Czym jest employer branding?

To angielskie określenie funkcjonuje na polskim rynku pracy mniej więcej od ponad 20 lat. Przyszło do nas wraz z rozwojem korporacji i obecnością światowych koncernów. Częścią kultury tamtejszych organizacji od zawsze było nie tylko dbanie o zadowolenie klientów, ale też budowanie wizerunku firmy. Obecnie rosnąca na wielu polach konkurencja oraz wysokie koszty związane z rekrutacją specjalistów, zachęcają przedsiębiorców do tego, aby na stałe włączyć takie działania do swojej strategii.

Zastanawiając się głębiej, co to jest employer branding można szybko dojść do wniosku, że pojęcie to jest bardzo szerokie. Kreowanie silnej marki pracodawcy zaczyna się już w momencie rekrutacji pracowników. Pokazanie się jako przyjazne miejsce, które nie tylko oferuje dogodne warunki finansowe, ale też wyróżnia się elastycznym i świadomym podejściem to zaledwie pierwszy etap. Równie ważne jest budowanie przyjaznego środowiska pracy. Dotyczy ona zarówno samej wewnętrznej organizacji procesów, jak wygodne elektroniczne wnioski urlopowe na równi z systemu benefitów typu prywatna opieka zdrowotna, czy możliwość nauki języków.

Mimo że często employer branding koncentruje się na rekrutacji i pozyskaniu najlepszych pracowników, to równie ważne jest to w jaki sposób firma kończy z nimi współpracę. Osoby, które nie są już zatrudnione często wypowiadają się w różnych sytuacjach o swoim byłym pracodawcy. To jaki wydźwięk będą miały te słowa, mocno wpływa na wizerunek marki. Dlatego też firmy coraz częściej przykładają wagę do tego, że rozwiązanie umowy odbywało się na zasadach, które w równym stopniu satysfakcjonują obie strony.


Jakie wyróżniamy rodzaje employer brandingu?

Skuteczność employer brandingu zależy w duży stopniu od tego, czy firma zdecyduje się na wdrożenie długotrwałych, kompleksowych i wielotorowych działań. Aktywności na różnych polach, które wzajemnie się przenikają mają wpływ na to, jak firma będzie postrzegana przez swoich pracowników oraz osoby zewnętrzne.

Jedną z najważniejszych kwestii jaka powinna być wdrożona w ramach działań wewnątrz organizacji, jest skuteczny przepływ informacji. Pracownicy, którzy dokładnie znają aktualnie realizowane cele oraz pojawiające się trudności działają dużo skuteczniej. Warto zatem wypracować ścieżki komunikacji między osobami zatrudnionymi na różnych szczeblach. Sprawdza się tu zarówno forma okazjonalnych, osobistych spotkań, jak i różne portale wewnętrzne służące do wymiany informacji.

Mniej oczywiste, ale równie ważne jest zadbanie o komfort pracy na różnych polach. W ramach tych działań można zarówno zaplanować integrację zespołu, jak i różne ułatwienia w wykonywaniu codziennych czynności. Dla pracowników pracujących w terenie ważne będzie proste rozliczanie delegacji za pomocą systemu online. Podobnie pozytywnie jest przyjmowany elektroniczny obieg dokumentów oraz sprawna komunikacja z działem kadr.

Czymś, co szczególnie przyciąga pracowników i sprawia, że chcą związać się z firmą na dłużej jest dobrze zaplanowany system benefitów. Najlepiej sprawdza się różnorodna forma finansowego i poza finansowego wynagradzania. Odchodzi się już od jednolitych rozwiązań jak vouchery, czy opieka zdrowotna na rzecz kilku opcji do wyboru. Nie sposób też pominąć tak ważnych kwestii, jak możliwość awansu wewnętrznego i rozwijania kariery. To pozwala utrzymać wysoką motywację nawet tym osobom, które pracują w firmie od wielu lat.

Inny przykład employer brandingu to działania zewnętrzne. Poprzez zaplanowaną strategię komunikacyjną w social mediach, na portalach branżowych oraz różnego typu targach można pokazać wartości jakimi kieruje się organizacja. To ważny sygnał dla potencjalnych pracowników, którzy przed złożeniem aplikacji mogą sprawdzić, czy odnajdą się w danym miejscu. Badania pokazują bowiem, że równie ważne, jak satysfakcja finansowa, jest ogólne poczucie komfortu. Liczy się zatem otwartość firmy na osoby o różnych narodowościach, czy prezentujących odmienne poglądu lub prowadzących specyficzny styl życia.

Dlaczego warto zadbać o employer branding firmy?

Zbyt duża rotacja pracowników, to wyzwanie z którym boryka się wielu przedsiębiorców. Pozyskanie dobrego specjalisty wiąże się najczęściej z koniecznością przeprowadzenia wieloetapowej rekrutacji. Później następuje czas wdrożenia, a zatrudniona osoba jest w stanie samodzielnie pracować często dopiero po kilku tygodniach, a czasem i miesiącach.

Dlatego skuteczny employer branding znacząco wpływa na zbudowanie długotrwałych relacji z zatrudnianym zespołem. Jasne zasady pracy, atmosfera wzajemnego szacunku, czy wreszcie sprawna komunikacja jak grafik pracy online sprawiają, że pracownik nie szuka zatrudnienia w innym miejscu. Dobrym pomysłem jest stałe monitorowanie poziomu zadowolenia za pomocą anonimowych ankiet. Na tej podstawie można na bieżąco wyciągać wnioski i wdrażać niezbędne modyfikacje.

Wizerunek firmy wpływa zarówno na samych pracowników, jak i klientów współpracujących z przedsiębiorstwem. Przy dużej konkurencji jest to często jedyny wyróżnik, która pozwala zaistnieć i wygrać z konkurencją. Pozytywna opinia w środowisku to olbrzymi kapitał, który może zaprocentować na równi z działaniami marketingowymi. Dlatego też warto dbać o dobrą opinię i umiejętnie rozwiązywać wszelkie spory i konfliktowe sytuacje.

Ciekawym przykładem employer brandingu, który warto rozważyć jest działalność charytatywna lub wspomaganie lokalnej społeczności. Sprawia to, że firma jest lepiej znana i kojarzy się pozytywnie. To także sposób na zakomunikowanie różnych wartości i pokazanie, że także biznes odnoszący sukcesy może przyczynić się do poprawy społecznej sytuacji. Praktykowane są tu różne formy: sponsorowanie drużyn sportowych, udział w różnych zbiórkach, czy zakup specjalistycznego sprzętu.

Budowanie wizerunku firmy to często powolny proces, na który składa się zaangażowanie wielu osób. Jednak sumiennie wykonywany employer branding może okazać się jedną z najlepszych inwestycji.