·4 min czytania

Co to jest kredyt kupiecki i co warto o nim

Co to jest kredyt kupiecki i co warto o nim wiedzieć?

Czym jest kredyt kupiecki?

Kredyt kupiecki to pozabankowy sposób finansowania działalności gospodarczej, będący formą odroczonego terminu płatności za towar lub wykonanie konkretnej usługi. Kredyt kupiecki, inaczej zwany handlowym lub towarowym, może zostać udzielony przez przedsiębiorcę innemu przedsiębiorcy. Co bardzo ważne, ta metoda finansowania działalności gospodarczej pomiędzy firmami nie angażuje banków ani firm pożyczkowych, a przy tym nie wymaga szczególnej formy prawnej. Z kredytu kupieckiego najczęściej korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Z reguły dysponują one mniejszym kapitałem, a ze względu na niską wiarygodność kredytową, mają problem z uzyskaniem krótkoterminowego kapitału od banku.

W obrocie gospodarczym kredyt kupiecki występuje w dwóch formach:

  • kredytu odbiorcy w formie zaliczki,
  • kredytu dostawcy.

Zalety i wady kredytu kupieckiego

Wiedząc już, co to jest kredyt kupiecki, możemy zastanowić się nad zaletami i wadami tego rozwiązania. Jako pozabankowa forma finansowania kredyt kupiecki jest wartą rozważenia alternatywą dla zobowiązań zaciąganych w instytucjach kredytowych. Przede wszystkim pozwala pominąć z reguły dość skomplikowaną ścieżkę bankową, umożliwiając kredytowanie wymiany handlowej między kontrahentami.

Kredyt kupiecki jest opcją konkurencyjną również ze względu na koszty – najczęściej nie jest on oprocentowany, więc kredytobiorca nie ponosi kosztów odsetkowych. Ponadto dzięki odroczeniu płatności kupujący ma możliwość sprzedaży towaru jeszcze przed upływem terminu spłaty, więc nie musi angażować własnych środków czy korzystać z kredytów obrotowych. Przedsiębiorca udzielający kredytu kupieckiego najczęściej nie pobiera też żadnych dodatkowych opłat – choćby prowizji. Z uwagi na niski koszt kredytu kupieckiego w obrocie gospodarczym często jest on określany jako najtańszy dostępny kredyt, a w dodatku niezbyt skomplikowany i szybki do uzyskania. Szczególnie korzystny jest on dla początkujących przedsiębiorców, którzy zwykle nie mają zdolności kredytowej.

Oczywiście należy mieć świadomość, że kredyt kupiecki nie jest rozwiązaniem pozbawionym wad. Najważniejszą z nich jest ryzyko udzielenia takiego kredytu – nigdy bowiem nie można mieć pewności, że kontrahent ureguluje płatność w wyznaczonym wcześniej terminie. Należy więc liczyć się z tym, że czas odzyskania środków będzie dłuższy, niż początkowo zakładano, co natomiast może przełożyć się na płynność finansową.

W kontekście kredytu kupieckiego ważnym pojęciem jest także limit kupiecki. Co to jest? To maksymalna kwota, na jaką dany kontrahent może zaciągnąć kredyt. Co istotne, limit kupiecki nie jest stały – jeśli partner biznesowy okaże się godny zaufania, a współpraca będzie układała się pomyślnie, w przyszłości może on ulec zwiększeniu.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt kupiecki?

Kredyty kupieckie są udzielane przy pomocy dwóch metod – bazujących na podejściu indywidualnym lub systemowym. W pierwszym przypadku sprawdza się wiarygodność kredytową kontrahenta i w oparciu o dokonaną ocenę przygotowuje się dla niego ofertę. Metoda systemowa z kolei polega na podziale wszystkich partnerów biznesowych na odpowiednie kategorie, do których przypisuje się warunki udzielenia kredytu.

Warto jednak podkreślić, że kredyt kupiecki opiera się w znacznym stopniu na zaufaniu między stronami. Choć do jego udzielenia można podejść na dwa sposoby, szczegółowe warunki są ustalane indywidualnie między dostawcą a odbiorcą towaru lub usługi. Z tego powodu raczej unika się udzielania kredytów kupieckich nowym kontrahentom.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jakie zabezpieczenia przy kredycie kupieckim są ważne?

Kredyt kupiecki może zostać zabezpieczony przed ryzykiem związanym przede wszystkim z niewypłacalności klienta. Jedną z metod jest ubezpieczenie kredytu kupieckiego – polisę można wykupić w instytucji finansowej. Z tego rodzaju ubezpieczenia mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy oferują odroczone terminy płatności. W takiej sytuacji przedmiotem polisy są wierzytelności, więc istnieje konieczność fakturowania wszystkich usług, również kredytów kupieckich. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia więc ochronę przed upadłością czy utratą płynności finansowej przez kontrahenta. Należy tylko mieć na uwadze, że w razie wypłaty kwoty wynikającej z umowy ubezpieczyciel potrąca jej część stanowiącą wkład własny.

Kredyt kupiecki – o jakich terminach należy pamiętać?

Termin spłaty kredytu kupieckiego jest ustalany przez strony umowy, czyli najczęściej sprzedawcę oraz odbiorcę towaru lub usługi. Zazwyczaj uzależnia się go specyfiki danej branży, przy czym w większości przypadków wynosi on około 30 dni. Termin spłaty kredytu kupieckiego powinien być przestrzegany tak samo jak przy wszelkich zobowiązaniach zaciąganych w bankach – jakiekolwiek jego przekroczenie może się wiązać z koniecznością zapłaty odsetek. Z założenia niski koszt kredytu kupieckiego może stać się zatem odczuwalny, gdy nie ureguluje się należności we wcześniej wyznaczonym terminie.

Kredyt kupiecki to forma finansowania działalności gospodarczej polegająca na odroczeniu terminu płatności za towar lub usługę. To rozwiązanie atrakcyjne zwłaszcza dla małych i średnich firm lub początkujących przedsiębiorców, którzy mogą mieć trudności z pozyskaniem krótkoterminowego kapitału w instytucjach kredytowych.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.