·4 min czytania

Czym jest koncesja i kiedy należy ją uzyskać?

Czym jest koncesja i kiedy należy ją uzyskać?

W gospodarce istnieją branże, w których do prowadzenia działalności niezbędne jest posiadanie odpowiednich zezwoleń. Kwestie te szczegółowo regulują odpowiednie ustawy oraz ministerialne rozporządzenia. Aby uzyskać stosowne pozwolenia należy spełnić szereg wymienionych przez prawodawcę warunków oraz formalności. Jednym z popularniejszych zezwoleń, o których nie należy zapominać przed rozpoczęciem biznesu w konkretnej dziedzinie jest na przykład koncesja.

Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju wiąże się z szeregiem kryteriów, jakie trzeba spełnić, aby móc w pełni funkcjonować na rynku. Wiele kwestii zależy jednak nie tylko od zaangażowania czy czujności samego przedsiębiorcy, ale także decyzji poszczególnych organów państwowych.

Przedsiębiorca a państwo

Wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ponieważ widzi w tym rozwiązaniu możliwość realizacji swoich planów, a także bycia kowalem własnego losu. Coraz więcej osób przechodzi na firmę z pracy etatowej po to, aby uzyskać większą samodzielność oraz móc zarobić więcej pieniędzy niż pracując dla kogoś. Prowadzenie firmy to jednak twardy orzech do zgryzienia i mnóstwo obowiązków, o których bardzo często można dowiedzieć się dopiero w ramach rozwoju działalności. Okazuje się wówczas, że nie wszystko zależy wyłącznie od nas i co prawda przedsiębiorstwo jest nasze, ale w momencie, gdy działamy w konkretnych branżach, potrzebne są zgody, zezwolenia, licencje i wiele innych kluczowych dla nas decyzji organów państwa.

Czym jest koncesja?

Jedna z nich dotyczy właśnie koncesji. Istnieje bowiem katalog działalności, które są odgórnie regulowane i ich prowadzenie bez stosownej zgody ze strony odpowiedniego organu jest niemożliwe. Regulacje takie ustawodawca wprowadza ze względów bezpieczeństwa i, jak się dalej przekonamy, tylko w ściśle określonych i adekwatnych przypadkach. Państwo Polskie chce tym samym zyskać większą kontrolę nad działalnością poszczególnych firm zajmujących się np. handlem specyficznym towarem czy też świadczących konkretne usługi. Koncesja co to? Najprościej tłumacząc, koncesja jest to akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny, który upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Licencja i koncesja - dla kogo?

Szczegóły dotyczące tego, kto jest zobligowany do uzyskania koncesji, znajdziemy w ustawie o działalności gospodarczej, a konkretniej w rozdziale czwartym zatytułowanym “koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza”. Ustawodawca wymienia w artykule 46., że uzyskanie koncesji wymaga wykonywanie działalności w zakresie: poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla; wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią; przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania; ochrony osób i mienia; rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych; przewozów lotniczych; prowadzenia kasyna gry.

Jakie są rodzaje koncesji?

Oczywiście istnieją różne rodzaje koncesji w zależności od branży lub charakteru wykonywanej działalności. Koncesję przyznaje co do zasady właściwy minister za pomocą wydania decyzji administracyjnej. Może on także odmówić udzielenia koncesji, zmienić zapisy obowiązującej, a w szczególnych przypadkach nawet ją cofnąć lub ograniczyć jej ramy. Głównym celem jest tutaj zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa państwu oraz jego obywatelom. Widzimy więc, że uzyskanie koncesji to dopiero połowa sukcesu, ponieważ w wyjątkowych okolicznościach można ją nawet stracić, co wiąże się ze sporymi problemami i może nawet pogrążyć dany biznes.

Jak uzyskać koncesję - procedura

Uzyskanie koncesji na prowadzenie regulowanej działalności biznesowej jest możliwe po spełnieniu szeregu kryteriów i formalności. Pierwszym i najważniejszym ruchem jest złożenie odpowiedniego wniosku, który powinien zawierać oznaczenie przedsiębiorcy, adresu jego siedziby, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), a także określenia rodzaju i zakresu wykonywanej działalności. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty wskazane w szczegółowych aktach prawnych, które między innymi potwierdzają fakt prowadzenia danej działalności oraz jej charakteru. Jeśli organ koncesyjny uzna to za stosowne zażąda od przedsiębiorcy dodatkowych informacji czy dokumentów, a ten ma obowiązek ich dostarczenia z zachowaniem terminu.

Kiedy koncesja może zostać cofnięta?

Cofnięcie koncesji jest możliwe, ale przypadki takie nie występują zbyt często. Warto podkreślić, że koncesję udziela się na określony czas, który jest zazwyczaj nie krótszy niż 2 lata, ale nie dłuższy niż 50 lat. Koncesja może być cofnięta w szczególności wówczas, gdy podczas kontroli wychodzi na jaw, że przedsiębiorca prowadzi działalność niezgodną z warunkami, które przemawiały za udzieleniem koncesji. Cofnięcie koncesji możliwe jest także wtedy, gdy firma ogłosi upadłość.

Koncesja a licencja – co je różni?

To pytanie pada niezwykle często, ponieważ oba pojęcia są ze sobą zestawiane. Tymczasem istnieje między nimi spora różnica, także w aspekcie regulacji prawnych. Wiemy już, czym jest koncesja, warto więc wyjaśnić, jak należy rozumieć instytucję licencji. Licencja prawo gospodarcze - to najczęściej pojawiające się skojarzenie, ponieważ w istocie jest ona tam unormowana. Licencja to po prostu uprawnienie do korzystania z praw podmiotowych przysługujących innej osobie. W przepisach nie znajdziemy listy branż czy działalności, w których licencja występuje, dlatego każdy przedsiębiorca powinien szukać takich uregulowań w szczegółowych przepisach dotyczących konkretnej dziedziny.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.