·4 min czytania

Czym jest oznaczenie CE?

Czym jest oznaczenie CE?

Coraz bardziej szczegółowe normy unijne dotyczące bezpieczeństwa poszczególnych produktów dla ich użytkowników wymuszają na producentach przestrzeganie restrykcyjnych zasad. Jednym z europejskich standardów w obrocie gospodarczym stało się już oznakowanie towaru zgodnie z certyfikatem CE. Co oznacza ten symbol i kto jest zobligowany do stosowania tych standardów?

Jedną z najważniejszych spraw przy sprzedawaniu własnych wyrobów czy też produktów jest ich bezpieczeństwo dla użytkowników oraz środowiska. Odpowiedzialność za to spada na barki producenta, który jest zobligowany do wykrycia i wyeliminowania wszelkich zagrożeń związanych z rozpowszechnianym przez siebie towarem. Kluczowym elementem w kontekście bezpieczeństwa produktu jest nadanie mu znaku CE.

Certyfikat CE - geneza powstania

Znak CE pojawił się po raz pierwszy w takiej formie jaką ma obecnie w 1993 roku. Od samego początku oznaczenie CE świadczyło o tym, że dany produkt spełnia wymogi prawne narzucone przez standardy Wspólnoty i może być przedmiotem obrotu gospodarczego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Turcji. Symbol CE ze swej natury ma więc charakter dość uniwersalny i powszechny, a przede wszystkim jednolity w konkretnych europejskich krajach.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Oznaczenie CE – co to?

To w kilku zdaniach wyjaśnienie, skąd wzięła się certyfikacja CE. W dalszej kolejności należy zastanowić się w szczegółach nad tym, co oznacza CE i jakie jest właściwie jego przeznaczenie? Co mówi konsumentom i dlaczego jest to tak ważne? Przede wszystkim znak CE jest potwierdzeniem tego, że producent wyrobu czy produktu dochował staranności przy jego stworzeniu, a przynajmniej zrobił wszystko, co jest wymagane stosownymi dyrektywami i rozporządzeniami unijnymi. Towar posiadający certyfikat został wprowadzony do obrotu w sposób legalny i przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Znak CE - sposób nadania

Oznaczenie CE może zostać nadane tylko przez samego producenta lub jego przedstawiciela, co uniemożliwia różnego rodzaju pomyłki i prowadzi do tego, że to wyłącznie producent ponosi wszelką odpowiedzialność za swoje działanie. Certyfikacja CE danego wyrobu musi być poprzedzona pewnymi krokami, w tym kontrolą zgodności, stworzeniem dokumentacji technicznej oraz złożeniem podpisu pod deklaracją zgodności UE. Dopełnienie tych wszystkich formalności jest konieczne z punktu widzenia potencjalnej kontroli ze strony odpowiednich organów nadzoru.

Kiedy można używać certyfikatu CE?

Certyfikat zgodności CE jest obligatoryjny w przypadku wielu wyrobów. Szacuje się, że lista obejmuje ponad 80% branż dostępnych w krajach Unii Europejskiej. W określonym przepisami unijnymi zestawieniu znajdziemy między innymi urządzenia elektryczne, wyroby medyczne, maszyny, zabawki, urządzenia radiowe, środki ochrony indywidualnej, urządzenia pomiarowe, materiały budowlane, kotły wodne, windy, dźwigi, wagi, urządzenia ciśnieniowe, zamrażalki i wiele innych. Widzimy więc, że głównie mowa o urządzeniach czy produktach, które muszą posiadać szczególny rodzaj zabezpieczeń i wysoki stopień bezpieczeństwa dla osób ich używających. Warto dodać, że oznaczenie CE musi być dobrze widoczne. Zgodnie z rozporządzeniami UE jego optymalna wielkość wynosi minimum 5 mm, ma być umieszczony na wyrobie w sposób trwały, a jeśli nie jest to możliwe - znak CE musi znaleźć się na opakowaniu lub w załączonych dokumentach.

Czy certyfikacja CE to obowiązek?

Zgodnie z przepisami, o czym już wcześniej wspomniano, znak CE jest obowiązkowy w przypadku stosownych grup wyrobów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA), która składa się z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, krajów EFTA, a także Turcji. Ponadto, oznaczenie musi znaleźć się na wyrobach wytworzonych w krajach trzecich, które trafiają na terytorium EEA, z tym zastrzeżeniem, że w tym przypadku to importer ma obowiązek sprawdzenia, czy producent dochował wszelkich formalności związanych z oznakowaniem wyrobu. Bardzo często produkty z krajów spoza Wspólnoty posiadają podobne certyfikaty, lecz nie są one zgodne ze standardami i przepisami UE. Należy zwracać na to uwagę w szczególności jeśli chodzi o produkty pochodzące z Chin. Zdarza się, że tamtejsi producenci oznaczają je podobnym symbolem do CE, co jest naruszeniem przepisów unijnych.

Jakie kary za nieuprawnione wykorzystanie symbolu CE?

Przykład chińskich wyrobów to jedynie wierzchołek góry lodowej. Wiele krajów, głównie z Azji, posługuje się podobnymi do symbolu CE znakami, aby uwiarygodnić się na europejskim rynku. Czy oznacza to automatycznie, że produkty te są niebezpieczne lub można mieć wątpliwości co do rzetelności ich wykonania? Wszystko zależy od konkretnego przypadku, ale do tego typu towaru należy podchodzić z pewną rezerwą. Ponadto, ustawa o systemie oceny zgodności stanowi, że stosowanie podobnych znaków do oznaczenia CE jest złamaniem prawa. W artykule 47 czytamy, że kto umieszcza na wyrobie znak podobny do oznakowania zgodności, mogący wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta lub dystrybutora tego wyrobu - podlega grzywnie.

Certyfikat zgodności CE w Polsce

Od wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej oznakowanie CE stało się w Polsce obligatoryjne. Wszystkie produkty przewidziane w przepisach unijnych do znakowania muszą posiadać stosowny certyfikat. Pozostałych oznaczyć nie możemy. Co istotne, kontrolą znaku CE zajmują się odrębne organy w danym państwie, które ściśle współpracują w tym obszarze z Komisją Europejską. Wszelkie naruszenia czy nadużycia związane z certyfikacją są od razu monitorowane i dokładnie dokumentowane. Materiały dowodowe są później istotnym elementem przy nakładaniu na danego producenta kary grzywny, a często nawet postawienia mu zarzutów, które mogą prowadzić nawet do orzeczenia kary pozbawienia wolności. Wiele zależy od okoliczności, dlatego każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie, a postępowania rozciągają się w czasie. W sytuacji, gdy producent nie naruszył przepisów w sposób rażący, kończy się na pouczeniu.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.