·4 min czytania

Czym jest zaświadczenie o niekaralności?

Czym jest zaświadczenie o niekaralności?

W niektórych zawodach jednym z kryteriów, jakie musi spełnić kandydat do pracy, jest posiadanie tzw. niekaralności. Jedynym sposobem jej potwierdzenia jest zdobycie stosownego zaświadczenia. Czym się ono charakteryzuje, co powinno być zawarte w tego typu dokumencie i wreszcie, jak należy rozumieć wspomnianą już niekaralność? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym tekście.

Każda profesja ma własną specyfikę. W wielu zawodach od pracowników wymaga się konkretnych cech charakteru, ale także stawia się przed nimi liczne kryteria. W niektórych branżach czy też firmach jednym z warunków zdobycia posady jest brak zatargów z prawem. Bardzo często zdarza się też tak, że osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu traci możliwość wykonywania danego zawodu lub też zostaje zwolniona.

Niekaralność a praca

Oświadczenie o niekaralności jest dokumentem, którego żąda coraz więcej pracodawców. Co do zasady, niekaralność muszą posiadać osoby, które ubiegają się o stanowiska w firmach czy instytucjach zaufania publicznego, zajmujących się na przykład ochroną osób, finansami i tego typu odpowiedzialnymi zadaniami. W tym przypadku zaświadczenie o niekaralności jest czymś, czego niestety nie można pominąć przy rekrutacji. Zdarza się, że wymusza je nie tyle polityka danego przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim przepisy prawa. Nie zawsze tego typu warunek jest zaakcentowany w ogłoszeniu o pracę, dlatego przed złożeniem aplikacji warto o to dopytać. Jest to o tyle ważne, że na zdobycie zaświadczenia potrzeba czasu, który jest niezwykle cenny w przypadku ubiegania się o posadę. Pracodawcy bardzo często pozostawiają kandydatom zaledwie kilka dni na doręczenie CV.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Czym jest zaświadczenie o niekaralności?

Najkrócej pisząc to dokument wydawany przez Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, który potwierdza, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu. KRK jest instytucją, która prowadzi oraz aktualizuje bazę danych dotyczących karanych podmiotów oraz podmiotów zbiorowych. W jej bazach znajdują się szczegółowe dane między innymi o osobach, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, przeciwko którym prawomocnie umorzono lub warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii, a także obywatelach polski prawomocnie skazanych przez sądy innych państw. Ponadto, w rejestrze znajdziemy informacje o osobach tymczasowo aresztowanych, poszukiwanych listem gończym, nieletnich umieszczonych w poprawczakach, osobach prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu.

Wniosek o niekaralności - wszystko, co trzeba wiedzieć

Zaświadczenie o niekaralności jest potrzebne nie tylko w przypadku ubiegania się o pracę, ale także między innymi w procesie pozyskiwania licencji, uprawnień czy koncesji. Mowa w szczególności o niektórych przetargach, zezwoleniach na posiadanie broni, licencji taksówkarza czy też działalności handlowej w niektórych branżach, jak na przykład paliwowej czy transportowej. O uzyskanie takiego dokumentu może starać się tylko osoba, której dane dotyczą. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek o niekaralności. Szczegóły reguluje ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym z dnia 24 maja 2000 roku.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Wiele osób zastanawia się, jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności, a przede wszystkim - co zrobić, aby cała procedura przebiegał sprawnie i szybko? Istnieją dwa sposoby pozyskania tego dokumentu: tradycyjny oraz online. W pierwszym przypadku konieczne jest złożenie stosownego formularza w dowolnym punkcie informacyjnym KRS, które funkcjonują przy niektórych sądach lub w Biurze informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie. Przy papierowej formie dokument wydawany jest od ręki. Zaświadczenie o niekaralności przez Internet to drugi ze sposobów jego uzyskania. W tym celu trzeba utworzyć bezpłatny Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany, następnie założyć konto na stronie KRK i opłacić, podpisać oraz złożyć wniosek. W przypadku zaświadczenie o niekaralności przez Internet wnioskujący czeka na nie nawet kilka dni. Istnieje jeszcze trzecia opcja zdobycia dokumentu - prośbę o jego wydanie można bowiem pocztą. Należy spodziewać się jednak nawet kilku tygodni oczekiwania na jego dostarczenie.

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności cena - to pytanie pada stosunkowo często w kontekście starania się o dokument. Za wydanie zaświadczenia o niekaralności należy się bowiem stosowna opłata. Uiszcza się ją już w momencie składania wniosku o dokument. Wysokość płatności jest uzależniona od sposobu, w jaki uzyskuje się zaświadczenie. Gdy wniosek składany jest online wynosi ona 20 złotych i należy wpłacić ją za pomocą płatności elektronicznej przy składaniu wniosku. W przypadku papierowej formy opłata to 30 złotych i można wnieść ją przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, gotówką w kasie sądu lub w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości, a także znakami opłaty sądowej.

Zaświadczenie o niekaralności cena - wyjątki

Istnieje lista podmiotów, które z mocy ustawy są zwolnione od opłaty za zaświadczenie o niekaralności. Mowa między innymi o wolontariuszach i osobach, które potrzebują dokument, aby zostać wychowawcami czy też kierownikami obozów lub kolonii dla dzieci i młodzieży. Aby uzyskać zwolnienie osoba taka powinna dołączyć do wniosku pisemne potwierdzenie od przełożonego albo kierownika obozu, że jest wolontariuszem i zaszły wspomniane przesłanki zwolnienia.

Wniosek o niekaralności - co powinien zawierać?

Pismo to nie należy do najbardziej skomplikowanych, ale zdarza się, że jest zwracane do wnioskującego z powodu błędów formalnych. Warto się ich wystrzegać, bo tylko tak można załatwić sprawę szybko i bez poprawek. Wniosek zawiera kilkanaście punktów. Należy podać przede wszystkim dane osobowe, numer PESEL, powód ubiegania się o uzyskanie zaświadczenia, a także rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie. Jeśli wnioskodawca poda poprawnie wszystkie dane, nie powinno być żadnego problemu, aby uzyskał dokument.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.