·4 min czytania

Jak zmienić urząd skarbowy? – aktualizacja adresu w PIT

Jak zmienić urząd skarbowy? – aktualizacja adresu w PIT

Każdy z nas, niezależnie czy prowadzi firmę czy też nie, jest zobligowany do składania deklaracji podatkowych we właściwym urzędzie skarbowym. W życiu wielu Polaków przychodzi jednak taki moment, że zmieniają miejsce zamieszkania lub siedziby swoich przedsiębiorstw. Wówczas pojawia się wątpliwość o możliwości związane ze zmianą urzędu skarbowego i formalności, jakich trzeba dopełnić, aby tak się stało. W poniższym tekście odpowiadamy na wiele pytań związanych z tą kwestią.

Możliwość prowadzenia interesów czy pracy w każdym zakątku kraju sprawia, że wielu biznesmenów i nie tylko dość swobodnie zmienia miejsce zamieszkania, a co za tym idzie także przenosi siedzibę przedsiębiorstwa. Działanie to pociąga jednak za sobą skutki natury prawnej i podatkowej, a także wymusza na obywatelach zmianę urzędu skarbowego. Jak tego dokonać i o czym należy pamiętać? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Właściwość urzędu skarbowego

O tym, w którym urzędzie skarbowym się rozliczamy decyduje właściwość miejscowa. Sprawa jest ważna, ponieważ to właśnie w danym urzędzie przedsiębiorca składa deklaracje podatkowe, a także opłaca podatki. To również tam jest wzywany w celu dokonania korekt lub złożenia wyjaśnień wówczas, gdy fiskus ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące finansów jego lub firmy. Właściwość urzędu jest określana na podstawie szczegółowych przepisów prawnych. Jak czytamy w artykule 17 ordynacji podatkowej, w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych kluczowe znaczenie ma miejsce zamieszkania albo siedziby podatnika. Jeśli natomiast mowa o osobach prawnych, czyli na przykład spółkach, na właściwość urzędu wpływa adres siedziby podmiotu gospodarczego. W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą firmy, liczy się rzeczywisty adres zamieszkania.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Urząd skarbowy a zmiana miejsca zamieszkania

Każdy podatnik jest zobligowany do wypełniania i składania tak zwanych deklaracji podatkowych. O wiele więcej obowiązków formalnych związanych z daniną państwową mają przedsiębiorcy. Mowa między innymi o zeznaniach za dany rok czy też deklaracjach dotyczących podatku od towarów i usług. Jak wiemy, wypisując tego rodzaju dokumenty już na wstępie należy wpisać, do jakiego urzędu skarbowego są adresowane. Co jednak w przypadku zmiany adresu zamieszkania?

Zmiana miejsca zamieszkania urząd skarbowy

Załóżmy, że to przedsiębiorca zmienia adres swojego zamieszkania. Jakie wówczas musi podjąć kroki, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem? Przede wszystkim właściciel firmy jest zobligowany do dokonania aktualizacji w formularzu CEIDG - 1. To dokładnie ten sam wniosek, który składamy rejestrując przedsiębiorstwo we właściwym urzędzie miasta lub gminy. Należy pamiętać o siedmiodniowym terminie, który jest liczony od dnia zaistnienia zmiany! Formularz można złożyć osobiście lub za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

Jak zmienić urząd skarbowy?

Urząd skarbowy zmiana adresu - jakie czynności należy wykonać, aby tak się stało? Zmiana urzędu skarbowego odbywa się tak naprawdę w podobny sposób, jak jego przydzielenie podczas rejestrowania firmy. To urząd gminy, który przyjmuje wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej przekazuje fiskusowi informację o wprowadzonych zmianach co do miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. To właśnie na tej podstawie firmie przydzielany jest urząd skarbowy właściwy miejscowo. W praktyce tyle wystarczy, aby proces zmiany urzędu uznać za zakończony. Aktualizacja danych w US następuje niejako automatycznie, bez konieczności pojawiania się przedsiębiorcy w skarbówce. Nie musi on także składać żadnych innych dokumentów. Wyjątek dotyczy czynnych podatników VAT, którzy oprócz zaktualizowania formularza CEIDG - 1, są zobligowani do dostarczenia do urzędu skarbowego druku VAT-R, w którym należy wskazać nowy urząd skarbowy.

Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3

Zmiana danych w urzędzie skarbowym związana z przeprowadzką nie dotyczy jednak wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą. Każdy obywatel, który nie prowadzi firmy odpowiada przed właściwym urzędem skarbowym. Jak się okazuje, zmiana adresu zamieszkania w trakcie roku podatkowego w przypadku osób, które nie mają firm, może okazać się sporym wyzwaniem logistycznym. Jednym ze skutecznych sposobów, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i powiadomić skarbówkę o zmianie miejsca zamieszkania w trakcie roku, jest skorzystanie z formularza ZAP-3.

Zmiana urzędu skarbowego druk

Formularz ZAP-3 jest przeznaczony dla osób fizycznych, które spełniają kilka zasadniczych kryteriów. Przede wszystkim podatnik musi być objęty rejestrem PESEL, nie prowadzić działalności gospodarczej, nie być zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie być płatnikiem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Druk ZAP-3 można złożyć osobiście, listem lub online, z tym zastrzeżeniem, że niezbędny będzie podpis elektroniczny. Jeśli ktoś nie posiada tego typu podpisu, konieczne będzie wydrukowanie formularza, podpisanie go ręcznie, a następnie wysłanie listem poleconym.

Przeprowadzka za granicę a adres PIT

Zgodnie z prawem, PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania na terytorium Polski w dniu 31 grudnia. Norma ta dotyczy zarówno osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i tych, które firmy nie mają. Co jednak w sytuacji, gdy ktoś w ciągu roku przeprowadza się poza granice RP? W praktyce wystarczy wpisać nowy adres na formularzu PIT, a samo zeznanie złożyć w nowym urzędzie. Drugą opcją jest zaktualizowanie danych za pomocą wspomnianego już formularza ZAP-3.

Złożenie deklaracji podatkowej do złego urzędu – co robić?

Co jednak wtedy, gdy złożymy zeznanie w niewłaściwym urzędzie skarbowym? W takiej sytuacji należy niezwłocznie naprawić swój błąd i przekazać dokumenty do właściwego urzędu. Z prawnego punktu widzenia tego typu pomyłka nie pociąga za sobą znacznych konsekwencji, a druk złożony w niewłaściwym urzędzie, ale w terminie, uważa się za złożony z zachowaniem terminu. Pamiętajmy, że najważniejsza jest dobra komunikacja z urzędem, a nie chowanie głowy w piasek.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.