·4 min czytania

Koszty stałe – co należy o nich wiedzieć

Koszty stałe – co należy o nich wiedzieć

Koszty stałe a koszt uzyskania przychodu

Mogą ulec zmianie z uwagi na warunki gospodarcze, ale będzie to zmiana niezależna od przedsiębiorcy.

Co wpływa należy do kosztów stałych? Może być to na przykład zmiana w technologii, na jakiej bazuje przedsiębiorstwo lub zmiana maszyn na nowsze - te pobierające mniej energii będą na dłuższą metę "obniżać" rachunki. Koszt stały w przedsiębiorstwie to na przykład wynagrodzenie pracowników administracji, ubezpieczenie maszyn czy też czynsz za najem budynku zakładu pracy. Nie należy zaliczać kosztów stałych do kosztów zmiennych, nawet jeśli z uwagi na wyżej wspomniane czynniki ulegną one zmianie w dłuższym czasie. Jak mają się te przykłady kosztów stałych do kosztów uzyskania przychodów? Kosztami uzyskania przychodów są te koszty, które przedsiębiorca ponosi aby osiągnąć przychód lub też po to, aby zabezpieczyć źródło przychodu (wyjątki określa ustawa o PIT). Wydatki pasujące do tej grupy dzielą się na przykład na koszty stałe i zmienne.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Koszty stałe a koszty zmienne – jakie są zasadnicze różnice?

Jeśli chodzi o koszty zmienne, warto powiedzieć, że są to przede wszystkim koszty związane z produkcją. Są więc one całkowicie zależne od wielkości produkcji - gdy zmienia się jej wielkość, zmienia się też wartość tychże kosztów. Przykłady kosztów stałych pokazują więc zasadniczą różnicę między nimi a kosztami zmiennymi - te drugie nie wchodzą w żaden sposób w stałe. Jeśli produkcja chwilowo stoi w miejscu, koszty zmienne też kształtują się na poziomie 0 złotych.

Koszty zmienne - przykłady to roboczogodziny, towary czy energia potrzebna produkcji.

Kolejną różnicą jest to, iż wydatki stałe są najczęściej skutkiem decyzji długoterminowych, natomiast wydatki zmienne wynikają z decyzji krótkoterminowych. Koszty stałe to takie, które w założeniu są generowane przez poważne decyzje sięgające struktury przedsiębiorstwa czy też organizacji pracy, koszty zmienne będą natomiast wynikać z postanowień dotyczących organizacji samej produkcji - ogrzewania hali produkcyjnej, zatrudnienia konkretnych pracowników itd.

Koszty w przedsiębiorstwie, należące do grupy zmiennych możemy podzielić na podgrupy. Wyróżniamy koszty proporcjonalne, które zmieniają się w taki sposób, że jednostkowy koszt zmienny w praktyce jest stabilny wraz ze wzrostem produkcji i rośnie proporcjonalnie (w przypadku pracowników pracujących na akord), progresywne i degresywne - w tym przypadku wzrost produkcji będzie powodować też wzrost kosztów zmiennych (gdy na przykład trzeba zapłacić za nadgodziny) lub ich obniżenie (przy hurtowym zakupie materiałów, powodowanym większą produkcją, płacimy mniej za sztukę, z uwagi na korzystne ceny, rabaty). Możemy też mówić o kosztach regresywnych - w tym konkretnym wypadku, jednostkowy koszt produkcji będzie maleć gwałtownie - na przykład jeśli na hali produkcyjnej znajdzie się większa ilość pracowników, koszt ogrzania jej będzie de facto mniejszy niż gdybyśmy tę samą halę musieli ogrzać tylko dla kilkorga pracowników. Przy kosztach regresywnych najbardziej widoczna będzie nieopłacalność danego przedsięwzięcia, w sytuacji gdy koszty przewyższają uzyskany zysk.

Koszty stałe czy są konieczne przy prowadzeniu uproszczonej księgowości?

Wiele osób zastanawia się czy przy prowadzeniu uproszczonej księgowości konieczne są koszty stałe. Nie ma konieczności dokonywania rozróżniania w tym wypadku na koszty zmienne i stałe. Jak mówi ustawa o rachunkowości, ten podział konieczny jest tylko w księgach rachunkowych. W przypadku księgowości uproszczonej istotne jest, abyśmy koszty ujmowali w odpowiedniej kolumnie księgi. Wydatki powinny być odpowiednio uszeregowane. W tym kontekście rozróżniamy następujące rodzaje kosztów: ponoszone na zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych, uboczne zakupu, wynagrodzenie - w gotówce i w naturze oraz pozostałe wydatki.

Koszty stałe – bezwzględne i skokowe jakie są zasadnicze różnice?

Koszty stałe w firmie możemy podzielić na koszty bewzględnie stałe i skokowo stałe. Te pierwsze nie będą się zmieniać w żaden sposób, niezależnie od tego jak zmienia się wielkość produkcji. Te drugie natomiast będą rosły, jak wskazuje ich nazwa - skokowo. Oznacza to, że ich wartość ulega zmianie, w następujący sposób - wzrastają w danym przedziale wielkości (co na tym etapie oznacza, że dla przedsiębiorstwa wydatek nie zwiększa się - dotyczy to na przykład coraz większego wypełnienia tej samej hali produkcyjnej), potem następuje moment przełomu (konieczność najęcia kolejnej hali) i kolejny okres stabilizacji i wzrostu w przedziale wielkości.

Przedsiębiorca powinien mieć świadomość tego jak kształtują się koszty w firmie - często to one są najistotniejszym czynnikiem, a nie sam zysk. Szczególnie jest to widoczne na początku, kiedy jeszcze więcej inwestujemy niż zarabiamy. Warto wiedzieć jak obniżyć wydatki związane z produkcją, jednocześnie nie tracąc na jakości czy efektywności pracowników.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.