·3 min czytania

Niezdolność do pracy po zwolnieniu, a zasiłek chorobowy

Niezdolność do pracy po zwolnieniu, a zasiłek chorobowy

Chorobowe po ustaniu zatrudnienia to dość popularny temat, dlatego warto rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tym zagadnieniem. A tych ostatnich pojawia się sporo, ponieważ - jak to zazwyczaj bywa - wiele zależy od okoliczności i do większości tego rodzaju spraw należy podchodzić w sposób indywidualny.

Zasiłek chorobowy a zwolnienie z pracy – kiedy nam się należy?

Chorobowe po ustaniu stosunku pracy należy się byłemu już pracownikowi tylko w konkretnie określonych w przepisach sytuacjach. Podstawowym warunkiem jest to, aby niezdolność do pracy trwała nieprzerwanie przez 30 dni i powstała nie później niż 14 dni od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego albo nie później niż 3 miesiące od ustania tytułu do ubezpieczenia w przypadku chorobowy zakaźnej (określa się to w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym: “E”). Warto zaznaczyć, że między kolejnymi okresami niezdolności do pracy nie może wystąpić nawet jeden dzień przerwy. Szczegółowe uregulowania znajdziemy w przepisach Ustawy o świadczeniach pieniężnych.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Czy istnieje brak prawa do zasiłku po stracie pracy?

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia nie zawsze skutkuje możliwością kontynuowania wypłaty zasiłku chorobowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo odmowy wypłaty świadczenia na przykład w sytuacji, gdy wnioskodawca jest uprawniony do renty lub emerytury z tytułu niezdolności do pracy. Ponadto, zasiłku po ustaniu stosunku pracy nie otrzyma także osoba, która kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym lub innym świadczeniem za okres niezdolności do pracy m.in. z powodu chorobowy. Podobne okoliczności nastąpią wówczas, gdy dana osoba nie nabyła prawa do zasiłku podczas trwania ubezpieczenia, z uwagi na to, iż nie przepracowała wymaganego okresu lub też ubezpieczenie ustało po minięciu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego. Świadczenie nie należy się też osobom, które są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku/świadczenia przedemerytalnego. Osobną kategorię osób wyłączonych z możliwości ubiegania się o zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy stanowią płatnicy podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Jak wygląda wniosek o wypłacenie zasiłku chorobowego?

Choroba po ustaniu zatrudnienia umożliwia co prawda kontynuowanie zasiłku, ale trzeba wiedzieć, że decyzja w tej sprawie nie jest wydawana z urzędu, lecz wyłącznie na wniosek osoby, której sprawa dotyczy. Chcąc uzyskać to świadczenie należy przesłać do ZUS zwolnienie e-ZLA albo dostarczyć wydruk zwolnienia oraz druk ZUS Z-10 osobiście do właściwego oddziału. Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł właściwe obliczyć wysokość przysługującego wnioskodawcy zasiłku, niezbędne będzie złożenie przez płatnika składek odpowiednich zaświadczeń: ZUS Z-3 (dotyczy pracowników, którzy są lub byli zatrudnieni na umowę o pracę; ZUS Z-3b (osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących, duchownych); ZUS Z-3a (pozostali ubezpieczeni). Warto dodać, że do ostatniej z tych grup zaliczamy m.in. osoby zatrudnione z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia, wykonujące pracę nakładczą czy członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Ustawodawca kwalifikuje do tego grona ponadto osoby pobierające stypendia sportowe lub przyznawane na okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, osoby odbywające służbę zastępczą oraz funkcjonariuszy celnych, a także osoby, które zostały skierowane na staż czy do pracy przez powiatowy urząd pracy.

Zasiłek chorobowy - co jeszcze trzeba wiedzieć?

Jedną z istotniejszych kwestii jeśli mówimy o zasiłku chorobowym po ustaniu stosunku pracy jest maksymalny okres, przez który dana osoba może go otrzymywać. Jak wskazuje prawodawca, po ustaniu zatrudnienia pracownikowi przysługuje przez okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, który nie może przekroczyć 182 dni. Istnieje jeden wyjątek od tej zasady, ale to jest sytuacja nadzwyczajna. Mowa tutaj o okresie aż 270 dni, ale tylko w przypadku niezdolności spowodowanej gruźlicą albo w trakcie trwania ciąży. Warto zadbać wówczas o spełnienie wszelkich formalności, w tym odpowiednie oznaczenie zaświadczeń lekarskich wymaganymi kodami. ZUS analizując wniosek o kontynuowanie wypłaty zasiłku po ustaniu stosunku pracy bierze pod uwagę wszelkie okresy pobierania zasiłku, a następnie je sumuje, co może wpłynąć na ostateczny kształt prawa do tego świadczenia i tego, na jaki okres zostanie przyznane. Jak więc widzimy, warto dokładnie zapoznać się z przepisami dotyczącymi tego obszaru, a w razie wątpliwości najlepszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i dopytanie o szczegóły.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.