·4 min czytania

Podatek od przychodu – jakie podatki płaci przedsiębiorca?

Podatek od przychodu – jakie podatki płaci przedsiębiorca?

Podatki dla przedsiębiorców – co to jest?

Podatek od działalności gospodarczej to zobowiązanie, które musi dotrzymać każdy z przedsiębiorców, mających działalność na terenie naszego kraju. Jego wysokość jest jednak uzależniona od tego, jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzi dany biznesmen. Jak się jednak okazuje, podatek ten zawiera wiele pomniejszych składowych.

Jakie podatki płaci przedsiębiorca?

Najważniejszym z podatków opłacanych przed przedsiębiorców jest podatek dochodowy, o którym opowiemy poniżej. Poza tym jednym spora grupa osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest również zobowiązany do tego, by opłacać:

  • Podatek VAT – od oferowanych towarów oraz usług. Jego stawka podstawowa wynosi 23%, chociaż wyróżnia się również stawki o wysokości 8%, 5%, 4% oraz 0%. W praktyce można także spotkać się ze stawką określaną jako tzw. ZW, czyli zwolnienie z VAT oraz tzw. NP – "nie podlega". Jest to podatek obrotowy, który obciąża wartość produktu, dodaną na każdym z etapów jego produkcji, czy dalszej dystrybucji. Wysokość VAT rozlicza się na podstawie odliczenia od podatku – tytułem sprzedaży podatku związanego z zakupem. Z tego też powodu bardzo często jest on określany przez przedsiębiorców jako „obojętny”.
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych – jest to forma opodatkowania, która obejmuje niektóre z rodzajów transakcji. Mowa tu m.in. o: umowach sprzedaży, zmiany rzeczy bądź praw majątkowych. Dotyczy on również zawierania umowy pożyczki, umowy sprzedaży, zmiany praw majątkowych, ustanowienia hipoteki, depozytu nieprawidłowego, umowy darowizny, spadku, zniesienia współwłasności, zawarcia umowy o odpłatnym użytkowaniu, a nawet i zawierania umowy spółki. Z reguły jego wysokość to ok.1-2% od całkowitej wartości zawieranej transakcji.
  • Podatek od nieruchomości – obowiązuje on przedsiębiorców, którzy mają w swoim posiadaniu grunty, budynki oraz budowle. Wysokość tego podatku wyznaczana jest przez urząd gminy.
  • Podatek od środków transportu – dotyczy wyłącznie tych przedsiębiorców, którzy posiadają pojazdy, m.in.: samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy, naczepy oraz ciągniki siodłowe i balastowe. Wysokość tego podatku wyznaczana jest przez urząd gminy.
  • Opłata za korzystanie ze środowiska – opłata ta dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności emitują do atmosfery, ziemi, lub wody pyły oraz szkodliwe gazy, czy ścieki. Dotyczy ona również tych z firm, które zajmują się składowaniem odpadów bądź pobierają wodę.
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jaki podatek dochodowy płaci przedsiębiorca?

W świetle obowiązującego na terenie polski prawa podatkowego jest to najważniejszy z podatków, któremu podlega każdy, kto prowadzi swój własny biznes. Obowiązkiem osoby osiągającej przychody, jest opłacanie podatku dochodowego. Jego wysokość zależy od tego jaką formę opodatkowania, przedsiębiorca zadeklarował w momencie rejestrowania swojej działalności. W tym celu może on skorzystać z form takich jak:

Podatek dochodowy – działalność gospodarcza a typ podatku

W zależności od zadeklarowanej formy będzie się różnił również sposób obliczania podatku. W przypadku dwóch pierwszych opcji, nazywanych również ogólnymi formami opodatkowania, wysokość podatku jest obliczana na podstawie dochodu. Jest ona również określana stawką procentową (18%, 19% lub 32%). Jeżeli natomiast chodzi o podatek zryczałtowany – jego wysokość zależy tylko i wyłącznie od sumy przychodów oraz obowiązującej stawki ryczałtu. Osoby, które decydują się na kartę podatkową, uiszczają natomiast podatek, który nie jest obliczany na podstawie dochodu czy przychodu. Karta podatkowa jest opłacana za cały rok – zgodnie z odgórnie ustaloną stawką podatku.

Podatek dochodowy – firma a jej dochód

Wysokość skali podatkowej (18% lub 32%) uzależniona jest od wysokości dochodów firmy. Jeżeli jej przychody przekraczają sumę 85 528 zł, przedsiębiorca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku w wysokości 32%. Czasem jednak wysokość podatku może być wyliczana na podstawie przychodu, a nie dochodu firmy. W sytuacji, gdy przedsiębiorca decyduje się na wybranie formy ryczałtu – podatek odliczany jest od wysokości przychodu przedsiębiorstwa. Trochę inaczej wygląda to jednak w przypadku wybrania karty podatkowej.

Podatek dochodowy a VAT

Zgodnie z prawem wysokość podatku dochodowego to różnica pomiędzy wysokością podatku VAT, który uzyskano ze sprzedaży towaru klientowi firmy, a podatkiem VAT, który został przez klienta opłacany w trakcie dokonywania zakupu produktu bądź oferowanej usługi. Warto jednak pamiętać o tym, że stawki VAT ulegają zmianie w zależności od tego, jakiej grupy towarów mają one dotyczyć. Mowa tu o podatku 5%, 8%, 23% oraz 0%, który jest przyznawany w wyjątkowych sytuacjach.

Co to jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to forma opodatkowania dochodu, która ulega zryczałtowaniu. Mogą z niej korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i spółki cywilne. Jej charakterystyczną cechą jest to, iż kwota obliczanego na jej podstawie podatku nie zależy od wysokości dochodów osiągniętych przez podatnika. Tego typu opodatkowanie opiera się na mocy tzw. decyzji wymiarowej, która jest wydawana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego po złożeniu PIT-16. Deklarację tę należy złożyć do przypisanego miejscu zamieszkania urzędu skarbowego – maksymalnie do 20 stycznia każdego roku. Na jej mocy podatnik zobowiązany jest do comiesięcznego uiszczania stałego podatku. Musi to zrobić przed upływem 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątek stanowi grudzień – wtedy podatnik zobligowany jest do odprowadzenia podatku przed upływem 28 grudnia. Kwota opodatkowania zależna jest od:

  • Typu prowadzonej działalności;
  • Ilości zatrudnionych w firmie pracowników;
  • Liczby wszystkich mieszkańców gminy na obszarze, której firma ma swoją siedzibę.

Należy również wspomnieć o tym, że decydując się na kartę podatkową, przedsiębiorca będzie musiał odprowadzić podatek niezależnie od tego, czy prowadzona przez niego działalność przyniosła zysk, czy straty. Problemów może również dostarczać kwestia związana z określenie zdolności kredytowej firmy.

Podatek od przychodu – o czym warto pamiętać?

Na samym końcu warto również wspomnieć o czynnikach, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na wzrost wartości odprowadzanego podatku. Są to m. in.: ilość niesprzedanych towarów, które zalegają na stanach magazynowych czy kwestie związane ze zwlekaniem z terminami płatności składek. Prowadząc własną działalność gospodarczą, należy wiec pamiętać o tym, jak ważny jest koniec roku podatkowego.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.