·5 min czytania

Zmiana adresu firmy - o czym warto pamiętać?

Zmiana adresu firmy - o czym warto pamiętać?

Zmiana adresu firmy – gdzie zgłosić ten fakt?

Zmiana siedziby firmy wiąże się przede wszystkim z koniecznością dokonania aktualizacji wpisu do CEIDG. Można to zrobić za pomocą formularza CEIDG-1. To ten sam dokument, na którym rejestruje się firmę. W celu aktualizacji wpisu należy w punkcie 01 zaznaczyć pozycję „wniosek o zmianę wpisu w CEIDG” i podać zmianę daty. Kolejny krok to wypełnienie rubryk, które uległy zmianie. Dla przykładu będzie to punkt 10, jeśli mowa o zmianie adresu działalności gospodarczej. Zmiana siedziby spółki wiąże się z koniecznością dokonania zmian w umowie. Niezbędna będzie tu uchwała o zmianie adresu spółki. Jeśli umowa była zawierana w formie aktu notarialnego, należy udać się do notariusza, który przygotuje protokół z zebrania wspólników podejmujących uchwałę. Wizyta w kancelarii notarialnej nie będzie potrzebna, jeśli umowa była zawierana w zwykłej formie pisemnej. Ta druga sytuacja zdarza się znacznie częściej. Ponadto istotna jest zmiana adresu spółki w KRS. Można to zrobić za pomocą odpowiedniego formularza: KRS-Z3 w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej, KRS-Z1 w przypadku spółki jawnej, partnerskiej oraz komandytowej oraz KRS-Z2 w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej. W tym celu najlepiej jest wykorzystać jeden z dostępnych w Internecie wzorów oświadczeń o zmianie adresu. Do wniosku trzeba dołączyć uchwałę zmieniającą umowę wraz z samą umową w nowym brzmieniu. Warto wiedzieć, że zmiana adresu spółki możliwa jest też bez zmiany siedziby, jeśli pozostanie ona w tej samej miejscowości.

Urząd skarbowy a zmiana adresu firmy

Miejsce rozliczania przedsiębiorcy ustala się na podstawie miejsca zamieszkania bądź adresu siedziby firmy. Miejsce zamieszkania to adres, w którym obecnie i faktycznie przebywa przedsiębiorca, lecz nie musi on być wpisany do dowodu osobistego. To właśnie ten adres jest kluczowy, jeśli chodzi o wpłacanie zaliczek za podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego. Ustawa o VAT informuje z kolei, że dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, właściwy urząd skarbowy to ten określony ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Inne adresy widniejące w CEIDG nie są istotne z punktu widzenia konieczności ustalenia urzędu skarbowego, z którym należy się rozliczać. Jeśli zmiana miejsca prowadzenia działalności wiąże się ze zmianą urzędu skarbowego, konieczne jest zaktualizowanie adresu formularzem VAT-R.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

CEIDG – aktualizacja lub zmiana danych adresowych przedsiębiorstwa. O czym należy wiedzieć?

Właściciel firmy składający wniosek o wpis do CEIDG zobowiązany jest podać kilka adresów: zamieszkania, głównego miejsca wykonywania działalności, adres do doręczeń poczty i innych dokumentów, adresy miejsc podlegających pod firmę, adres pod którym przechowywane są dokumenty rachunkowe, a także adres pełnomocnika. Zmiana siedziby firmy wiąże się z koniecznością poinformowania przez przedsiębiorcę o tym fakcie wielu instytucji. W pierwszej kolejności musi on dokonać właśnie zgłoszenia w CEIDG w celu aktualizacji poprzednio umieszczonych informacji. Zgłoszenie musi według przepisów zostać złożone w ciągu siedmiu dni od momentu zmiany adresu. Muszą to zrobić zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i wspólnicy spółek cywilnych. Wniosek można złożyć osobiście, listem poleconym, drogą elektroniczną, telefonicznie lub przez pełnomocnika. Warto zadbać o zgłoszenie zmian jak najszybciej. Inaczej przedsiębiorca musi liczyć się m.in. z ryzykiem nieodebrania pisma urzędowego – według ordynacji podatkowej przesyłki, o których adresat został zawiadomiony dwukrotnie w terminie 14 dni od pierwszego zawiadomienia (awizo), uważa się za odebrane. Zmiany wprowadzone w CEIDG są automatycznie przekazywane do urzędu skarbowego i ZUS.

Zmiana wpisu CEIDG przez profil zaufany krok po kroku

Chcąc dokonać zmian w CEIDG, warto wybrać najwygodniejszy sposób. W dzisiejszych czasach odchodzi się od tradycyjnego, stacjonarnego dopełniania formalności. Coraz więcej spraw da się załatwić online. To najbardziej komfortowa opcja, ponieważ nie wymaga poświęcania czasu na dojazdy i można to zrobić w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. By dopełnić formalności przez Internet, należy najpierw przejść na stronę internetową CEIDG. Następnie trzeba wybrać opcję logowania przy pomocy profilu zaufanego. Kolejny krok to wybór opcji „zmień dane we wpisie”. Na ekranie pojawi się pytanie, jakie dane chce zmienić użytkownik. Wtedy może on dokonać edycji wybranych informacji. Na końcu wniosek należy podpisać za pomocą profilu zaufanego i wysłać. Już w ciągu 24 godzin użytkownik powinien otrzymać e-mail potwierdzający, że we wpisie dokonano zmian. Aktualizacja wniosku nie wiąże się z koniecznością poniesienia żadnych opłat.

Google Moja Firma – nie zapomnij zmienić adresu w wyszukiwarce! Podpowiadamy, jak to zrobić

Google Moja Firma jest miejscem, w którym przedsiębiorcy mogą sterować swoją firmą w Google Maps i innych usługach. To tu weryfikowana jest autentyczność przedsiębiorstwa i aktualizowane są informacje na jego temat. Oczywiście niezwykle istotne jest, by w wyszukiwarce widniał nowy, poprawny adres firmy. To właśnie za pomocą wyszukiwarki większość osób dowiaduje się o istnieniu konkretnego miejsca. Potencjalni klienci nie trafią do siedziby firmy, jeśli dane podane w Internecie będą nieprawidłowe. Adres ten wyświetla się w wynikach organicznych Google oraz w reklamach Google Ads, o ile są ustawione. Jeśli przedsiębiorca ma dostęp do swojej wizytówki, może od razu przejść do edycji danych. Jeśli do jednego konta podpiętych jest kilka wizytówek, musi on wybrać tę, w której chce dokonać zmian. W tym miejscu można zaktualizować różne informacje, także te dotyczące adresu. Właściciel firmy ma też możliwość przypięcia pinezki wskazującej lokalizację przedsiębiorstwa podaną w jego profilu. Należy kliknąć opcję „Lokalizacja” i obok pozycji „Lokalizacja firmy” wybrać ikonę ołówka. Adres musi być pełny i dokładny, np. „Rynek Główny 12, 31-042 Kraków”. Konieczne jest podanie numeru lokalu, piętra, budynku i innych informacji. Muszą one być tożsame z tymi w adresie oficjalnym. Informacje dotyczące przecznic i punktów orientacyjnych powinno się dodawać wyłącznie w regionach, w których oficjalny adres nie wskazuje precyzyjnie lokalizacji firmy podanej w profilu. Lepiej jest unikać sformułowań typu „skrzyżowanie ulic Łącznej i Długiej” lub „naprzeciwko parku”. By zmienić pozycję pinezki należy kliknąć „Dostosuj” i przesunąć mapę, tak by pinezka wskazywała lokalizację firmy. Potem wystarczy wybrać „Gotowe” i „Zapisz”. Jeśli Google nie znajdzie adresu, pojawi się ostrzeżenie. Wtedy właściciel musi podać ponownie elementy oznaczone na czerwono. Jeśli i to nie przyniesie efektu, musi wskazać lokalizację firmy i zapisać zmiany. Na ogół sprawdzenie zmian trwa do 10 minut.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.