·4 min czytania

Zmiana czasu a praca w nocy - jak rozliczyć czas pracy?

zmiana czasu

Zmiana czasu na letni lub zimowy jest procesem, w którym przestawiane są zegary o godzinę do przodu lub do tyłu w stosunku do standardowego czasu. Proces ten ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Jednak zmiana czasu z letniego na zimowy lub z zimowego na letni nie wiąże się jedynie z przestawieniem zegarka na godzinę do przodu lub do tyłu. Jaki wpływ ma zmiana czasu na kwestię rozliczania czasu pracy?

Zmiana czasu w Polsce

Przypomnijmy, że w Polsce czas letni obowiązuje od ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli października, a czas zimowy od ostatniej niedzieli października do ostatniej niedzieli marca. Oznacza to, że w ostatnią niedzielę października przestawiamy zegarek z godziny 3.00 na 2.00, a w ostatnią niedzielę marca postępujemy odwrotnie, przestawiając zegarek z godziny 2.00 na 3.00. Jak to się ma do rozliczania czasu pracy pracowników, którzy pracują w te dni na nocnej zmianie?

Ogólne zasady pracy w godzinach nocnych

Zgodnie z przepisami prawa pracy, o pracy w godzinach nocnych mówimy w przypadku pracy pomiędzy 21.00 a 7.00. Każdy pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy. Oznacza to, że pełna ośmiogodzinna zmiana nie musi przypadać w całości pomiędzy godziną 21.00 a 7.00. 

Warto też wiedzieć, że czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli pracownik wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym, chyba że są to pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy lub znajdują się w sytuacji wyższej konieczności, którą definiuje się jako przypadek konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Jeśli chodzi o kwestie wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych to Kodeks pracy stanowi, że każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast w przypadku pracowników, którzy pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy, pracodawca może wypłacać ryczałt, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Zmiana czasu a praca w nocy

zmiana czasu

O ile ogólne zasady pracy w porze nocnej raczej nie budzą większych wątpliwości, o tyle pojawia się pytanie co w sytuacji, gdy godziny pracy przypadają na noc ze zmianą czasu z letniego na zimowy lub z zimowego na letni. 

Zmiana czasu z letniego na zimowy

Naturalnie zmiana czasu z letniego na zimowy powoduje wydłużenie czasu pracy o godzinę. Czy w takim wypadku z powodu przesunięcia czasu mamy do czynienia z pracą w godzinach nadliczbowych? Dokładnie tak! Praca o godzinę dłużej wiąże się z powstaniem nadgodzin, które pracodawca musi pracownikom zrekompensować. W takim wypadku pracodawca udziela czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych nadgodzin lub wypłaca pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatek za nadgodziny wynosi 100% stawki godzinowej, natomiast dodatek nocny wynosi 20% stawki godzinowej. 

Co ciekawe, jeśli udzielenie czasu wolnego nastąpi na wniosek pracownika, to pracodawca nie jest zobowiązany do udzielania czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, a jedynie w takim wymiarze, w jakim zostały przepracowane nadgodziny. 

Warto również wiedzieć, że oddanie czasu wolnego następuje do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiły nadgodziny, wtedy gdy to pracodawca udziela czasu wolnego. Natomiast, w sytuacji oddawania czasu wolnego na wniosek pracownika, odbiór czasu wolnego może zostać przesunięty do następnego okresu rozliczeniowego. 

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Zmiana czasu z zimowego na letni

W przypadku zmiany czasu z zimowego na letni mamy sytuację odwrotną - pracownik pracujący w porze nocnej pracuje o godzinę krócej. Czy w tej sytuacji pracodawca odlicza wynagrodzenie za godzinę, której pracownik w związku ze zmianą czasu nie przepracował? Okazuje się, że nie. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za taką liczbę godzin, jaką pracownicy byli zobowiązani przepracować w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z wymiarem czasu pracy. 

Innymi słowy zmiana czasu pracy z zimowego na letni nie może prowadzić do obniżenia wynagrodzenia za pracę. Pracownik nie musi też tej godziny odpracowywać w innym terminie, bowiem skrócenie czasu pracy nastąpiło z przyczyn całkowicie od niego niezależnych - z powodu zmiany czasu z zimowego na letni. Istotne jest jednak to, że choć pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę za tę jedną niedopracowaną godzinę, to nie przysługuje mu za nią dodatek za pracę w nocy, czyli wspomniane 20% stawki godzinowej.

Kiedy pracownik otrzymuje wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny?

zmiana czasu

Rozliczając czasu pracy, trzeba wiedzieć, że inaczej wygląda sytuacja w przypadku pracowników, którzy nie mieli zaplanowanej pracy na zmianę przypadającą w czasie zmiany czasu z zimowego na letni lub z letniego na zimowy, a wykonują w tym terminie pracę w ramach nadgodzin. W takim wypadku pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych istotna jest rzeczywista ilość godzin przepracowanych przez pracownika. Nie ma przy tym znaczenia godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Sposób na sprawne rozliczanie czasu pracy

Przestawienie zegarków do przodu lub cofnięcie zegarków o godzinę może wprowadzić zamieszanie w kwestii rozliczenia czasu pracy. Zasady nie są skomplikowane, ale taka sytuacja ma miejsce zaledwie dwa razy do roku, więc łatwo zapomnieć o tym trakcie prowadzenia rozliczeń. Aby uniknąć nieporozumień,  warto zdać się na systemy, które w zautomatyzowany sposób rozliczają czas pracy pracowników i dbają o to, by prawa pracownicze nie były naruszane, a wynagrodzenie za pracę było właściwie naliczane.

Zobacz również:

Czym jest praca zmianowa? Co należy zapewnić pracownikowi?

W zakładzie pracy można stosować różne systemu czasu pracy. Jednym z nich jest praca zmianowa, stosowana ze względu na rodzaj lub organizację pracy.

Czym jest praca zmianowa? Co należy zapewnić pracownikowi przy jej wykonywaniu?

Stawka za nadgodziny – jak ją wyliczyć?

Czym jest praca w godzinach nadliczbowych, jak obliczyć nadgodziny oraz ile można otrzymać za nie wynagrodzenia?

Stawka za nadgodziny – jak ją wyliczyć?

Praca hybrydowa - co oznacza i jakie przynosi korzyści

Praca hybrydowa i zdalna zyskiwały na znaczeniu już kilka lat temu, jednak to rok 2020 można nazwać przełomowym dla tego typu systemów.

Praca hybrydowa – na czym polega ten model pracy? Jakie są jego podstawowe zalety?

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.