·4 min czytania

Abonament RTV w działalności gospodarczej – najważniejsze informacje

Abonament RTV w działalności gospodarczej – najważniejsze informacje

Ile wynosi abonament radiowo-telewizyjny?

Każdy posiadacz odbiornika telewizyjnego lub radiowego jest zobowiązany do ponoszenia kosztów abonamentowych. Opłata dotyczy także osób, które nie używają posiadanych sprzętów. Prowadzisz działalność gospodarczą? Nie jesteś pewien, czy dotyczy Cię obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego? W dzisiejszym artykule odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania.

Zastanawiasz się, ile wynosi abonament radiowo telewizyjny w 2022 roku? Wysokość opłat została ustalona w Rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25.05.2021 roku. Podstawowy abonament radiowo-telewizyjny wynosi 7,50 zł za miesiąc w przypadku radioodbiornika, co daje łącznie kwotę rzędu 90 zł rocznie. W przypadku posiadania telewizora i radia opłata wzrasta do 24,50 zł miesięcznie, czyli 294 zł rocznie. Przedsiębiorcy, którzy opłacili abonament do 25.01.2022 roku mogli przy tym liczyć na 10-procentową zniżkę. Wysokość abonamentu RTV dla firm i osób prywatnych jest taka sama.

Jednocześnie warto zaznaczyć, iż uiszczenie opłaty za radio i telewizję za okres dłuższy niż miesiąc także wiąże się z naliczeniem ewentualnych zniżek. Pełna taryfikacja dostępna jest w oddziałach poczty polskiej, która odpowiada za przyjmowanie wpłat abonamentowych. Z płacenia składek zwolnione są przy tym osoby, które ukończyły 75. rok życia, posiadają I grupę inwalidzką oraz weterani będący inwalidami wojennymi. Opłat nie ponoszą także osoby, które ukończyły 60 lat, a ich emerytura nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

W przeciwieństwie do prywatnych gospodarstw domowych przedsiębiorca ma obowiązek uiszczać opłatę za każdy posiadany odbiornik w firmie i samochodzie służbowym. Jedną opłatę wnoszą natomiast publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne szkoły, w tym uczelnie wyższe oraz domy pomocy społecznej. W tym miejscu należy podkreślić, iż wnoszenie opłat za telewizję kablową lub satelitarną nie zwalnia z płacenia abonamentu, który bezpośrednio związany jest z użytkowaniem odbiornika, a nie treścią i posiadaną ofertą kanałów.

Czy istnieją inne opłaty za radio i telewizję?

Abonament radiowy dla firm to nie jedyna opłata, jaką powinien ponosić właściciel lokalu. Każdy przedsiębiorca, który podwyższa dochody lokalu, dzięki obecności muzyki powinien uiszczać 50 zł miesięcznie w ramach opłaty za prawa autorskie ZAiKS i OZZ. Obowiązek ten dotyczy jednak nie tylko restauratorów i handlowców, ale także rozmaitych punktów usługowych w tym salonów kosmetycznych, fryzjerskich oraz prywatnych gabinetów lekarskich.

Obowiązek zapłaty nie dotyczy sytuacji, w których jedynie pracownicy słuchają puszczanej muzyki. Jednakże to właśnie na właścicielu zakładu ciąży obowiązek udowodnienia, iż dźwięki nie są słyszana przez klientów i nie przekładają się na bezpośrednie zwiększenie zysków prowadzonej działalności gospodarczej. Aby uniknąć płacenia dodatkowych opłat dla twórców, można skorzystać z legalnej muzyki udostępnianej w ramach licencji Creative Commons, którą znajdziemy na wielu portalach internetowych.

Czy zgłoszenie posiadania radia lub/i telewizji w działalności gospodarczej jest obowiązkowe?

Zastanawiasz się, czy jako przedsiębiorca masz obowiązek zgłaszać posiadany odbiornik oraz odprowadzać opłaty na podatek RTV? Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, posiadacz każdej działalności gospodarczej, niezależnie od jej wielkości oraz liczby zatrudnianych osób, ma obowiązek rejestracji posiadanych odbiorników radiowych i telewizyjnych. Bez znaczenia pozostaje także charakter prowadzonego biznesu. Do wnoszenia opłat zobowiązani są zarówno posiadacze punktów handlowo-usługowych, jak i wszelkiego rodzaju biura, agencje oraz gabinety lekarskie. Przedsiębiorca traktowany jest zatem jak osoba fizyczna, posiadająca wspomniany sprzęt. Abonament RTV dla firm może być uregulowany w dowolnie wybranym urzędzie pocztowym.

Warto przy tym przypomnieć, iż każdy przedsiębiorca ma jedynie 14 dni na zgłoszenie faktu posiadania telewizji lub radia, licząc od dnia odebrania sprzętu, co ma szczególne znaczenie w przypadku finalizowania zakupów przez Internet. Rejestracja może odbyć się w stacjonarnej placówce poczty lub poprzez wypełnienia formularza online, dostępnego na stronie instytucji. Jednocześnie z obowiązku są zwolnieni posiadacze odbiorników, które nie są podłączone do instalacji umożliwiającej odbiór programów. W takiej sytuacji sprzęty pełnią wyłącznie rolę monitorów, uczestniczą w produkcji lub stanowią dekorację, wzbogacającą aranżację wnętrza.

Osobą odpowiedzialną za rejestrację odbiorników oraz wnoszenie opłat jest pracodawca, niezależnie od tego, kto jest realnym właścicielem sprzętu. To właśnie przedsiębiorca zostanie ukarany karą w przypadku użytkowania niezarejestrowanego urządzenia prywatnego jednego z pracowników. Przełożony ma przy tym prawo do zakazania używania osobistych odbiorników lub zobowiązania pracownika do samodzielnego ponoszenia opłat. Dowód uiszczania abonamentu powinien być przechowywany w siedzibie, na wypadek, gdyby pojawiła się kontrola abonamentu RTV w firmie. Dodatkowo należy podkreślić, iż w przypadku wykrycia nieprawidłowości i zwłoki mogą zostać naliczone odsetki oraz ewentualne koszty związane z wysyłaniem upomnień i wezwań do zapłaty. W przypadku nieuregulowania składki, egzekwowanie zadłużenia nastąpi na drodze sądowej.

Jak rozliczać abonament RTV w działalności gospodarczej?

Zastanawiasz się, jak rozliczyć abonament RTV? Firma jednoosobowa oraz każdy inny rodzaj działalności gospodarczej może ująć opłaty w kosztach, jeśli będą spełniać definicję kosztu uzyskania przychodu. W 22 artykule ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nazwano w ten sposób wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Mogą to być zatem koszty poniesione na reprezentację, spłatę kredytu lub wydatki na ubezpieczenie AC samochodu służbowego.

Jednocześnie należy pamiętać, iż wydatek, w tym wypadku opłata za telewizor lub radio, muszą zostać właściwie udokumentowane w ewidencji podatkowej. W informacji podanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji dowiadujemy się, że rolę potwierdzenia uiszczenia abonamentu może pełnić dowód wpłaty pod postacią: spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wpłaty gotówki, standardowych blankietów wpłaty na rachunek bankowy oraz wydruki przelewów elektronicznych. Abonament RTV jest przy tym zwolniony z podatku VAT, co wiąże się z niemożnością wystawienia stosownej faktury, mogącej pełnić rolę dowodu zapłaty.

Podsumowując, wydatki związane z wnoszeniem opłat za abonament za odbiorniku radiowe i telewizyjne mogą być traktowane jako koszty prowadzenia działalności, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Ponadto nie mogą być traktowany jako prywatny wydatek przedsiębiorcy.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.