·3 min czytania

Do kiedy wydać świadectwo pracy?

Do kiedy wydać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy - z tym pojęciem spotkał się niemal każdy. Nic w tym dziwnego, ponieważ każdy kto był choć raz w życiu zatrudniony na stabilnej umowie musiał otrzymać ten dokument. Jak się okazuje, istotna z punktu widzenia prawodawcy nie jest tylko jego treść, ale także wydanie świadectwa w ustawowym terminie. Świadectwo pracy kiedy powinno być wydane? Przyjrzyjmy się temu bliżej!

Czym jest świadectwo pracy i co zawiera?

Świadectwo pracy zostało uregulowane w przepisach jako jeden z kluczowych obowiązków pracodawcy względem pracowników. Dokument może być wydany zarówno bezpośrednio przez zatrudniającego, jak i wyznaczonych przez niego pełnomocnika. W świadectwie powinny znaleźć się wszelkie informacje dotyczące realizacji stosunku pracy, w tym okres zatrudnienia pracownika, wymiar czasu pracy, rodzaj stanowiska i wykonywanej pracy, a nawet tryb rozwiązania umowy o pracę. Dokładne wytyczne na ten temat znajdziemy w Kodeksie pracy oraz rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy. Co ważne, pracodawca nie ma możliwości uzależnienia wydania świadectwa pracy od jakichkolwiek kryteriów czy konieczności spełnienia przez pracownika określonych warunków. Warto w tym miejscu dodać, że niewywiązanie się przez pracodawcę z konieczności wydania świadectwa jest traktowane jako wykroczenie i wiąże się z poważnymi sankcjami natury prawnej i finansowej. Mowa nawet o karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Kiedy wydaje się świadectwo pracy?

Kiedy wydaje się świadectwo pracy? Dokument ten jest sporządzany wyłącznie na skutek zakończenia stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą. Nie ma tutaj znaczenia, jaki był powód czy tryb rozwiązania umowy. Może być to więc zakończenie stosunku na zasadzie porozumienia stron, ale także wypowiedzenia umowy przez jedną z nich lub nawet tzw. zwolnienia dyscyplinarnego. Bardzo często pracodawcy korzystają ze sprawdzonych wzorów świadectwa pracy lub mają wypracowany własny wzór. Dokument musi zawierać jednak wszystkie wskazane w przepisach dane, ponieważ bez choćby jednej z nich nie będzie mieć mocy. Co ważne, obie strony mogą kształtować dokument według własnych potrzeb, ale muszą być przy tym ze sobą zgodne. Pracownik może więc zwrócić się do pracodawcy z prośbą o umieszczenie w dokumencie informacji o swoim wynagrodzeniu, ukończonych kursach czy szkoleniach oraz wszelkiego typu dodatkowych kwalifikacjach, które uzyskał w trakcie stosunku pracy.

Czy można wydać świadectwo pracy w trakcie zatrudnienia?

Jak już wspomnieliśmy, świadectwo uzyskuje się tylko w efekcie zakończenia stosunku pracy. Czy jednak istnieją sytuacje, w których możliwe jest wydanie takiego dokumenty podczas trwania zatrudnienia? Jak się okazuje, przepisy nie dopuszczają takiej ewentualności, a ustawodawca wprost wskazuje, że świadectwo pracy jest w praktyce pismem podsumowującym historię pracy w danej firmie. Ponadto, dokument ten ma przełożenie na uprawnienia pracownicze oraz ściśle związane z kwestiami ubezpieczeniowymi. Mowa tutaj w szczególności o różnego typu urlopach przysługujących konkretnej osobie na podstawie dotychczas przyznawanych świadczeń. To dlatego w świadectwie muszą znaleźć się informacje o wykorzystanych urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych itp.

Jak przekazać pracownikowi świadectwo pracy?

Kiedy świadectwo pracy będzie już przygotowane, kolejnym krokiem jest skuteczne przekazanie go w ręce byłego już pracownika. Bardzo często może zdarzyć się tak, że pracodawca nie będzie mieć fizycznej możliwości wręczenia dokumentu. Świadectwo pracy kiedy nie można przekazać go osobiście, jest wówczas dostarczane na odległość, czyli najczęściej za pomocą tradycyjnej poczty listem poleconym. Pracodawca powinien wówczas zadbać o to, aby w celach dowodowych uzyskać potwierdzenie, że adresat odebrał dokument.

Czy jest termin przekazania świadectwa pracy?

Świadectwo pracy termin wydania - kiedy mija? To kolejne z najczęściej pojawiających się zagadnień jeśli chodzi o ten dokument. Świadectwo pracy termin jego przygotowania i przekazania jeszcze kilka lat temu wynosił nawet 7 dni od zakończenia stosunku pracy. Obecnie jednak praktykuje się wręczanie świadectwa pracy w dniu, w którym umowa przestaje obowiązywać. W przypadku, gdy umowa uległa rozwiązaniu na przykład w dzień wolny od pracy, świadectwo pracy należy wystawić w kolejnym dniu roboczym. W praktyce więc pracodawca powinien przygotować dokument z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie narażać się na możliwe konsekwencje z tytułu opóźnienia przy jego wręczeniu. Co jednak w sytuacji, gdy pracodawca z niezależnych od siebie powodów, nie jest w stanie dostarczyć świadectwa w wymaganym terminie? Wtedy, zgodnie z wyjątkiem ujętym w przepisach, jest zobowiązany w ciągu 7 dni wysłać dokument na ostatni znany mu adres zamieszkania pracownika.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.