·4 min czytania

Dotacje na kapitał obrotowy dla małych firm.

Dotacje na kapitał obrotowy dla małych firm – kto je przyznaje, na jakich zasadach i jak je pozyskać?

Z jakich środków i w ramach jakich programów przyznawane jest dofinansowanie na kapitał obrotowy?

Kapitał obrotowy to środki, które na bieżąco pozostają do dyspozycji przedsiębiorcy. Służą one finansowaniu działalności gospodarczej w normalnym trybie, a więc i zachowaniu płynności finansowej. Wsparcie MŚP w zakresie finansowania kapitału obrotowego oferowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, lecz środki można również pozyskać w ramach regionalnych programów operacyjnych. Najczęściej pochodzą one z funduszy państwowych lub unijnych, w zależności od konkretnego programu. Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw są przyznawane wyłącznie w danym okresie, w czasie trwania którego należy złożyć właściwy wniosek wraz z załącznikami. Kapitał można pozyskać przy założeniu, że firma spełnia kryteria podane w programie. Wnioski na kapitał obrotowy są bezzwrotne, należy też dopełnić wszelkich formalności w obowiązujących terminach – te, które zostaną złożone w późniejszym czasie, nie są rozpatrywane.

Dotacje na kapitał obrotowy PARP – dla kogo przysługują?

Dofinansowanie do kapitału obrotowego oferuje przedsiębiorcom przede wszystkim Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Osoby, które zainteresowane są pozyskaniem finansowania, powinny na bieżąco odwiedzać stronę instytucji, zapoznając się z konkretnymi informacjami, dotyczącymi poszczególnych programów. Ostatni nabór, w jakim mogli brać udział przedsiębiorcy, dotyczył firm dotkniętych pandemią koronawirusa. Pomoc była skierowana do średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Kryterium był spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu, następującym po 1 lutego 2020 roku, w porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego. Dofinansowanie można było przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z:

  • opłaceniem faktur za media,
  • najmem powierzchni,
  • zakupem towarów,
  • ubezpieczeniem działalności.

Warto mieć świadomość, że PARP oferuje nie tylko dotacje na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców, ale również inne formy pomocy finansowej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej, w zakładce "dofinansowanie".

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Dotacja na kapitał obrotowy mikrofirmy – gdzie się o nią ubiegać?

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikrofirm przyznawane są przez lokalnie działające instytucje. Przysługują one przedsiębiorcom, którzy działają na terenie danego regiony lub województwa. Granty na kapitał obrotowy można uzyskać za pośrednictwem:

Informacji na ich temat udzielają również Centra Obsługi Przedsiębiorców.

Wniosek o kapitał obrotowy – podpowiadamy, co powinno się w nim znaleźć i jak go wypełnić

Dotacja obrotowa na bieżącą działalność gospodarczą może być przyznana wyłącznie przedsiębiorcy, który w odpowiednim czasie złoży kompletny wniosek. Właściciele firm często zastanawiają się, co powinien zawierać wniosek o dotacje na kapitał obrotowy, tak by nie został odrzucony z powodu błędów formalnych? Warto mieć świadomość, że nie istnieje jeden, ogólny wzór podania – w przypadku każdego programu obowiązują inne wnioski, które można pobrać ze strony instytucji przyznającej dotację. Jednocześnie są one dostępne w ich siedzibach w formie papierowej. PARP każdorazowo udostępnia wzór wniosku o dofinansowanie, który warto dokładnie przejrzeć. Znajdują się w nim przydatne przedsiębiorcy wskazówki. Dotacje na kapitał obrotowy można otrzymać wyłącznie w przypadku, gdy do wniosku dołączymy stosowne załączniki. Najczęściej muszą one potwierdzać sytuację finansową, w jakiej znalazł się konkretny przedsiębiorca, na przykład spadek obrotów lub przychodów. Dotacje obrotowe są bezzwrotne, jednak wymagają potwierdzenia, że środki zostały wydatkowane zgodnie z regulaminem programu, w ramach którego zostały przyznane. Dlatego też przedsiębiorcy, którzy uzyskają pomoc, będą musieli złożyć odpowiednie dokumenty kontrolne. W niektórych przypadkach PARP wymaga zabezpieczenia wykonania umowy, które także wiąże się z koniecznością złożenia odpowiednich dokumentów.

Dotacja na kapitał obrotowy – księgowanie

Dotacje obrotowe dla samozatrudnionych lub dla mikrofirm wymagają odpowiedniego zaewidencjonowania w dokumentacji księgowej. Kapitał obrotowy dla samozatrudnionych księgowany jest na dwóch kontach: rachunku bankowym (Wn) oraz pozostałych przychodach operacyjnych (Ma). Dofinansowanie jest bezzwrotne, zatem stanowi przychód przedsiębiorcy. Pieniądze mogą być wydatkowane na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Księgowanie odbywa się tutaj w bardzo prosty sposób, a mianowicie poprzez wspomniany rachunek bankowy (Ma) oraz rozrachunki z dostawcami (Wn). Powyższe księgowania dotyczą przedsiębiorców, którzy prowadzą pełne księgi rachunkowe. Mają oni obowiązek umieścić w sprawozdaniu finansowym fakt otrzymania dotacji, na przykład w informacji dodatkowej. Niemniej jednak dotacje na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych często przyznawane są przedsiębiorcom prowadzącym księgowość uproszczoną, a więc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nie mają oni obowiązku ewidencjonowania wpływów na rachunek bankowy ani przychodów, które nie mają charakteru podatkowego. Warto pamiętać, że dotacje korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT lub CIT. Podatnik może natomiast odliczyć VAT od zakupów, których dokona, płacąc środkami pochodzącymi z dotacji. Niemniej jednak nie ma to wpływu na księgowanie, zwłaszcza w przypadku rachunkowości uproszczonej. Jednocześnie należy pamiętać, że wydatki finansowane z dotacji nie mają charakteru kosztu podatkowego, dlatego nie wykazuje się ich w KPiR, należy natomiast wykazać je w przypadku pełnych ksiąg rachunkowych.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.