·4 min czytania

Faktura korygująca - omówienie

faktura korygująca

Faktura – niezależnie od tego, czy została wystawiona w formie papierowej, czy elektronicznej – powinna zawierać dane, które są wymagane Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz przepisami, które wydane zostały na jej podstawie.

Co powinno znaleźć się na fakturze?

Informacje, które powinna zawierać faktura, wskazuje art. 106e ustawy o podatku VAT:

„Art. 106 e. 1. Faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;

(...)”.

Nieco węższy zakres informacji może być stosowany m.in. w odniesieniu do faktur dokumentujących transakcje zwolnione z podatku od towarów i usług. Kwestię tę precyzuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur.

Wobec tak rozbudowanych wymagań odnośnie do tego dokumentu, nietrudno o popełnienie w nim błędu. Co zrobić, jeśli do niego dojdzie?

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Korekta faktury – wzór

Art. 106j ustawy o podatku VAT wskazuje sytuacje, w których wystawiona musi zostać faktura korygująca. Druk (lub elektroniczne sporządzenie i przesłanie) dokumentu musi nastąpić, gdy:

 • doszło do obniżki ceny w formie rabatu, zgodnie z art. 299a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku VAT,
 • doszło do opustów i obniżek cen, zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1,
 • doszło do zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • doszło do zwrotu nabywcy całości albo części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 • doszło do podwyższenia ceny lub stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiekolwiek innej pozycji faktury.
faktura korygująca

Pobierz darmowy wzór faktury korygującej!

Faktura korygująca

Szukasz sprawdzonego wzoru faktury korygującej? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

faktura-korygujaca

Faktura korygująca - omówienie wzoru

Jednolity wzór faktury korygującej nie został formalnie narzucony, jednak ustawa o podatku VAT wskazuje elementy, które w takim dokumencie muszą się znaleźć. Są to:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz data jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy korekta: te, które określone zostały w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 oraz nazwa (rodzaj) towaru albo usługi objętej korektą;
 4. przyczyna korekty;
 5. jeśli korekta powoduje zmianę podstawy opodatkowania albo kwoty podatku należnego – stosownie kwota korekty podstawy opodatkowania albo kwota korekty podatku należnego, wraz z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej;
 6. w innych przypadkach – prawidłowa treść modyfikowanych pozycji.

Ponadto, jeśli opust lub obniżka ceny zostały udzielone wobec wszystkich dostaw towarów albo dokonywanych i świadczonych usług na rzecz jednego odbiorcy w określonym czasie, w fakturze korygującej zawrzeć trzeba również wskazanie okresu, którego opust lub obniżka dotyczą. Opcjonalnie w tym przypadku poprawiana faktura nie musi zawierać danych z art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru albo usługi, które zostały objęte korektą.

Nota korygująca nie jest fakturą korygującą

Warto także pamiętać, iż nabywca towaru albo usługi, który otrzymał dokument zawierający błędy (oprócz tych, które wskazuje art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy) może samodzielnie wystawić fakturę, zwaną „notą korygującą”. Musi ją jednak zaakceptować wystawca faktury.

Zasady wystawiania not korygujących są podobne do tych, które regulują korekty faktur. Dokument powinien zawierać: wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”, kolejny numer i datę wystawienia go, dane stron (imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów albo usług wraz z adresami oraz numerami identyfikacyjnymi na potrzeby podatków), dane z faktury, której dotyczy nota, wskazanie treści korygowanej informacji oraz prawidłowej treści.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.