·4 min czytania

Grafik pracy pielęgniarek, jak ustalać harmonogram pracy pielęgniarek?

Grafik pracy pielęgniarek - jak ustalać harmonogram pracy pielęgniarek?

Już w momencie podpisania umowy zatrudniania pielęgniarka ma świadomość pracy dłużej niż 7 godzin i 35 minut w cyklu dobowym oraz 37 godzin i 55 minut tygodniowo. Aby harmonogram pracy pielęgniarek w szpitalu odpowiadał wymogom Kodeksu Pracy, zapewniał ciągłość opieki pacjentom oraz w miarę możliwości równomierne rozłożenie czasu pracy każdej osoby warto korzystać z nowoczesnych, elektronicznych narzędzi do planowania.

Czas pracy pielęgniarki - co mówią o nim przepisy?

Grafik pracy pielęgniarek tworzony jest według obowiązujących przepisów w cyklu minimum miesięcznym, maksimum na cztery miesiące. Pracownik, zatrudniony w ramach równoważnego czasu pracy może zatem pracować w jednym tygodniu dłużej, by w kolejnym korzystać z większej ilości wolnych godzin. Pielęgniarki pracują w oparciu o system pracy zmianowej, a dyżur pielęgniarski trwa 12 godzinPielęgniarka musi zapoznać się z grafikiem minimum siedem dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, którego grafik dotyczy. Za pracę w godzinach nocnych uznaje się wykonywanie obowiązków służbowych w godzinach od 21.00 do 7.00 i przysługuje za nią minimum 65 % stawki godzinowej. Według obowiązujących przepisów za pracę pielęgniarki w niedziele, dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy przysługuje co najmniej 45 % stawki godzinowej. Dyżur medyczny, w ramach którego pracują pracownicy służby zdrowia, posiadający wykształcenie wyższe zalicza się do czasu pracy. Pielęgniarka może dyżurować pod telefonem, za co przysługuje jej 50 % stawki godzinowej. Dyżur nadliczbowy godzinowo w równoważnym systemie pracy płatny jest 100%, a obowiązujące przepisy nakładają maksymalną ilość godzin nadliczbowych w tym trybie na wartość 150 rocznie. Za nadgodziny można odebrać godziny wolne. Za dyżur dwunastogodzinny przysługuje pielęgniarce 18 godzin (150 %).

pielegniarki-przepisy

O czym pamiętać układając grafik pracy pielęgniarki?

Pielęgniarka grafik - ten dokument nie musi być tworzony przez wiele godzin, wypełniając pojedyncze rubryki w arkuszu kalkulacyjnym. Grafik pracy może powstać w oparciu o nowoczesny program, który tworzy zgodny z przepisami Kodeksu Pracy harmonogram pracy poszczególnych pielęgniarek oraz grafik dyżurów, skoordynowany dla wszystkich pracowników. W systemie opieki zdrowotnej może być nieoceniony ze względu na intuicyjną obsługę, liczne funkcje i bezbłędne dopasowywanie przerw w czasie pracy. Przy jego układaniu koniecznie należy zwrócić uwagę na maksymalną, dopuszczalną ilość godzin pracy pielęgniarek w czasie równoważnym oraz równomierne rozłożenie ilości godzin i dni pracy. Zapewnianie odpowiedniej ilości przerwy od pracy jest bardzo istotne nie tylko dla systemu i przepisów, ale przede wszystkim dla pracowników oraz pacjentów. Warto pamiętać ponadto o takim rozłożeniu godzin pracy, by wypełnić etat pielęgniarki oraz dopasować ilość i doświadczenie pracowników do obłożenia oddziału.

Grafik pracy pielęgniarki - wzór

Nowoczesna, elektroniczna rejestracja czasu pracy umożliwia utworzenie dokumentu: Grafik pracy pielęgniarek - wzór, uzupełnienie do dane pracowników, a następnie stworzenie automatycznie, doskonale dopasowanego grafiku, uwzględniającego czas pracy pielęgniarek, ilość nadgodzin, czasu przerw w cyklu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, a nawet kwartalnym. Zaletą jest możliwość kopiowania i przenoszenia całości lub części grafiku, eksportowania, drukowania oraz publikowania z opcją powiadomień. Wzór grafiku udostępniany jest pielęgniarkom. Całość dokumentu można edytować w trybie online, można również korzystać z jego wersji mobilnej, ułatwiając tym samym nanoszenie niezaplanowanych zmian, wynikających z urlopów na żądanie, opieki nad dziećmi. Bardzo istotne jest ponadto planowanie dni urlopowych personelu medycznego. Elektroniczne wnioski urlopowe, nanoszone z wyprzedzeniem pozwalają zaplanować system urlopów bez uszczerbku dla funkcjonowania oddziału. Grafik dyżurów pielęgniarek, pracujących w systemie pracy dwunastogodzinnym i równoważnym może być kopiowany na kolejne okresy rozliczeniowe, uwzględniając potrzeby i wymagania poszczególnych pracowników. Elementy grafiku mogą zostać wysłane do wszystkich lub poszczególnych pracowników, a powiadomienia o zmianach można ustawić w formie wiadomości sms.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Praca pielęgniarki, a nadgodziny

Pielęgniarka może pracować w ciągu doby dłużej niż 7 godzin i 35 minut, a jej czas pracy najczęściej wynosi maksymalnie dwanaście godzin w ciągu doby. Pielęgniarki pracują w parciu o równoważny system pracy, gwarantujący zgodność z przepisami w zakresie czasu pracy. Tygodniowo pielęgniarka nie powinna pracować więcej niż 37 godzin i 55 minut. Wszelkie nadgodziny, również te poniżej godziny mogą być zliczane w elektronicznym programie do planowania czasu pracy i tworzenia grafików pielęgniarek. W ten sposób zlicza się całkowity czas pracy, uwzględniający podstawowy wymiar i nadgodziny. Porządek, zgodność z przepisami, pewność obłożenia pracowniczego na oddziale oraz sprawiedliwy rozdział dyżurów dla poszczególnych pracowników pozwalają bezbłędnie przydzielać dyżury, rozliczać nadgodziny, przerwy, spóźnienia. Nadgodziny pielęgniarek można wybrać w formie godzin/dni wolnych lub płatne. Nadgodziny pielęgniarki są płatne z dodatkiem do każdej godziny w godzinach nocnych co najmniej 65 % stawki oraz w dni wolne i świąteczne 45 % stawki. Ilość pracowników służby zdrowia, zwłaszcza personelu pielęgniarskiego jest wciąż zbyt niska w zależności od ilości pracy, dlatego system prawny wprowadza ograniczenie roczne ilości nadgodzin, obowiązujące pielęgniarki. Dla zawodu pielęgniarki nie można ustanowić więcej niż 150 godzin nadliczbowych w skali roku. Oznacza to, że liczone w elektronicznym harmonogramie czasu pracy godziny nadliczbowe sumują się wraz z nadliczbowymi minutami, które pielęgniarki poświęcają przy każdym przekazaniu zmiany na wymianę informacji, dotyczących stanu zdrowia pacjentów, zaleceń lekowych lub w zakresie zabiegów.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.