·4 min czytania

Ile wynosi dieta w delegacji? Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Ile wynosi dieta w delegacji? Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Dynamiczny rozwój wielu firm pociąga za sobą konieczność odbywania podróży, a te generują pewne koszty. Jakie koszty ponosi pracodawca z tytułu podróży służbowych odbywających się w kraju i za granicą?

Kiedy należy się dieta za wyjazd służbowy?

Pracodawca ponosi koszty podróży służbowej, w tym diety, jeśli poleca pracownikowi odbycie krótkotrwałego wyjazdu poza stałe miejsce pracy. Co ważne, taki wyjazd będzie stanowił znamiona podróży służbowej, jeśli będzie miał charakter incydentalny, a także jeśli będzie miał określony cel, jak choćby udział w konferencji, szkoleniu czy w spotkaniu biznesowym.

Nie należy podróży służbowej mylić z oddelegowywaniem pracownika w celu wykonywania zadań na rzecz firmy poza siedzibą firmy na dłuższy czas. Przykładowo może to być sytuacja, gdy pracownik wyjeżdża na kilka miesięcy do innego miasta lub państwa, by nadzorować proces zakładania nowej siedziby firmy. W takim wypadku należy odnotować zmianę miejsca świadczenia pracy w umowie o pracę, przy czym trzeba pamiętać, że w ramach tego typu delegacji pracownikowi nie należą się dodatkowe świadczenia, w tym dieta, chyba że inaczej stanowią wewnątrzzakładowe przepisy.

Jakie wydatki pokrywa dieta?

ile-wynosi-dieta-w-delegacji-2

Zasadniczo dieta ma zrekompensować pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, które ponosi pracownik w trakcie podróży służbowej, a także jego drobnych osobistych wydatków. W kontekście diety można też mówić o kwocie, którą jest ryczałt za nocleg. A co z innymi wydatkami ponoszonymi w trakcie podróży służbowej?

Wydatki, których nie pokrywa dieta krajowa lub zagraniczna

Pracodawca oprócz kosztów wyżywienia i noclegów pokrywa koszty związane z przejazdami, parkowaniem, opłatami za bagaż itp. Rozliczenie tego typu kosztów odbywa się na podstawie przedstawionych przez pracownika faktur i rachunków. Jednak tak jak wspomnieliśmy wyżej, koszty takie jak bilety lotnicze, postoje w strefie płatnego parkowania, wynajem samochodu, dojazd środkami komunikacji miejskiej i inne wydatki poniesione z tytułu podróży służbowej nie zaliczają się do diety.

Ile wynosi dieta w czasie krajowej podróży służbowej?

Wysokość diety krajowej ustala rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Tym samym stawka diety krajowej obecnie wynosi 45 zł za każdą dobę podróży służbowej. Ryczałt za nocleg wynosi z kolei 150% pełnej wysokości diety krajowej, czyli 67,50 zł.

Ile wynosi dieta w trakcie wyjazdu służbowego za granicę?

Wspomniane wyżej rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej precyzyjnie ustala też wysokość diety zagranicznej, przy czym wysokość diety zależy od państwa, w którym odbywa się delegacja.

Oto wysokość diety za dobę delegacji w wybranych państwach:

 • Australia - 95 dolarów australijskich (AUD)
 • Austria - 57 euro (EUR),
 • Chiny - 55 euro (EUR),
 • Czechy - 41 euro (EUR),
 • Dania - 446 koron duńskich (DKK),
 • Finlandia - 53 euro (EUR),
 • Francja - 55 euro (EUR),
 • Hiszpania - 50 euro (EUR),
 • Holandia - 50 euro (EUR),
 • Irlandia - 52 euro (EUR),
 • Japonia - 7532 jenów (JPY),
 • Kanada - 71 dolarów kanadyjskich (CAD)
 • Niemcy - 49 euro (EUR),
 • Norwegia - 495 koron norweskich (NOK),
 • Portugalia - 49 euro (EUR),
 • Rosja - 48 euro (EUR),
 • Słowacja - 47 euro (EUR),
 • Stany Zjednoczone Ameryki - 59 dolarów amerykańskich (USD)
 • Szwajcaria - 88 franków szwajcarskich (CHF)
 • Szwecja - 510 koron szwedzkich (SEK)
 • Wielka Brytania - 45 funtów brytyjskich (GBP)
 • Włochy - 53 euro (EUR),
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie - 43 euro (EUR).

Rozporządzenie ustala wysokość diety dla podróży służbowej do 114 państw. W przypadku podróży służbowej do państw, które nie zostały wymienione w rozporządzeniu obowiązuje dieta w wysokości 41 euro (EUR).

Przyjrzyjmy się teraz wysokości kwoty limitu na nocleg. Wysokość tego limitu w wybranych krajach kształtuje się następująco:

 • Australia - 270 dolarów australijskich (AUD)
 • Austria - 150 euro (EUR),
 • Chiny - 170 euro (EUR),
 • Czechy - 120 euro (EUR),
 • Dania - 1430 koron duńskich (DKK),
 • Finlandia - 180 euro (EUR),
 • Francja - 200 euro (EUR),
 • Hiszpania - 200 euro (EUR),
 • Holandia - 150 euro (EUR),
 • Irlandia - 160 euro (EUR),
 • Japonia - 22 000 jenów (JPY),
 • Kanada - 190 dolarów kanadyjskich (CAD)
 • Niemcy - 170 euro (EUR),
 • Norwegia - 1650 koron norweskich (NOK),
 • Portugalia - 150 euro (EUR),
 • Rosja - 200 euro (EUR),
 • Słowacja - 132 euro (EUR),
 • Stany Zjednoczone Ameryki - 200 dolarów amerykańskich (USD) z wyjątkiem Nowego Jorku - 350 dolarów i Waszyngtonu - 300 dolarów,
 • Szwajcaria - 220 franków szwajcarskich (CHF)
 • Szwecja - 2 000 koron szwedzkich (SEK)
 • Wielka Brytania - 220 funtów brytyjskich (GBP)
 • Włochy - 192 euro (EUR),
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie - 220 euro (EUR).

Dla państw, które nie zostały wymienione w rozporządzeniu stawka za nocleg wynosi 140 euro (EUR).

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Czy przedsiębiorca może wypłacić inne stawki diety pracownikowi zatrudnionemu w swojej firmie?

Powyższe stawki zarówno jeśli chodzi o dietę krajową, jak i dietę zagraniczną, dotyczą sfery budżetowej. Oznacza to, że pracodawca z sektora prywatnego może dla pracowników zatrudnionych w swojej firmie ustalić inną kwotę diety, jednak nie może być ona niższa niż wartości wskazane w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dieta w pełnej wysokości i w niepełnej wysokości

ile-wynosi-dieta-w-delegacji-3

Wyliczenie diety krajowej lub zagranicznej polega na przemnożeniu ilości dni spędzonych na wyjeździe przez obowiązujące stawki. Nie zawsze jednak pracownikowi przysługuje pełna dieta. Dieta w pełnej wysokości przysługuje za każdą dobę podróży. Z kolei za każdą niepełną dobę podróży trwającej do 8 godzin przysługuje 1/3 diety, za niepełną dobę od 8 do 12 godzin przysługuje 1/2 diety, a za niepełną dobę powyżej 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.