·4 min czytania

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS?

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS?

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka to jedna z najważniejszych rzeczy, o której muszą pamiętać rodzice. Tego rodzaju świadczenie z natury prawnej obejmuje wszystkich małoletnich aż do ukończenia nauki w szkole. Rodzice stają jednak przed kilkoma dylematami natury formalnej i są zobligowani do złożenia odpowiednich wniosków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Każdy, kto ma dzieci, wie doskonale, jak istotną sprawą jest to, aby miały możliwość skorzystania z jak najlepszej opieki medycznej. Dostęp do bezpłatnej służby zdrowia zapewnia ubezpieczenie zdrowotne, które przysługuje z mocy przepisów polskiego prawa. Aby tak się jednak stało niezbędne jest zgłoszenie dziecka do ZUS. Jak to zrobić? O czym należy pamiętać?

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS

Ubezpieczeniem zdrowotnym powinno być objęte każde dziecko. Należy się ono najmłodszym obywatelom Polski niejako z urzędu, ale tylko pod warunkiem, że dziecko zostanie skutecznie zgłoszone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Reguluje to ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W myśl przepisów polskiego prawa, obowiązkiem pracującego rodzica objętego ubezpieczeniem zdrowotnym jest wpisanie dziecka do ubezpieczenia. Na czym polega zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia? Jak to zrobić?

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Zgłoszenie dziecka do zus - co trzeba wiedzieć?

Z norm prawnych wynika więc jasno, że rodzice mogą ubezpieczyć dziecko niejako na własnym ubezpieczeniu. Potrzebne jest tylko zgłoszenie małoletniego. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku rodziców pracujących, a zupełnie inaczej wówczas, gdy żadne z nich nie ma podpisanej umowy o pracę. Niestety, ale umowy cywilnoprawne takie jak umowa o dzieło nie uprawniają rodzica do ubezpieczenia swojej pociechy na tych zasadach.

Zgłoszenie do ubezpieczenia

Jeśli mówimy o osobach pracujących na umowie o pracę, pierwszym krokiem rodziców powinien być wybór, który z nich weźmie na siebie ciężar ubezpieczenia. Kolejny to powiadomienie o tym swojego pracodawcy i przekazaniu mu wszelkich niezbędnych danych potrzebnych do rejestracji. To bowiem na zakładzie pracy spoczywa obowiązek sporządzenia odpowiedniego formularza, a w dalszej kolejności przekazanie go Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Do innej sytuacji dochodzi wtedy, gdy rodzic jest bezrobotny lub prowadzi własną działalność gospodarczą i nie posiada umowy z żadnym pracodawcą. Jeśli chodzi o pierwszy z tych przypadków, rodzic chcący ubezpieczyć dziecko, powinien udać się do urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany. To właśnie tam można dopełnić wszelkich formalności związanych z ubezpieczeniem pociechy. Jeśli jednak rodzic prowadzi firmę, musi udać się do ZUS-u osobiście.

Zgłoszenie dziecka do ZUS - wzór

W takich okolicznościach konieczne będzie samodzielne wypełnienie i złożenie formularza zus zcna - zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia. Druk zus zcna można odebrać w dowolnej placówce lub pobrać ze strony internetowej ZUS w zakładce “zcna druk”. We wniosku należy podać dane ubezpieczonego oraz ubezpieczanego. Ważną kwestią jest to, czy bezpłatnemu ubezpieczeniu podlega dziecko, którego rodzice nie pracują i nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne? W takim wypadku możliwość objęcia dziecka ubezpieczeniem przechodzi na dziadków. Co w sytuacji, gdy doszło do przysposobienia dziecka? Wtedy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na rodzinie zastępczej, instytucji opiekuńczej lub prawnych opiekunach.

Czemu warto zgłosić dziecko do ubezpieczenia ZUS?

Pomoc lekarska może przydać się zawsze i wszędzie. Ubezpieczenie zdrowotne dziecka nie obejmuje wyłącznie sytuacji nadzwyczajnych takich jak hospitalizacja czy konieczność wykonania badań. Polisa w ramach ZUS daje dziecku możliwość korzystania z darmowych wizyt lekarskich, szczepień, badań okresowych itd. Warto więc objąć dziecko ubezpieczeniem, tym bardziej, że jest to działanie w pełni darmowe. Nie ma także ograniczeń terytorialnych, co oznacza, że dziecko może skorzystać z opieki medycznej na terenie całej Polski, a wielu przypadkach także poza jej granicami.

Kiedy należy ubezpieczyć dziecko?

Zgodnie z przepisami, wniosek o ubezpieczenie zdrowotne należy złożyć w ciągu siedmiu dni od zaistnienia okoliczności, w których stało się to wymagalne. Najprościej mówiąc wtedy, kiedy nastąpiła potrzeba ubezpieczenia naszej pociechy. Wiele osób zastanawia się z pewnością, czy ubezpieczenie członka rodziny powoduje wzrost składek, jakie odprowadza rodzic lub jego pracodawca? Odpowiedź brzmi: nie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zażąda więc większej kwoty ani nie zredukuje świadczeń przysługujących rodzicowi.

Jak ubezpieczyć noworodka?

Jak już wcześniej wspomniano, rodzice powinni ubezpieczyć dziecko w terminie do siedmiu dni od wystąpienia takiej konieczności. W praktyce oznacza to więc, że procedura powinna rozpocząć się tuż po narodzinach dziecka. Noworodka zgłasza się dokładnie na tym samym formularzu, o którym już pisaliśmy. Potrzebne będą dane osobowe, w tym PESEL. Co istotne, ubezpieczenie noworodka jest obowiązkiem, a nie tylko prawem rodzica. Za niedopełnienie tej czynności grożą surowe sankcje natury karnej, w tym grzywna! Warto o tym pamiętać i zachować się w tej sprawie odpowiedzialnie! Tym bardziej, że na drodze do ubezpieczenia dziecka nie stoi wiele formalności.

Czy warto mieć ubezpieczenie prywatne?

Wielu rodziców zastanawia się, czy państwowe ubezpieczenie zdrowotne jest w pełni skuteczne. Pojawiają się wówczas wątpliwości, czy nie wykupić dodatkowej prywatnej polisy. Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie samodzielnie. Plusem ubezpieczenia dziecka w ZUS jest jego bezpłatny i nieograniczony charakter. Do minusów publicznej polisy można zaliczać długie terminy oczekiwania na zabiegi, przyjęcie do szpitala czy też badania lekarskie. Prawda jest jednak taka, że na prywatną opiekę medyczną mogą pozwolić sobie wyłącznie osoby majętne. Bardzo często też prywatna pomoc lekarska nie jest w niczym lepsza od tej, jaką świadczą publiczne szpitale czy poradnie. Jedno jest pewne - dziecko musi być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. I to nie tylko z uwagi na taki obowiązek, ale przede wszystkim na zdrowy rozsądek.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.