·5 min czytania

Odpis z KRS – czym jest i jak uzyskać?

Odpis z KRS – czym jest i jak uzyskać?

Czym jest odpis z KRS-u?

KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy jest to baza danych zawierająca informacje o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, organizacjach oraz dłużnikach niewypłacalnych. To obok pieczątki firmowej kluczowy element pozwalający na identyfikację danego przedsiębiorstwa czy stowarzyszenia. Każdy podmiot, który został wpisany do rejestru, posiada odrębne akta zawierające wszelkie dokumenty stanowiące potwierdzenie informacji zawartych w KRS np. na temat kapitału własnego. Rejestr zawiera także wzory podpisów, wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Co więcej, do wpisu KRS muszą zostać zgłoszone osoby takie jak: likwidator oraz prokurent.

Wiemy już, jak istotny dla Twojego bezpieczeństwa i trafności podejmowanych przez Ciebie decyzji, jest odpis KRS. Co to jest za odpis i na czym polega, tego dowiesz się właśnie teraz. Odpis z KRS-u jest to dokument zawierający szereg informacji na temat podmiotu gospodarczego. W zależności od rodzaju zawartych informacji wyróżniamy:

  • Pełny odpis KRS - jest to zbiór wszelkich informacji w rejestrze pod danym numerem KRS. Zawarte są w nim wszystkie zmiany mające miejsce od samego rozpoczęcia działalności. Pełny odpis KRS daje możliwość prześledzenia zmian dotyczących zarządu czy właścicieli.
  • Aktualny odpis z KRS - odpis skrócony, zawiera jedynie aktualne informacje o historii wpisów w rejestrze. Odpis taki przedstawia aktualny stan firmy na dany dzień.

Jak uzyskać odpis z KRS-u?

Chcąc nawiązać współpracę z danym podmiotem jako przedsiębiorca, powinieneś uzyskać jego odpis KRS w celu prześwietlenia struktury spółki, liczby udziałowców oraz jej mocy decyzyjnej czy nawet nierozliczonych zobowiązaniach. Pozwoli to na skuteczne wyeliminowanie ewentualnych złych decyzji już na samym wstępie. Masz do wyboru następujące możliwości: przez internet lub urzędzie czy sądzie.

Przez internet

Jak uzyskać elektroniczny odpis z KRS? Należy zaznaczyć, że rejestr jest w pełni jawny i każda zainteresowana osoba może otrzymać potrzebne informacje z KRS, wystarczy złożyć wniosek. Jeszcze do niedawna najpopularniejsza była jego forma papierowa. Jednak obecnie wniosek o wydanie odpisu z KRS jest możliwy i rekomendowany w formie elektronicznej i ma on taką samą moc prawną jak ten wydany w urzędzie czy sądzie.

Jak uzyskać odpis statutu z KRS za pomocą e-wniosku? Nie jest to wcale skomplikowane. Na samym wstępie musisz przygotować przynajmniej jedną z następujących danych interesujące go Cię podmiotu: numer KRS, NIP, REGON lub nazwę. Następnie wejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i wybierz zakładkę "Krajowy Rejestr Sądowy". Teraz skorzystaj z dostępnej tam funkcji "Wyszukaj podmiot" i wprowadź tam przygotowane wcześniej dane podmiotu (co najmniej jedną). Po wpisaniu kodu z obrazka możesz już pobrać wydruk. Ta opcja jest całkowicie darmowa.

W urzędzie lub sądzie

Jeśli nie chcesz lub nie masz możliwości, aby skorzystać z uzyskania odpisu przez internet, w tym celu możesz udać się również do urzędu lub zrobić to pocztą. Konieczne będzie pobranie i wydrukowanie odpowiedniego wniosku lub uzyskanie go i wypełnienie bezpośrednio na miejscu. W razie wątpliwości możesz poprosić o pomoc urzędnika. Do wniosku musisz dołączyć potwierdzenie opłaty za odpis. W przypadku składania wniosku w urzędzie dołącz do niego oryginał dowodu opłaty. Natomiast w przypadku wysyłki listem - dołącz do niego kopię potwierdzenia opłaty albo wydruk potwierdzenia przelewu. Pamiętaj także o podpisie.

Jak długo jest ważny odpis z KRS-u?

Kolejną kwestią, jaką wyjaśnimy w tym artykule jest długość terminu ważności odpisu z KRS. Po upływie wyznaczonej daty dokument nie nadaje się już do dalszego użytkowania, jednocześnie nie spełniając swojej funkcji. Nie jest więc uznawany przez urzędy czy inne organy administracji państwowej.

Na samym początku warto wspomnieć, iż w obowiązującym nas polskim prawie nie istnieją żadne przepisy, regulujące aspekt ważności zarówno odpisu, jak i innych dokumentów KRS. W obrocie gospodarczym jednak istnieje reguła określająca, że ważny dokument to dokument, który nie jest starszy niż trzy miesiące. Niekiedy jednak nieważny może okazać się nawet odpis wydany miesiąc temu.

Pomijając jednak kwestię szeroko pojętego bezpieczeństwa gospodarczego, dokument KRS jest ważny dopóty, dopóki nie zostanie on poddany żadnym modyfikacjom. Wprowadzone zmiany automatycznie czynią odpis nieważnym. Działa to również w drugą stronę. KRS wydany kilkanaście miesięcy, a nawet kilka lat od chwili obecnej, może okazać się w pełni ważny, więc nadający się do użytku.

Eksperci jednak zalecają, aby kontrahenci nie decydowali się na zawarcie umowy, której poświadczeniem jest odpis KRS starszy niż kilka miesięcy. Są to jednak wyłącznie zalecenia, które nie obligują do unieważnienia starszych dokumentów. Podsumowując, odpis KRS jest uznawany za nieważny, od chwili, w której w jego treści zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany. W przeciwnym razie jest on uznawany oraz w pełni legalny, więc ważny i umożliwiający weryfikację firmy pod względem informacji prawnych.

Jak należy uzupełnić wniosek o pełen odpis z KRS-u?

Pełny odpis KRS - jak uzyskać? Pełny odpis KRS to dokument, zawierający treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem, wliczając w to te dokonane od pierwszego, aż do ostatniego wpisu. Jego treść obejmuje między innymi takie informacje jak historia danej firmy czy organizacji. Uzyskanie pełnego odpisu jest niezwykle istotnym działaniem, jeśli chodzi o przedsiębiorców, pragnących nawiązać współpracę z innym podmiotem, na przykład inną firmą czy organizacją. Różnica pomiędzy odpisem pełnym a aktualnym polega na tym, że ten drugi dokument dotyczy jedynie spraw bieżących, związanych ze strukturą oraz działalnością spółki.

Jeśli chodzi natomiast o wypełnianie wniosku o odpis, procedura ta jest niezwykle prosta i nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Wystarczy, że w odpowiednie pola wpiszesz dane na temat firmy, takie jak jej nazwa, a także państwo, miasto oraz adres, gdzie znajduje się jej siedziba. Następnie, należy uzupełnić numer KRS podmiotu oraz oznaczyć rejestr, z którego ma zostać wydany odpis. W tym przypadku masz do wyboru dwie opcje: rejestr przedsiębiorców lub rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nie możesz także zapomnieć o tym, aby zaznaczyć odpowiednie pole poniżej, zaznaczając pełny KRS jako rodzaj odpisu. Prawidłowe wypełnienie wniosku o odpis KRS warunkuje jego uznanie oraz pozytywne rozpatrzenie. Do wyboru masz wersję ręczną lub komputerową. Wpisz odpowiednie informacje lub symbol krzyżyka (X).

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.