·4 min czytania

Urlop wychowawczy 2018

Urlop wychowawczy 2018

Jednym z praw pracownika jest przywilej skorzystania z urlopu. Istnieje wiele rodzajów tego typu usprawiedliwionej nieobecności w pracy, z której osoba zatrudniona może skorzystać w bardzo różnych okolicznościach. Dzisiaj zajmiemy się urlopem wychowawczym. O czym dokładnie mowa? Komu przysługuje? Co warto na ten temat wiedzieć?

Czym jest urlop wychowawczy?

Na wstępie należy powiedzieć, że w przypadku przepisów dotyczących wychowawczego w 2018, to wyglądają one tak samo, jak w roku 2017. Wciąż obowiązuje nowelizacja ustawy, która weszła w życie w 2016 roku. To właśnie ona przyniosła kilka cennych zmian, z których mogą obecnie korzystać rodzice. Porządkując temat, warto zacząć od początku, by dokładnie przedstawić wszystkie aspekty tego zagadnienia. Czym zatem jest urlop wychowawczy? To okres wolny od pracy przysługujący pracownikowi, który w tym czasie może opiekować się swoim niepełnoletnim dzieckiem, a konkretniej pociechą, która nie ukończyła jeszcze szóstego roku życia. Mowa tutaj o końcu roku kalendarzowego, w którym niepełnoletni kończy sześć lat. Natomiast jeśli chodzi niepełnosprawnego podopiecznego, to tutaj termin ten przedłuża się aż do uzyskania pełnoletności, czyli do osiemnastego roku życia.

Warto wiedzieć, że o urlop ten mogą starać się osoby, których staż pracy wynosi minimum sześć miesięcy. Istotną informacją jest to, że nie chodzi jedynie o czas przepracowany u jednego pracodawcy, lecz wlicza się w to także wcześniejsze doświadczenie w innych firmach. Decydując się na tego typu przerwę w pracy, trzeba mieć świadomość, że nie pobiera się wynagrodzenia. Poza tym, zarówno zobowiązania nasze wobec pracodawcy, jak i pracodawcy wobec nas po prostu wygasają. Czy zatem można wystąpić o dodatek pieniężny?

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Dodatek wychowawczy

Owszem, warto zdawać sobie sprawę z tego, że osoby będące na wychowawczym mogą wystąpić o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem, jednak zostanie on udzielony pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim trzeba mieć prawo do zasiłku rodzinnego. W 2018 roku taki dodatek to kwota w wysokości czterystu złotych miesięcznie. Jak długo można go pobierać? Gdy sytuacja ta dotyczy jednego podopiecznego, są to dwadzieścia cztery miesiące. Jeżeli podczas porodu na świat przyszło więcej niż jedno dziecko, to okres ten wydłuża się do trzydziestu sześciu miesięcy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego mowa natomiast o siedemdziesięciu dwóch. Kwota dodatku nie podwaja się, jeżeli na urlop wychowawczy zdecydowali się oboje rodzice. Wtedy tylko jeden opiekun otrzymuje takie świadczenie pieniężne.

Jak długo trwa wychowawczy?

Wymiar urlopu wychowawczego to maksymalnie trzydzieści sześć miesięcy, czyli całe trzy lata. Jednak warunkiem, który należy spełnić, by tak długi okres przysługiwał, jest podzielenie się opieką z drugim rodzicem lub opiekunem. Chodzi o przynajmniej jeden miesiąc, aby to nie tylko jedna osoba zajmowała się dzieckiem przez okrągłe trzy lata. Natomiast poważną zmianą, która została wprowadzona wraz z nowelizacją ustawy w 2016 roku, jest to, że zarówno ojciec, jak i matka mogą być jednocześnie z dzieckiem podczas opieki wychowawczej. Z kolei od razu trzeba zaznaczyć, że wtedy nie mówimy już o trzydziestu sześciu miesiącach, lecz czas ten dzieli się po połowie i wynosi maksymalnie osiemnaście miesięcy.

Kiedy występuje się o urlop?

Osoby, które planują skorzystanie z prawa do urlopu wychowawczego, powinny zdawać sobie sprawę z tego, że należy złożyć wniosek dużo przed czasem. Trzeba to zrobić nie później, aniżeli dwadzieścia jeden dni przed planowanym wolnym. Pracodawca jest zobowiązany taki dokument uwzględnić. Oczywiście, jeśli pismo zostało przedłożone właścicielowi firmy za późno, to niestety osoba występująca z taką prośbą musi odczekać wspomniane dwadzieścia jeden dni od daty dostarczenia.

Urlop wychowawczy - sytuacje wyjątkowe

Sprawdzając obowiązujące przepisy zawsze zdarzyć się może tak, że nasza konkretna sytuacja wychodzi poza standardowe ramy regulacji prawych. Wtedy potrzebne jest dokładniejsze wgłębienie się w przepisy, żeby znaleźć odpowiedź na swoje pytania. Przykładem może być scenariusz, gdzie opiekę nad dzieckiem pełni tylko jeden rodzic, ponieważ drugi na przykład zmarł lub też nie ma praw rodzicielskich. Czy w takim wypadku nie przysługuje 36 miesięcy? Owszem przysługuje. W takiej sytuacji może z nich skorzystać jedna osoba, która ma prawo wykorzystać cały ten okres samodzielnie. Kolejnym aspektem, nad którym zastanawia się wiele osób, jest to, czy urlop trzeba wybrać od razu w całości. Otóż można to zrobić w maksymalnie pięciu częściach. Nie muszą one wcale po sobie następować. Jednak do każdej kolejnej nieobecności należy przedstawić nowy wniosek urlopowy. Co w sytuacji, kiedy jednak chcemy nieobecność skrócić w czasie jej trwania? Czy musi ona trwać rzeczywiście tyle, ile trwa urlop wychowawczy? Osoba korzystające z takiego prawa, może z niego zrezygnować w każdym momencie. Musi oczywiście poinformować o tym swojego pracodawcę. Przyjmuje się, że jest to termin nie krótszy niż trzydzieści dni przed planowanym powrotem.

Na kwestie tutaj omawiane powinny znać odpowiedź osoby, które mają potomstwo i chcą poświęcić dzieciom jeszcze więcej czasu, aniżeli tylko do końca macierzyńskiego, czy tacierzyńskiego. Warto orientować się między innymi w takich sprawach, jak długość urlopu wychowawczego, sposób wnioskowania o niego, czy też kto w ogóle może z niego skorzystać. Powyższy artykuł powinien pomóc przybliżyć tę tematykę, aby bez problemu można było wnioskować o tego typu urlop.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.