·5 min czytania

Zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej - dla celów emerytalnych.

Zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej dla celów emerytalnych – do czego jest potrzebne i gdzie je zdobyć?

Ustawa o Obronie Ojczyzny dała możliwość zgłoszenia się do dobrowolnej służby wojskowej, która gwarantuje pierwszeństwo przy powołaniu do służby zawodowej. Służba wojskowa wydaje się atrakcyjna ze względu na emeryturę wojskową. Jednak warto pamiętać, że w przypadku, gdy służba nie będzie trwać 25 lat, ostatecznie sprawa może się zakończyć emeryturą wypłacaną przez ZUS.

Zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej – gdzie zdobyć?

W przypadku, kiedy potrzebujesz zaświadczenia o przebiegu zasadniczej służby wojskowej, przykładowo w procesie uzyskania statusu weterana lub weterana poszkodowanego lub do ustalenia prawa do emerytury, takie zaświadczenie można zdobyć na dwa sposoby.

Pierwszym sposobem jest uzyskanie zaświadczenia przez Internet. Jeśli chcesz uzyskać przez internet zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej – potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić tożsamość, w celu uniknięcia podszywania się postronnych osób. W tym celu wystarczy wypełnić wniosek dostępny na platformie ePUAP. W miejscu zameldowania należy podać Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU). Jeśli mieszkasz na terenie Polski zaświadczenie wydawane jest za darmo. W przypadku mieszkania za granicą koszt to 46 złotych, które należy przelać na konto urzędu gminy, gdzie znajduje się WKU.

Drugim sposobem jest wizyta w Wojskowej Komendzie uzupełnień. Zaświadczenie może otrzymać, każdy kto odbył czynną służbę wojskową.

Czy służba wojskowa wlicza się do emerytury?

Jednak rozpoczęcie służby wojskowej to jedno, a wymagany do uzyskania emerytury wojskowej staż – to drugie. "Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach – przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się zarówno okresy składkowe i nieskładkowe. Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 pkt 4, za okres składkowy uznany został okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby." Obliczając wysokość kapitału początkowego, bierze się pod uwagę zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe. Oczywiście okresy składkowe znacznie korzystniej wpływają na wysokość kapitału. Zgodnie z art. 53 ustawy o emeryturach i rentach – przy obliczaniu wysokości emerytury okresy składkowe wyliczane są jako 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych, natomiast okresy nieskładkowe po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok.

Służba wojskowa w Polsce. Warto jednak wiedzieć, że państwo polskie przed rokiem 1999 nie odprowadzało składek ubezpieczeniowych na ubezpieczenie emerytalne osób odbywających zawodową służbę wojskową (tzw. fikcyjne okresy składkowe). Takie składki zaczęły być faktycznie odprowadzane dopiero po 1999 roku. Od tej pory składki są opłacane ze środków budżetu państwa polskiego, którego dysponentem jest obecnie Minister Obrony Narodowej.

Okres odbywania zasadniczej obowiązkowej służby wojskowej zaliczany jest zarówno przy ustalaniu prawa do emerytury, jak i przy obliczaniu jej wysokości. Jednakże okres odbywania zasadniczej służby wojskowej nie ma wpływu na wysokość kapitału początkowego. Jest tak dlatego, że podstawa wymiaru kapitału początkowego to - jak się przyjmuje - przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przed rokiem 1999, gdy składka nie była odprowadzana, podstawa wymiaru składki wynosiła 0 i nie miała żadnego wpływu na wysokość kapitału początkowego.

Jak wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej jest bardzo łatwy i krótki, dlatego nie powinien przysporzyć problemów z jego wypełnieniem. W celu jego wypełnienia należy przygotować nazwę oraz adres organu, do którego kierowany jest wniosek (odpowiednie WKU), a także swoje dane (dane wnioskodawcy) takie jak imię i nazwisko, pesel oraz adres zameldowania.

W drugiej części wniosku należy wskazać czy chodzi o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej, czy o zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej.

Kolejnym punktem jest zaznaczenie sposobu odbioru zaświadczenia, czyli czy zostanie odebrane osobiści, czy za pomocą Poczty Polskiej. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru dostania informacji o terminie odbioru (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej). Ostatnim krokiem jest złożenie podpisu przez wnioskodawcę. Wniosek wydawany jest w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku.

*W dniu odbioru zaświadczenia należy przedstawić dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Wysokość emerytury a stopień wojskowy – jaka jest ich korelacja?

Wojskowy organ emerytalny wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia na wniosek osoby uprawnionej do zaopatrzenia emerytalnego. Warto wspomnieć, że emerytury wojskowe nie podlegają powszechnemu systemowi emerytalnemu. W praktyce oznacza to, że działają one na zasadach odrębnego systemu zaopatrzeniowego. Kwestia emerytur mundurowych jest uregulowana w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

Wysokość świadczenia emerytalnego liczona jest różnie w zależności od okresu, w którym podjęto stosunek do służby wojskowej. Dla żołnierzy, którzy zostali powołani do służby po 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, emerytura przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia posiada co najmniej 25 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim. Emerytura dla żołnierza wynosi maksymalnie 75 procent podstawy jej wymiaru za 25 lat służby wojskowej po uzyskaniu wielu emerytalnego i 60 procent bez względu na wiek. Świadczenie emerytalne wzrasta o 3 proc. za każdy dalszy rok tej służby (art. 18 ust. 1), a podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie żołnierza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez żołnierza (art. 18f ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej).

Czy służba wywiadu wojskowego lub wojskowe służby specjalne zapewniają wyższe świadczenie emerytalne? Awans procentuje w przyszłości. Warto pamiętać, że im wyższy stopień tym lepsza emerytura. Średnio emerytura starszych oficerów, stopnie: major, podpułkownik, pułkownik: wynosi 5105 złotych brutto, z kolei emerytura generałów, stopnie: generał brygady, generał dywizji, generał broni: wynosi 12211 złotych brutto. Dodatek do emerytury za służbę wojskową nie jest przewidziany, tak samo jak za służbę wojskową odbytą w czasie stanu wojennego.

Jeszcze do niedawna odbycie służby wojskowej wiązało się z przywilejami i możliwością wcześniejszego otrzymania świadczenia emerytalnego po odbyciu 5-letnie służby wojskowej. Jednak w związku z wprowadzonymi zmianami, żołnierz musi odsłużyć co najmniej 25 lat, aby mógł w ogóle myśleć o przejściu na emeryturę.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.