·5 min czytania

Zmiana nazwy firmy – jak zmienić nazwę działalności gospodarczej?

Zmiana nazwy firmy – jak zmienić nazwę działalności gospodarczej?

Prowadzisz działalność gospodarczą i myślisz o zmianie nazwy firmy? Dowiedz się, jakie masz możliwości w tym zakresie i jak wygląda procedura.

Co powinna zawierać nazwa firmy?

Jak z pewnością wiesz, zaczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi zarejestrować nazwę firmy. Podstawową i najprostszą formą prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Dlatego chcąc założyć działalność gospodarczą wszystkie dane, zgłasza się do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wypełniając dokumenty do CEIDG w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zobligowany do podania w nazwie firmy swojego imienia i nazwiska, gdyż to one co zasady stanowią nazwę firmy zgodnie z Kodeksem cywilnym. Na tej samej zasadzie przedsiębiorca może mieć nadany tylko jeden NIP. Co do pozostałych atrybutów nazwy firmy mamy sporą dowolność, choć warto pamiętać, że nazwa firmy powinna przynajmniej w pewnym stopniu odzwierciedlać charakter prowadzonej działalności i nie może brzmieć tak samo jak inna znana firma w tej samej branży. W dodatku w nazwie firmy nie mogą pojawić się słowa uznawane powszechnie za obraźliwe. Nazwa działalności gospodarczej nie może też wprowadzać w błąd. Przy niespełnieniu wymienionych warunków wniosek o rozpoczęcie działalności będzie odrzucony przez CEIDG. Ministerstwo Gospodarki może też wezwać danego przedsiębiorcę do zmiany nazwy firmy z określonych powodów.

Czy można zmienić nazwę firmy?

jak-zmienic-nazwe-firmy

Może się jednak zdarzyć, że po pewnym czasie prowadzenia działalności gospodarczej sami uznamy, że warto zmienić nazwę firmy z różnych powodów. Chęć odświeżenia wizerunku firmy, dostosowania się do zmieniającego się rynku i potrzeb klientów, chęć przyciągnięcia nowych odbiorców, rozszerzenie działalności, ekspansja na zagraniczne rynki, stworzenie nowej struktury biznesowej, ewolucja misji i wartości firmy, potrzeba odcięcia się od negatywnych skojarzeń czy też chęć uniknięcia sporów prawnych związanych z nazwą firmy to jedne z wielu powodów, które mogą skłaniać do podjęcia decyzji wprowadzeniu zmian.

Zmiana nazwy firmy nie tylko jest możliwa, ale wręcz taką praktykę stosuje się dosyć często. Niejednokrotnie właściciel firmy rozpoczyna nowy biznesu, zamierza polepszyć sprzedaż, nie chce być kojarzony z daną działalnością z przeszłości. Oczywiście w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel firmy nie może w nazwie firmy zmienić czy wykreślić swojego imienia i nazwiska. Ten człon składający się na pełną nazwę firmy musi bezwzględnie pozostać. Można jednak zmienić pozostałe części nazwy, a co więcej - można wprowadzić kilka nowych nazw.

Jak możemy przeczytać na stronie serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców biznes.gov.pl: “Nie ma możliwości, aby jeden przedsiębiorca wpisał się do CEIDG kilkakrotnie." Niemniej jednak w ramach jednego wpisu do CEIDG przedsiębiorca może wprowadzić kilka rozszerzonych nazw, jeśli prowadzi różne rodzaje działalności, z różnymi kodami PKD, nawet jeśli firmy te prowadzone są pod jednym adresem. Tym samym można prowadzić na przykład takie działalności jak: Pralnia "Biała Fala" Jan Nowak, Wypożyczalnia rowerów "Rower Express" Jan Nowak i Wędzarnia ryb "Dymne smaki Bałtyku" Jan Nowak, gdyż to imię i nazwisko właściciela, a nie pozostałe atrybuty, są najważniejsze w dokumentach takich jak faktury czy umowy. Oczywiście jeśli nazwisko przedsiębiorcy ulegnie zmianie, na przykład z powodu zawarcia przez niego małżeństwa i przyjęcia nazwiska małżonka, to nazwa firmy w tym elemencie również ulegnie zmianie po wprowadzeniu aktualizacji danych w CEIDG.

By zmienić nazwę firmy lub dodać nazwę dla nowego biznesu, jeśli nie chcemy żegnać się z poprzednią nazwą firmy, należy wypełnić odpowiedni druk skierowany do CEIDG.

Jak zmienić nazwę firmy?

Zmiana nazwy firmy jednoosobowej następuje poprzez wypełnienie i złożenie druku CEIDG-1. Wniosek możemy złożyć za pośrednictwem internetowego konta na platformie CEIDG, na które logujemy się poprzez profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub poprzez stronę login.gov.pl. Wniosek można także złożyć drogą tradycyjną poprzez wizytę w danym urzędzie gminy lub wysłanie go pocztą do urzędu gminy, który przetworzy go na wniosek elektroniczny. Najszybsza i najwygodniejsza forma załatwiania spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą odbywa się jednak elektronicznie przez platformę CEIDG.

Zmiana nazwy firmy w CEIDG musi zostać zgłoszona w odpowiednim polu formularza. W punkcie “01. Rodzaj wniosku” zaznaczamy punkt 2 i uzupełniamy stosowne dane:

“2 – wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych.

Data powstania zmiany (RRRR-MM-DD): - - ”

Zarówno zmianę nazwy firmy, jak i każdych innych danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą należy zgłosić do CEIDG nie później niż do 7 dni od zaistnienia zmiany.

Co ważne, zmiany nazwy firmy nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też do Głównego Urzędu Statystycznego, gdyż zaktualizowane dane w CEIDG zostaną tym organom przekazane automatycznie.

zmiana-nazwy-firmy

Zmiana nazwy firmy a dane na fakturze

Przedsiębiorca, który zmienił nazwę firmy, nie musi dokonywać korekty na fakturach sprzedażowych. Faktury wystawione przed zmianą nazwy firmy zawierają imię i nazwisko przedsiębiorcy, co wystarczy do uznania ważności dokumentu sprzedażowego. Należy jednak pamiętać, by po zmianie danych w CEIDG wystawiać faktury z nazwą zgodną ze stanem faktycznym. Warto też poinformować swoich stałych kontrahentów o zaistniałej zmianie w nazwie firmy, zwłaszcza w przypadku wystawionych faktur zakupowych. Jeśli kontrahent wystawi nam fakturę z błędnymi danymi, wymagana będzie nota korygująca.

Sprawdź Elektroniczny obieg dokumentów od Inewi!

Ogranicz do minimum czas poświęcony na tworzenie i katalogowanie dokumentów w formie papierowej.

Zmiana nazwy firmy - wyzwania i zagrożenia

Zmiana nazwy firmy pozwala rozpocząć nowy etap w prowadzeniu biznesu, niemniej jednak zmieniając nazwę firmy, trzeba się liczyć z pewnymi zagrożeniami i wyzwaniami.

Jednym z największych problemów może być utrata rozpoznawalności i wiarygodności. Zmiana nazwy firmy może spowodować dezorientację, co może skutkować spadkiem zaufania do marki i utratą zdobytych klientów oraz partnerów biznesowych. Nowa nazwa może też nie przemówić do odbiorców w taki sposób, jak oczekuje tego przedsiębiorca. W efekcie niezrozumienie lub niewłaściwy odbiór nowej nazwy może negatywnie odbić się na wynikach sprzedaży. Co więcej, zmiana nazwy firmy może być postrzegana jako próba ukrycia negatywnych wydarzeń z przeszłości lub jako sposób na uniknięcie odpowiedzialności za pewne działania, co może zaszkodzić reputacji firmy.

Trzeba się też liczyć z tym, że zmiana nazwy firmy wiąże się z kosztami związanymi z aktualizacją logo i innych elementów wizualnych marki, aktualizacją stron internetowych, materiałów marketingowych, opakowań produktów etc. Zmiana nazwy firmy może też negatywnie wpłynąć na pozycjonowanie strony firmowej w wyszukiwarkach internetowych, a dostosowanie strategii SEO do nowej nazwy firmy może wymagać sporo czasu i pracy.

Wszystko to sprawia, że przed podjęciem decyzji o zmianie nazwy firmy należy przeanalizować wiele aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i przeprowadzić rachunek zysków i strat. To pozwoli zminimalizować ryzyko związane z procesem zmiany nazwy firmy.

Zobacz również:

Zamknięcie działalności gospodarczej – kiedy jest konieczne?

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej – jak zawiesić działalność krok po kroku?

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.