Urlop, czyli co kryje się pod tym pojęciem?

Na początek jednak trochę teorii, jeśli chodzi o sam urlop. Szczególnie nowi pracownicy powinni mieć świadomość, że wraz z rozpoczęciem pracy nie otrzymujemy jego całej puli. Według przepisów można nabyć prawo do płatnej nieobecności po przepracowaniu miesiąca. Wtedy też dostajemy na swoje konto 1/12 wymiaru całego rocznego okresu wypoczynku, a wraz z kolejnymi miesiącami ta liczba odpowiednio wzrasta. Natomiast z nowym rokiem kalendarzowym możemy liczyć już na pełną pulę przysługującego nam wolnego. Jeżeli chodzi o urlop, jego wymiar jest różny w zależności od stażu pracy. Co to oznacza? Dokładniej mówiąc, może to być 20 dni, gdy taki staż to mniej niż 10 lat, lub 26, kiedy wynosi ponad 10 lat. Dla młodych osób, którym taki staż wydaje się czymś nieosiągalnym, na pewno pocieszającą informacją jest to, że wlicza się w niego także okres nauki, bezpłatna przerwa w wykonywaniu obowiązków w związku z opieką nad dzieckiem, czy choćby zasadnicza służba wojskowa. Dlatego na przykład Jan Nowak, który zdobył tytuł magistra ma już automatycznie 8 lat stażu pracy. W związku z tym wystarczy, że przepracuje zaledwie dwa kolejne lata, aby mieć już 26 dni wolnego. Tyle teorii. Natomiast w tym momencie warto się zająć sytuacjami wyjątkowymi, czyli takimi, z których powodu wymiar urlopu zostaje pomniejszony. Tak też może się niestety zdarzyć.


Kiedy możemy spodziewać się pomniejszenia ilości dni urlopowych?

Bywają takie sytuacje, kiedy ilość dni wolnych przysługujących ustawowo, może zostać pomniejszona przez pracodawcę. Dzieje się tak, jeżeli pracownik nie przychodzi do pracy więcej niż 30 dni. Może się wydawać, że chodzi jedynie o nieusprawiedliwioną nieobecność. Taka oczywiście wchodzi tutaj w grę. Natomiast nieobecność usprawiedliwiona w pracy także może skutkować pomniejszeniem należnych dni odpoczynku. Przykładem jest tutaj urlop bezpłatny oraz wychowawczy, który faktycznie czasem może trwać dość długo. Do tego może dochodzić sytuacja, gdy pracownik odbywa służbę wojskową zasadniczą lub okresową, a także ćwiczenia wojskowe. Pracodawca może także skorzystać z możliwości zmniejszenia ilości wolnego, kiedy pracownik jest aresztowany tymczasowo lub też podlega karze pozbawienia wolności. Właśnie w takich przypadkach można spodziewać się wspomnianych, dość nieprzyjemnych konsekwencji. Jak to wygląda w praktyce?


Pomniejszenie urlopu w praktyce

Wyżej wymienione przykłady nie zostały wypisane bezpodstawnie, ponieważ tylko one mogą być przyczyną wspomnianego zmniejszenia dni wolnych. Dlatego też w sytuacji, gdy chodzi na przykład o chorobę, albo też, kiedy pobierany jest zasiłek macierzyński lub opiekuńczy, czy też pracownik znajduje się na świadczeniach rehabilitacyjnych, to w takim wypadku nie można pozbawiać go prawa do ustawowo zapewnionego wypoczynku. Natomiast, jeśli rzeczywiście dane zdarzenie znajduje się wśród przykładów wyżej wymienionych, to i tak należy poczekać z decyzją do czasu, aż pracownik wróci do pracy na takim samym stanowisku. Jeżeli tak się nie dzieje w danym roku kalendarzowym, to nie można pomniejszać tych dni wstecz. Wtedy też nalicza się ich odpowiednią ilość jedynie w roku, w którym nastąpił powrót. Pracodawca za każdy miesiąc nieobecności może odjąć 1/12 całego urlopu, czyli dokładnie tyle, ile normalnie za taki okres przysługiwałoby pracownikowi.


Kilka przykładów, które lepiej zobrazują przepisy, o jakich mowa

Aby lepiej zrozumieć tak niecodzienną sytuację, warto podać kilka przykładów, z którymi można mieć do czynienia. Zapewne ktoś może zapytać, co jeśli nieobecność trwa cały rok kalendarzowy? Wtedy także niestety nie może być mowy o żadnym dniu wolnym, po prostu nam nie przysługuje. Z kolei, co w sytuacji, kiedy długa nieobecność zaczyna się w jednym roku kalendarzowym, a kończy w drugim? Jeżeli na przykład obejmowała 4 ostatnie miesiące roku 2016 oraz trzy pierwsze miesiące 2017, to wtedy zostaje jedynie zmniejszony wymiar urlopu 2017. A dokładniej, chodzi o trzy miesiące, dlatego jest to 3/12 z całego przysługującego wolnego. Istnieją także pewne wątpliwości oraz różnice w sumowaniu się okresów nieobecności.


Wątpliwości dotyczące sumowania się nieobecności

Różne interpretowanie przepisów wynika z faktu, że nie mamy w nich określonej informacji, czy można je sumować, gdy przeplatane są okresami spełniania obowiązków przez pracownika. Otóż przeważającą opinią jest ta mówiąca o tym, że można to robić. Zatem, jeśli na przykład nieusprawiedliwiona nieobecność trwała 34 dni w danym roku, lecz następowała z przerwami, to zapewne większość pracodawców zdecyduje się na pomniejszenie przysługującego urlopu o 1/12 jego wymiaru. Przykładowo, jeśli mowa o 26 dniach wypoczynku, to odjęte zostaną dwa dni po zaokrągleniu wyniku.


Jak widać, przepisy, które mogły się wydawać na początku dość proste, okazały się mieć sporo różnych wyjątków. A przecież poruszane tutaj zagadnienie, czyli pomniejszenie urlopu, to zaledwie jeden z aspektów, jakie dotyczą samej kwestii dni wypoczynkowych. Na pewno dobrze jest znać te przepisy, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy nie będą nam kiedyś potrzebne. Z tym, że liczy się tutaj nie tylko sama wiedza, lecz także możliwy sposób jej interpretacji.