·4 min czytania

Porzucenie pracy – konsekwencje dla pracownika

Porzucenie pracy – konsekwencje dla pracownika

Wiele badań statystycznych przeprowadzanych wśród pracowników w Polsce pokazuje, że duża część z nich nie lubi swojej pracy. Wśród głównych powodów takiego stanu rzeczy znajdują się niska płaca, kiepskie warunki pracy, zbyt wymagający szef oraz brak możliwości awansu i rozwoju.

Polski rynek pracy

Mówi się, że obecnie to nie pracodawcy, lecz pracownicy ustalają warunki, jakie panują na polskim rynku pracy. Wiele w tym prawdy, ponieważ coraz trudniej, nawet przy zaoferowaniu dobrych warunków, znaleźć świetnego pracownika, który zostanie w firmie na długie lata. Ponadto, w wielu branżach wciąż brakuje specjalistów, a przedsiębiorcy chcąc pracować z najlepszymi muszą przygotować się na ostrą konkurencję. Na drugim biegunie są jednak branże, w których istnieje spora rotacja pracowników.

Jakie są skutki porzucenia pracy przez pracownika?

Jeszcze kilka lat temu porzucenie pracy przez pracownika było rzadkim zjawiskiem, dziś do takich sytuacji dochodzi coraz częściej. Osoby zatrudnione nie zawsze przejmują się jakąkolwiek umową, a także etyką czy zwykłą uczciwością wobec przedsiębiorców, którzy im zaufali. Nic więc dziwnego w tym, że pojęcie porzucenie pracy regulują przepisy polskiego prawa, a artykuł 52 kodeksu pracy mówi między innymi o jednym z efektów takiego postępowania. Chodzi o zwolnienie pracownika dyscyplinarnie za naruszenie zapisów umowy.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Porzucenie pracy konsekwencje - co należy wiedzieć?

Dawniej porzucenie pracy było traktowane jako definitywne zerwanie zobowiązania i równało się dyscyplinarnemu rozwiązaniu umowy ze strony pracodawcy. W jakich okolicznościach możemy mówić o porzuceniu pracy w dzisiejszej rzeczywistości? Najczęściej mówi się tak wówczas, gdy pracownik nagle, stale i w sposób nieprzewidywalny dla zatrudniającego nie stawił się w miejscu pracy i nie ma na to żadnego usprawiedliwienia. Co ważne jednak, mimo takiego zachowania, stosunek pracy nie ulega rozerwaniu i to do pracodawcy należy kolejny krok.

Nieobecność nieusprawiedliwiona a porzucenie pracy

Zgodnie z literą prawa pracownik może przerwać realizację umowy, ale musi zrobić to zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami, w tym okresem wypowiedzenia. Tylko w niektórych sytuacjach jego nieusprawiedliwiona nieobecność może nie skutkować dyscyplinarnym zwolnieniem. Jednym z nich jest przypadek, gdy pracodawca notorycznie narusza obowiązki wobec pracownika lub warunki, w których pracuje osoba zatrudniona są niebezpieczne. W drugiej sytuacji pracownik musi posiadać jednak lekarskie orzeczenie dotyczące szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na jego zdrowie. Porzucić pracę może dopiero wówczas, gdy pracodawca odmówi przeniesienia go na inne stanowisko.

Porzucenie pracy – co z wynagrodzeniem

W każdym innym wypadku obie strony obowiązuje okres wypowiedzenia przewidziany w umowie lub przepisach szczegółowych. Osoba zatrudniona, która nie pojawi się w miejscu pracy nie może ubiegać się o uzyskanie wypłaty za ten okres. Porzucenie pracy a urlop - czy pracownikowi należy się ekwiwalent za niewykorzystane dni wolne? Tak, mimo złamania umowy o pracę, przedsiębiorca ma obowiązek wypłacić mu tego typu należności.

Porzucenie pracy a świadectwo pracy

Czy pracodawca musi je wydać? Jak najbardziej. Przepisy pozostają w tej kwestii jednoznaczne. Pracownikowi w każdym przypadku należy się świadectwo pracy i to sporządzone oraz przekazane mu bez zbędnej zwłoki. Wydanie tego typu dokumentu nie może zostać uzależnione od niczego, w tym od niezrealizowanych płatności lub zadań między stronami itp. Działa to w dwie strony. Zarówno pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia lub świadczeń pracownikowi, ale ten drugi przed porzuceniem pracy, może nie wywiązać się z licznych zadań.

Urlop a porzucenie pracy

Porzucenie pracy w okresie wypowiedzenie - czy taki krok jest możliwy? Tak, tego typu sytuacje zdarzają się bardzo często. Pracownik korzystając z faktu, że za kilka miesięcy lub tygodni nie będzie już musiał pracować w danej firmie, porzuca pracę o wiele wcześniej niż wynika to z przepisów. Okres wypowiedzenia nie zmienia jednak tego, iż pracodawca może w takich okolicznościach próbować rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i to dyscyplinarnie z winy osoby zatrudnionej. Porzucenie pracy a emerytura - jak wygląda to w jej przypadku? Świadczenie jest niezależne od sposobu zakończenia umowy o pracę. Pracownik nie musi więc obawiać się jakichkolwiek cięć na emeryturze. Nie liczy się jednak do niej okres, w którym z własnej winy nie był obecny w pracy.

Kary pieniężne dla pracownika?

Ponadto, jeśli przedsiębiorca na skutek zaprzestania pracy przez drugą ze stron ponosi jakąkolwiek szkodę, może dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Kodeks dopuszcza także nakładanie na pracownika kar pieniężnych, które są swego rodzaju środkiem dyscyplinującym. Często to jednak niemożliwe, ponieważ zgodnie z ustawą przed nałożeniem takiej sankcji konieczna jest rozmowa z pracownikiem i dowiedzenie się, z jakiego powodu nie przyszedł do pracy. W praktyce więc nie zawsze jest możliwość spotkania w cztery oczy.

Porzucenie pracy a dyscyplinarka

Zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym nie należy do prostych zadań. Zatrudniający musi mieć pewność, że nieobecność w pracy nie jest spowodowana jakimiś usprawiedliwionymi względami. Często jednak kontakt z pracownikiem jest utrudniony. Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z trybu dyscyplinarnego, powinien zrobić to rozważnie i zachować kilka formalności. Przede wszystkim rozwiązanie umowy bez zachowania wypowiedzenia musi nastąpić pisemnie, określać przyczynę uzasadniającą taki krok, a także pouczenie o możliwości odwołania się od decyzji pracodawcy. Poza tym, istotne są terminy. Rozwiązanie umowy nie może bowiem nastąpić po upływie miesiąca od powzięcia przez zatrudniającego informacji o okolicznościach uzasadniających zerwanie stosunku pracy z winy pracownika.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.