·4 min czytania

Anulowanie faktury – co warto o nim wiedzieć?

Anulowanie faktury – co warto o nim wiedzieć?

Przepisy nie dają przedsiębiorcy możliwości anulowania wystawionej już i wręczonej odbiorcy faktury sprzedażowej. Istnieją jednak sytuacje, w których działanie takie byłoby w pełni uzasadnione, a wręcz wymagane z czysto organizacyjnych przyczyn. Praktyka przyjęta przez organy podatkowe, a także samych przedsiębiorców dopuszcza jednak pewną możliwość, w której anulowanie faktury można uznać za legalne w pełni skuteczne. O jakich przypadkach mowa?

Każdy przedsiębiorca jest zobligowany do potwierdzania zawartych transakcji finansowych za pomocą faktur lub rachunków. Dokumenty te stanowią podstawę do księgowania takich przychodów i jeden z kluczowych elementów w obrocie gospodarczym. Tematyka związana z fakturowaniem jest jednak bardzo obszerna, a każde zagadnienie poddawane dokładnej analizie i interpretacji ze strony organów kontrolnych państwa.

Anulowanie faktury a prawo

Polski ustawodawca nie przewiduje czegoś takie, jak anulowanie faktury VAT. W przepisach znajdziemy jedynie pojęcie korekty faktury lub rachunku. Czy oznacza to jednak, że anulowanie wydanego już dokumentu jest niemożliwe? Jak się okazuje, istnieją okoliczności, które dopuszczają takie rozwiązanie i są akceptowane przez organy podatkowe. Znalazło to odzwierciedlenie między innymi w indywidualnych interpretacjach, jak i szerokim orzecznictwie sądów w tej materii. Nie jest to jednak zadanie proste, a anulowanie faktury musi być poprzedzone spełnieniem rygorystycznych warunków.

Czy można anulować fakturę?

Czy można anulować fakturę - to pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, ale i klientów. Jak już wspomniano, zgodnie z ustawą o VAT oraz aktami wykonawczymi do niej, anulowanie takiego dokumentu nie jest możliwe. Organy skarbowe dokonują jednak w tym obszarze wykładni rozszerzającej i przyjmują, że w praktyce jest dopuszczalne anulowanie faktury VAT, które polega na przekreśleniu oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jak anulować fakturę, gdy została już wystawiona?

Anulowanie faktury polega na przekreśleniu zarówno oryginału, jak i kopii oraz złożeniu odpowiedniej adnotacji i podpisu. W każdym przypadku należy opisać także powód anulowania oraz wskazać datę wykonania tej czynności. Każdą potraktowaną w ten sposób fakturę przedsiębiorca jest zobowiązany mimo tego, że nie jest ona ważna i wprowadzona do obrotu prawnego w odpowiedni sposób zaksięgować. Jak to zrobić? Dokładnie tak samo jak wszystkie pozostałe faktury przychodowe, zachowując jednocześnie ciągłość numeracji. Anulowanej faktury nie należy oczywiście rozliczać w księgach rachunkowych, a co za tym idzie, nie powoduje ona powstania obowiązku podatkowego.

Kiedy można anulować fakturę – warunki?

Zgodnie z dyrektywami wydanymi przez izbę skarbową anulowanie faktur powinno dotyczyć wyłącznie dokumentów rozliczeniowych, które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu gospodarczego, a więc nie wywarły żadnych skutków prawnych oraz finansowych. Ponadto, drugą z sytuacji jest ta, w której faktura dokumentuje czynności w rzeczywistości niedokonaną. Niesłusznie wystawiona faktura już z samej swej istoty bowiem nie powoduje żadnych konsekwencji w sferze prawnej. Przedsiębiorcy, którzy popełnili więc tego rodzaju błąd, mogą odetchnąć z ulgą i bez żadnych problemów anulować dokument. Do takiego działania może dojść również wtedy, gdy oba egzemplarze faktury - zarówno ten przeznaczony dla nabywcy oraz drugi dla sprzedawcy - nie zostały jeszcze wydane. Warto dodać, że jedną z alternatyw dla anulowania faktury jest wprowadzenie tzw. noty korygującej. Każdy dokument, a dokładnie wpisaną na nim wartość, można skorygować do zera.

Anulowanie faktury a podatek VAT

Wiadomo już, że anulowana faktura nie powoduje powstania podatku dochodowego, ponieważ nie można mówić w tej materii o uzyskaniu przychodu. Pojawia się jednak pytanie o podatek od towarów i usług VAT. Skoro bowiem w przepisach ustawowych nie uwzględnia się instytucji anulowania faktury VAT, czy w takim razie przedsiębiorca jest zobligowany do jego zapłaty? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest oczywista, wszystko zależy bowiem od tego, czy faktura została już ujęta w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy. Jeśli się tak stało, właściciel działalności gospodarczej w chwili jej anulowania może sporządzić korektę wspomnianej deklaracji i tym samym uniknąć opodatkowania. Ogromną rolę odgrywa tutaj czas oraz wiedza na temat księgowości, ale warto dokładnie zapoznać się z tym obszarem, aby nie ponosić niepotrzebnych kosztów podatkowych i zapewnić sobie porządek w dokumentacji.

Anulowanie faktury VAT a korekta

O wiele częściej można spotkać się z korygowaniem faktury, który polega po prostu na wystawieniu faktury korygującej, na której poprawiono błędy zawarte w pierwotnej wersji. Fakturę taką traktuje się jako oryginalną i wywierającą skutki w sferze prawnej i wprowadza do obrotu gospodarczego ze stosowną adnotacją. Anulowanie faktury jest, jak już wielokrotnie podkreślano, zjawiskiem o wiele rzadszym i można skorzystać z niego wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Miejmy jednak świadomość tej możliwości, ponieważ błędy przy wystawianiu tego typu dokumentów mogą zdarzyć się dosłownie każdemu. Warto wiedzieć, jak wybrnąć wówczas z takiej sytuacji. W razie wątpliwości lub pytań można oczywiście także sięgnąć po poradę eksperta, w tym księgowej.

Co zrobić, gdy zgubimy fakturę?

Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której faktura zaginie lub zostanie przez przypadek zniszczona, na przykład podczas jej przesyłki. Wówczas także możemy skorzystać z opcji anulowania, ale musimy zrobić to zgodnie z przyjętymi regułami. Oznacza to, że powinniśmy odpowiednio opisać zaistniałą sytuację i posłużyć się tylko kopią anulowanej faktury VAT. Oczywiście, tak jak w przypadku oryginału, także i tutaj przedsiębiorca jest zobligowany do przechowywania tego dokumentu w celach dowodowych i rachunkowych przez organami skarbowymi.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.