·4 min czytania

BDO, czyli Baza Danych Odpadowych

BDO, czyli Baza Danych Odpadowych

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest dbanie o ochronę środowiska. Ma to szczególne znaczenie jeśli mowa o gospodarowaniu odpadami przez mniejsze i większe przedsiębiorstwa. Chodzi nie tylko o zwracanie uwagi na to, co nas otacza, ale przede wszystkim stworzenie optymalnego systemu, dzięki któremu będziemy w stanie opracować reguły korzystne dla nas wszystkich.

Od wielu już lat coraz głośniej mówi się o konieczności dbania o środowisko, zużywania mniejszej ilości plastiku i prawidłowym obchodzeniu się z odpadami. Na szczęście powstaje coraz więcej narzędzi, które pozwalają na zarządzanie gospodarką śmieciową, a jednym z najważniejszych z nich jest BDO, czyli Baza Danych Odpadowych. O czym dokładnie mowa? Jak z niej korzystać i kto musi umieścić tam swoje dane?

BDO – co to?

Skrót BDO należy rozwijać jako baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. BDO co to jest i czym się charakteryzuje? To najkrócej pisząc specjalnie zintegrowany system teleinformatyczny, który zawiera między innymi rejestr BDO, a także liczne ewidencje dotyczące gospodarki odpadami w firmach. Tego typu Baza Danych Odpadowych została utworzona, aby usystematyzować cały sektor gospodarowania odpadami poprzez gromadzenie informacji dotyczących podmiotów gospodarczych, które zajmują się ich wytwarzaniem. BDO działa na mocy ustawy z roku 2012 i od tego czasu jest aktualizowana oraz usprawniana. W 2018 roku wzbogacono ją o wspomniany już rejestr BDO, który prowadzony jest obecnie przez Ministerstwo Klimatu i gromadzi dane wszystkich firm, które z mocy prawa posiadają obowiązek rejestracji.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Rejestr BDO - cele i specyfika

Baza powstała, aby wspierać organy stojące na straży ochrony środowiska. Ma pomóc w walce z nieprawidłowymi praktykami w sektorze gospodarowania odpadami, w tym z firmami działającymi na granicy prawa lub bez stosownych zezwoleń, szarą strefą czy też dzikimi wysypiskami śmieci. Bardzo często zdarza się bowiem tak, że przedsiębiorstwa wytwarzające odpady BDO celowo zaniżają swoje dane, aby mieścić się w przyjętych normach, a przy okazji zaoszczędzić znaczne środki finansowe. Rejestr BDO, przy pomocy nowelizowanych w tym zakresie przepisów prawa, ma ukrócić tego typu proceder.

Kto musi prowadzić ewidencję w Baza Danych Odpadowych

Od początku 2020 roku w ramach BDO uruchomiono moduł ewidencji i sprawozdawczości. Zgodnie z nowymi wytycznymi obowiązek wpisu do rejestru BDO mają przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję, wprowadzają na terenie Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory czy też sprzęt elektryczny, a także produkują lub importują opakowania na terytorium Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to więc, że zobowiązani do zarejestrowania się w bazie są nie tylko duże, ale nawet jednoosobowe firmy, które w ramach swojej działalności wytwarzają odpady. Prawodawca rozszerza także obowiązek rejestracji na te podmioty, które dokonują wstępnej obróbki odpadów lub w inny sposób ingerują w ich strukturę. Widzimy więc, że wiele zależy od okoliczności i interpretacji norm prawnych, chociaż te ostatnie w tym przypadku są dosyć konkretne.

BDO rejestracja - najważniejsze informacje

BDO kogo dotyczy i jak dokonać rejestracji? Jak się okazuje, w opisywanej bazie rejestracji muszą dokonać podmioty określone w artykułach 50 oraz 51 ustawy o odpadach. Pierwszy przepis dotyczy przedsiębiorstw, które są zobligowane do złożenia wniosku, drugi z kolei tych, które rejestrowane są z urzędu przez marszałka właściwego województwa. Wpisu można dokonać zarówno w sposób tradycyjny, udając się do urzędu lub online. Stosowne instrukcje można znaleźć ponadto na ministerialnych stronach internetowych, a o szczegóły warto pytać bezpośrednio w resorcie lub wydziale ochrony środowiska urzędu marszałkowskiego.

Kto jest zwolniony z rejestracji?

Ustawodawca wymienia w aktach prawnych również te podmioty, które nie muszą rejestrować się w BDO. Na liście znajdziemy między innymi osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne; wytwórców odpadów komunalnych, a także wytwórców odpadów związanych z pojazdami, które wycofano z użytku, jeśli pojazdy te zostały przekazane firmie prowadzącej stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów. Obowiązkowemu wpisowi do rejestru nie podlegają także rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, ale tylko wtedy, gdy nie wymieniono ich w artykule 51.

Rejestr BDO - o czym trzeba pamiętać?

Niezwykle istotną sprawą w kontekście wpisu do rejestru BDO jest zachowanie wymaganych prawem terminów. Ustawodawca wskazuje, że jeśli działalność podlega wpisowi, przedsiębiorca musi uzyskać go przed jej formalnym rozpoczęciem. Ponadto, należy zdawać sobie sprawę z tego, że rejestracja może potrwać nawet miesiąc i to tylko wówczas, gdy złożony wniosek jest kompletny i poprawnie wypełniony. W przeciwnym razie dokument wróci do przedsiębiorcy, który powinien go poprawić i dostarczyć ponownie, co wydłuża cały proces. Od wszelkich decyzji urzędników można się odwołać do kolegium odwoławczego. Przedsiębiorca ma na to 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej. W tym miejscu warto wspomnieć, że każdy wpis do rejestru wiąże się z opłatą - 100 złotych w przypadku mikroprzedsiębiorców i 300 złotych jeśli mowa o pozostałych.

Brak wpisu mimo obowiązku

Przedsiębiorca, który nie dokona rejestracji mimo formalnego obowiązku, musi liczyć się z potencjalną karą z tego tytułu. Brak wpisu lub ewidencji BDO może skutkować nawet grzywną lub aresztem. Jeśli chodzi o kary finansowe wymierzane przez sąd wynoszą one od 100 złotych do ponad 1 miliona złotych, a w przypadku kar od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jest to przedział od 5 tysięcy złotych do nawet 1 miliona złotych. Jak więc widzimy, do kwestii BDO należy podejść poważnie, ponieważ w przeciwnym razie narażamy swoją działalność na poważne konsekwencje.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.