·4 min czytania

Co powinien zawierać rachunek do umowy zlecenie?

Co powinien zawierać rachunek do umowy zlecenie?

Umowa zlecenia - definicja i podstawowe cechy

Umową zlecenie w kodeksie cywilnym określa się jako specjalistyczny rodzaj umowy cywilnoprawnej, której fundamentalnym przedmiotem jest zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania określonej czynności prawnej dla drugiej strony, zwanej profesjonalnie zleceniodawcą. Całość usługi odbywa się na podstawie określonych warunków określonych wcześniej i zaakceptowanych przez oba podmioty.

Charakterystyczne cechy umowy zlecenie

Każda umowa zlecenie spisywana jest między dwoma stronami, zwanymi prawnie:

 • zleceniodawca - zlecający wykonanie czynności
 • zleceniobiorca - wykonujący określone czynności

W porównaniu do umowy o pracę, nie ma konieczności aby umowa zlecenie zawierana była w formie pisemnej, ze względu na fakt, iż może być zawarta również w sposób ustny. W przypadku, gdy warunki umowy zlecenie nie są dostatecznie sprecyzowane, nie obowiązują w niej przepisy dot.:

Czym jest rachunek do umowy zlecenie?

Sam rachunek do umowy wystawiany jest przez zleceniobiorcę po spełnieniu wszystkich warunków umowy. W wielu przypadkach zleceniodawca przejmuje ten obowiązek, przekazując drugiej stronie sam dokument do podpisu. W podstawowym przypadku rachunek do umowy występuje jeden rachunek w dwóch egzemplarzach, jednak gdy samo wynagrodzenie wypłacane jest w tzw. transzach, konieczne jest wystawienie oddzielnych rachunków do umowy zlecenia do każdej kolejnej wypłaty.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Co powinien zawierać rachunek do umowy zlecenia?

Kwestia związane z umową zlecenia i rachunkiem z nią powiązanym, reguluje art. 734 - 751 Kodeksu Cywilnego. Podstawowy rachunek do umowy zlecenia powinien zawsze posiadać kilka fundamentalnych elementów, na które należy w szczególności zwrócić uwagę.

Są to informacje na temat:

 • umowy, której dotyczy
 • poszczególnych stron umowy
 • kwoty wynagrodzenia (brutto)
 • kwoty wynagrodzenia (netto)
 • kosztów uzyskania przychodu
 • składki ZUS, którą zapłacić zleceniobiorca
 • zaliczki na podatek dochodowy
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • podpisów obydwu stron
 • miejscowości i daty wystawienia
 • numery kolejnego rachunku
 • dokładnej usługi, której dotyczy umowa, z uwzględnieniem ilości towarów, wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowej

Na rachunku do zlecenia konieczne jest zamieszczenie dokładnego numeru umowy razem z datą jej zawarcia oraz szczegółowych danych zarówno zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy. Samo wystawienie go może odbywać się także w formie elektronicznej, co stanowi spore ułatwienie. Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, podpisy nie są konieczne w celu zapewnienia ważności dokumentu, jednak warto o nie zadbać w celu zapewnienia większej wiarygodności. Są one również podstawowym dowodem w przypadku wszelkich nieścisłości, dlatego rozsądnym rozwiązaniem jest zadbanie o podpisy na rachunku obydwu stron - zarówno zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy.

Istotną kwestią, na którą również należy zwrócić uwagę, jest forma przekazania wynagrodzenia. W przypadku, gdy odbywa się to poprzez gotówkę, konieczne jest zamieszczenie odpowiedniej adnotacji, potwierdzającej otrzymanie należnej zapłaty. W przeciwnym przypadku, gdy wynagrodzenie przekazywane jest w formie przelewu, na rachunku powinna pojawić się informacja o numerze konta bankowego zleceniobiorcy oraz stosowna informacja o przewidzianym terminie płatności. Sama suma należności powinna być wyrażona w formie liczbowej oraz słownej, na co również należy zwrócić szczególną uwagę, w celu uniknięcia zbędnych nieporozumień

Jak wystawić rachunek do umowy zlecenia?

Podstawowy wzór rachunku do umowy zlecenie, w którym zawarte będą wszystkie wspomniane wyżej niezbędne elementy, bez problemu odnajdziemy w Internecie. Zazwyczaj przedstawia on elegancko rozmieszczone dane, w przejrzysty sposób informujące o przedmiocie zlecenia, za który zleceniobiorca otrzymał należną zapłatę. W przypadku, gdy jest to jeden z pierwszych rachunków do umowy zlecenie, z którym mamy do czynienia, warto skorzystać ze wspomnianego wzoru, który w pełni spełni nasze oczekiwania. Ponadto w Internecie zawartych jest wiele różnych form omawianych rachunków, co pozwoli nam wybrać styl dokumentu najbardziej odpowiadający naszym preferencjom i wymaganiom.

Jeżeli jesteśmy bardziej doświadczeni, warto sporządzić własny rachunek do umowy zlecenia, w którym będziemy w pełni odpowiedzialni za rozmieszczenie poszczególnych danych. Podstawowa znajomość edytorów tekstu, takich jak Microsoft Word, umożliwiają bezproblemowe wykonanie wzoru takiego dokumentu, który posłuży nam przez długi okres.

Sam rachunek do umowy zlecenia powinien zostać sporządzony w terminie do 7 dni od wykonania danej usługi, jednak wyłącznie w przypadku, gdy takie żądanie zostało zgłoszone jeszcze przed jej wykonaniem. Gdy zapytanie o rachunek zostało złożone po wykonaniu usługi, powinien on zostać wydany do 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. W przypadku, gdy upłynęły dokładnie 3 miesiące od daty wydania towaru, nie ma konieczności wystawiania rachunku.

Rachunek do umowy zlecenie - podsumowanie

Sam rachunek do umowy zlecenia stanowi potwierdzenie otrzymania zapłaty za wykonaną usługę, której warunki zostały określone we wcześniej sporządzonym dokumencie. Omawiane pismo jest niezwykle istotne i pozwala uniknąć wszelkich nieporozumień i nieścisłości wynikających z wynagrodzeniem bądź wykonaną usługą. Z tego względu sporządzenie go korzystne jest dla obu stron umowy zlecenie - zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy. Każdy rachunek do umowy prawidłowo napisany powinien posiadać wiele istotnych elementów wspomnianych wyżej, w tym dokładną ilość wykonanego towaru bądź usługi. Zakończenie dokumentu stanowią podpisy obydwu stron, które, choć nie są niezbędne, zapewniają niezaprzeczalny dowód przekazania należytego wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną usługę bądź dostarczony towar.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.