·4 min czytania

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Zanim zdecydujemy się podjęcia tego typu zatrudnienia, warto dowiedzieć się, czym tak właściwie jest umowa zlecenie i czego można spodziewać się po jej zawarciu. Jest to bowiem inna forma zatrudnienia niż najczęściej spotykana umowa o pracę. Odmienny jest tu także rodzaj dokumentu, który reguluje kwestie prawne. W przypadku umowy o pracę pracodawca i pracownik podlegają regulacjom kodeksu pracy, w przypadku umowy zlecenia, którą zalicza się do umów cywilnoprawnych, podlega ona przepisom zawartym w Kodeksie cywilnym, a regulacje kodeksu pracy jej nie obowiązują. Na podstawie tej umowy zleceniobiorca wykonuje czynność prawną dla innej osoby – zleceniodawcy. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może liczyć na szereg praw i przywilejów, które z tego tytułu mu się należą. Do głównych i ważnych zalicza się zaliczenie okresu zatrudnienia do stażu pracy, jak i przysługującego prawa do urlopu.

W przypadku wykonania czynności prawnej, której szczegóły reguluje umowa zlecenie, zleceniobiorca pozbawiony jest wielu praw i przywilejów. Pracodawcy bardzo chętnie rezygnują z zatrudnienia na umowę o pracę, proponując umowę zlecenie, ponieważ wtedy jego obowiązki wobec pracownika ulegają znacznemu zmniejszeniu – przede wszystkim nie ma on obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu, czy nie ciąży na nim konieczność przeprowadzenia szkolenia BHP. Ważną kwestią pozostaje więc to, czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy. Niestety podjęcie umowy zlecenia, wiąże się z brakiem możliwości zaliczenia okresu umowy zlecenia do stażu pracy. Staż pracy tworzą okresy, podczas których zatrudniony jest pracownikiem, konieczne więc jest podleganie w tym okresie Kodeksowi pracy. Do stażu pracy zalicza się okresy, w których pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę. Umowa zlecenie regulowana jest Kodeksem cywilnym, zleceniobiorca więc nie jest od strony prawnej pracownikiem zleceniodawcy.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Bardzo ważne jest właściwe skonstruowanie umowy o pracę, tak, by nie pozostało niedomówień, a nasze interesy były zabezpieczone. W tym celu warto skorzystać z gotowych wzorów umów, które spełnią wszystkie oczekiwania zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. Niektóre egzemplarze umów, które można spotkać w Internecie, dostępne są za darmo i każdy może bez żadnych dodatkowych kosztów z niego skorzystać. Jednym z aspektów, które budzą wątpliwość, jest zależność umowa zlecenie a emerytura. Sprawa ta jest wątpliwa, ponieważ jest uzależniona ściśle od indywidualnych okoliczności. Zaliczenie danego okresu do emerytury jest ściśle związane z odprowadzeniem składki emerytalnej od wynagrodzenia. Możliwe jest jednak zwolnienie z tego obowiązku, jeżeli osoba wykonuje kilka umów zlecenie albo oprócz umowy zlecenia zatrudniona jest na umowę o pracę. Jeżeli więc zleceniobiorca odprowadza z umowy zlecenia składkę emerytalną, ZUS uwzględni ten okres podczas wyliczania świadczenia emerytalnego. Podsumowując, umowa zlecenie a przejście na emeryturę wykazuje zależność – w przypadku określania wysokości świadczenia, odprowadzenie od niej składek emerytalnych realnie wpływa na jej wysokość, jednak okresy umowy zlecenia nie wpływają na wysokość stażu pracy.

Jaki rodzaj umowy wlicza się do stażu pracy?

Staż pracy w najprostszym ujęciu, jest to czas, kiedy osoba pozostawała w stosunku pracy. Żeby miało to miejsce, konieczne jest zawarcie umowy podlegającej Kodeksowi pracy. Dlatego właśnie wykonanie zlecenia nie może być zaliczone do tego okresu. Staż pracy ma duże znaczenie podczas ustalania różnego rodzaju przywilejów pracowniczych, jednym z ważniejszych jest urlop pracowniczy. Jeżeli więc osoba pracowała przez lata na podstawie umowy zlecenia, po czym została zatrudniona na umowę o pracę, nie będzie mogła liczyć na zaliczenie okresów, kiedy podlegała regulacjom Kodeksu cywilnego do wypracowanego stażu zatrudnienia. Umowa zlecenie lata pracy, które zaliczane są na poczet stażu, nie obejmują zleceniobiorców.

Czy umowa zlecenie ma wpływ na ubezpieczenie zdrowotne?

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę zawsze podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne, w ściśle określonych przepisami wysokościach. W przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca także podlega obowiązkowi oprowadzenia składki zdrowotnej i części ubezpieczeń społecznych. Dobrowolność pracownika w tym zakresie obejmuje ubezpieczenie chorobowe, to od woli ubezpieczonego zależy, czy chce skorzystać z ubezpieczenia chorobowego, które w tym przypadku nie jest wymagane.

Umowa zlecenie a benefity dla pracownika

W czasie ostatnich kilku lat bardzo ważnym czynnikiem, który w wielu przypadkach przeważa na temat przyjęcia bądź odrzucenia oferty pracy są benefity pracownicze. Mowa tu o dodatkowych bonusach, na które oprócz wynagrodzenia pieniężnego może liczyć pracownik. Zleceniobiorcy nie są pracownikami, dlatego nie są objęci różnymi rodzajami osłon pracowniczych, które są jedynie przywilejami pracowniczymi, takimi jak urlopy różnego rodzaju - okolicznościowe, wypoczynkowe, na żądanie, a także ograniczonym czasem pracy czy możliwością zaliczenia lat spędzonych na etacie do stażu pracy. Udostępnienie zleceniobiorcom różnorodnych benefitów jest uzależnione od dobrej woli zleceniodawcy oraz ustaleń, jakie poczynił zleceniobiorca ze swoim zleceniodawcą. Różnorodne bonusy dostępne np. w postaci karnetów sportowych dostępnych na bardzo korzystnych warunkach, uprawniających do korzystania z siłowni, basenów, czy różnych zorganizowanych zajęć sportowych, w bardzo wielu obiektach w całej Polsce. Benefity pracownicze są silnym bodźcem motywującym, do podjęcia określonego stanowiska. Taka zachęta ze strony zleceniodawcy bywa bardzo skuteczna, ponieważ takie rozwiązanie jest bardzo korzystne z punktu widzenie ekonomicznego zleceniobiorcy i pracownika.

Do każdej umowy zlecenie, zleceniodawca powinien dołączyć rachunek. Należy więc wiedzieć, co taki dokument powinien zawierać. Wiele osób zastanawia się jaka emerytura bez lat pracy będzie przysługiwała, kiedy przez wiele lat wykonują zlecenia, nie będąc pracownikami, świadczącymi pracę na podstawie Kodeksu pracy. Niestety, kiedy wymagany staż pracy nie jest osiągnięty przez pracownika, taka osoba nie może liczyć na minimalną emeryturę. W takim przypadku ubezpieczony otrzyma jedynie świadczenie, którego wysokość jest skalkulowana na podstawie wysokości odprowadzanych składek, jednak tutaj określoną ustawą minimalna emerytura nie znajduje zastosowania.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.