·5 min czytania

Czym jest staż i jakie daje możliwości zatrudnienia?

Czym jest staż i jakie daje możliwości zatrudnienia?

Staż zawodowy – czym jest?

Staż zawodowy jest to jedna form "parazatrudnienia", dzięki której bezrobotni mają możliwość nabycia nowych umiejętności oraz doszkolenia się w interesującej ich branży. Staże zawodowe organizowane są głównie przez Urzędy Pracy. Z tej formy zatrudnienia mogą skorzystać osoby bez stałego zatrudnienia, które posiadają status osoby bezrobotnej i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Staż zawodowy z Urzędu Pracy dofinansowany jest z środków Funduszu Pracy lub na przykład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa zawierana jest przez Starostę z Pracodawcą, w oparciu o szczegółowe wymagania, nie jest natomiast zawierana na zasadzie stosunku pracy pomiędzy firmą a stażystą.

Bardzo często stosowane są również praktyki i staże, które są organizowane samodzielnie przez firmy. Jednak tego typu staże są zwykle bez wynagrodzenia, ponieważ absolwenci uczelni decydują się na, aby wpisać nowo nabyte umiejętności i doświadczenie do swojego CV.

Obecnie dzięki stażom zawodowym Polacy mają szansę zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, które zaowocuje w nowej firmie. Bardzo często staże są dla nich doskonałą okazją do rozwoju zawodowego w nowej branży.

Staż zawodowy - dla kogo?

  • Osób, które samotnie wychowują dzieci
  • Kobiet, które wracają na rynek po tym, jak urodziły dziecko
  • Osób, które są długotrwale bezrobotne
  • Osób niepełnosprawnych
  • Osób starszych, które straciły pracę, a chcą pozostać na rynku pracy

Staż zawodowy – ile trwa?

W przypadku staży ustawowych, czyli tych przydzielanych z Urzędu Pracy, standardowy czas trwania stażu zawodowego wynosi 3 miesiące. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania stażu do 6 miesięcy, dla osób po 30 roku życia oraz do 12 miesięcy dla osób do 30 lat.

Należy mieć jednak na uwadze, że musi zaistnieć pomiędzy stażami przerwa, która trwa co najmniej 1 rok. Stażysta musi również wiedzieć, że może korzystać z tej formy poszerzania swoich doświadczeń zawodowych przez maksymalnie 24 miesiące, czyli dwa lata.

Warto wiedzieć, że bezrobotny podczas stażu zawodowego ubezpieczony jest w ramach ubezpieczenia rentowego, emerytalnego oraz wypadkowego. Nie ma on jednak możliwości korzystania z ubezpieczenia chorobowego, dlatego też, nie może być mu wypłacony zasiłek zasiłek macierzyński oraz chorobowy.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jak wygląda praca na stażu?

Stażysta podejmujący się stażu z Urzędu Pracy musi odbyć szkolenie z zakresu BHP. Co więcej, w przypadku wykonania dodatkowych badań lekarskich na danym stanowisku, koszt ponosi Fundusz Pracy. Natomiast Pracodawca stażyście musi zapewnić odzież oraz obuwie ochronne, jeśli takie wymagane jest na stanowisku pracy. Wynagrodzeniem stażysty jest tak zwane stypendium, natomiast jego wysokość wynosi 120 % wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Według prawa stażysta nie może pracować więcej niż osiem godzin dziennie, łącznie 40 godzin tygodniowo. Nie może on również pracować po godzinach. Z kolei, niepełnosprawny, który ma przyznane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, może pracować do 7 godzin dziennie.

Osoba na stażu zawodowym nie może również pracować w niedzielę oraz w święta, na zmiany i w nocy. Dodatkowo stażysta z Urzędu Pracy nie ma możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Warto jednak wiedzieć, że za każde przepracowane 30 dni stażu należą się 2 dni wolnego. Wszystkie dni wolne przysługujące stażyście muszą być przydzielone, zanim zakończy się staż. Co więcej, Pracodawca nie ma także obowiązku przydzielania wolnych dni, jeśli stażysta ma na przykład swój ślub.

Warto mieć na uwadze, że staż zawodowy może zostać rozwiązany, na przykład, gdy stażysta nie realizuje powierzonych mu zadań właściwie.

Jakie dokumenty musi posiadać stażysta?

Stażysta powinien wiedzieć, jakich formalności musi dopełnić, aby nie złamać zasad stażu zawodowego. Zdecydowanie najważniejszymi dokumentami są: lista obecności oraz sprawozdanie ze stażu.

Lista obecności standardowo potwierdza obecność stażysty w miejscu stażu. Sprawozdanie ze stażu oraz reszta wymaganej dokumentacji obowiązkowo musi zostać przedstawiona po zakończeniu stażu. W sprawozdaniu opisane są konkretne prace i czynności, jakimi zajmował się stażysta. Co więcej, sprawozdanie ma również na celu potwierdzenie wywiązania się stażysty oraz opiekuna stażu z programu, jaki został uwzględniony w umowie.

Ile wynosi wynagrodzenie na stażu?

Na początku należy zaznaczyć, iż staże zawodowe nie są formą zatrudnienia. Podczas trwania stażu zawodowego z Urzędu Pracy nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy między firmą a stażystą, tak zarządził Ustawodawca. Jednak pomimo tego za każdy miesiąc stażu, stażysta otrzymuje wynagrodzenie, a dokładnie pieniężne stypendium od państwa.

Zgodnie z Art. 53., ust.6. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku […] wypłacane przez starostę […]. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

Z wyżej zacytowanej podstawy prawnej, kwota wypłacanego stypendium za staż zawodowy z Urzędu Pracy jest uzależniona od podstawy stawki zasiłku, który obowiązuje w Polsce w danym roku.

Natomiast w przypadku stażów oraz praktyk organizowanych przez firmy, wysokość wynagrodzenia za staż jest ustalana indywidualnie. Bardzo często stażyści nie otrzymują żadnego wynagrodzenia ponieważ praktyki lub staż są całkowicie bezpłatne. Stażystom w takich przypadkach, zależy na doświadczeniu pracy zawodowej zdobytym w danym przedsiębiorstwie. Dlatego też uczestnictwo w bezpłatnych stażach u cenionych na rynku przedsiębiorstwach, powoduje, że CV staje się bardziej atrakcyjne i często nowe perspektywy zatrudnienia.

Korzyści uczestnictwa w stażu zawodowym

Staż zawodowy jest idealnym rozwiązaniem dla osób pozostających bez zatrudnienia, szczególnie dla młodych osób oraz dla starszych, szczególnie po 50 roku życia, którzy to stanowią niesłusznie zresztą, najmniej atrakcyjną grupę według rekruterów.

  • Doświadczenie - staż daje możliwość zdobycia praktycznego, cennego przygotowania do wykonywania danego zawodu. Co więcej, staż zawodowy umożliwia wykazanie się posiadanym doświadczeniem zdobytym podczas na przykład: studiów.
  • Stypendium - w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych, wypłaca właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy. Dodatkowo stypendium pozwala nie tylko zdobyć doświadczenie, ale i pozwala zarobić, co daje stażyście poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacji.
  • Zwiększenie szans na znalezienie pracy na rynku pracy - doświadczenie zdobyte podczas stażu zawodowego sprawia, że stażysta staje się bardziej atrakcyjny dla rekruterów. Co ważne, Pracodawcy cenią aktywne oraz zdeterminowane osoby, które chcą się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę.

Co ważne, przez cały czas trwania stażu zawodowego, nadzór nad stażystą sprawuje Starosta. Następnie po zakończeniu stażu, bezrobotny otrzymuje zaświadczenie potwierdzające, że taki staż się odbył.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.