·6 min czytania

Diety zagraniczne – poznaj kwoty ryczałtu należne w roku 2018 i 2019

Diety zagraniczne – ryczałty przysługujące z tytułu podróży zagranicznej – 2018 i 2019

Diety zagraniczne regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Jest to akt prawny o tyle istotny, iż stawki określone dla pracowników budżetówki stanowią również wyznacznik dla tych stawek stosowanych przez inne przedsiębiorstwa, które pracowników zatrudniają w oparciu o umowę o pracę. Kodeks Pracy w art. 775 jasno bowiem wskazuje, że są to stawki minimalne, przysługujące wszystkim pracownikom udającym się w podróże służbowe. Nie ma jednak przeszkód, by w danym zakładzie pracy stosować stawki wyższe.

Wskazane rozporządzenie stwierdza, że:

„Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

 1. diety;
 2. zwrot kosztów:

Zarówno w przypadku delegacji krajowych, jak i delegacji zagranicznych, bardzo często to stawka diety jest punktem odniesienia dla limitu zwrotu pozostałych kosztów.

Diety zagraniczne - zasady naliczania stawki diety

Dieta zagraniczna, najogólniej rzecz ujmując, powinna zostać przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia oraz na inne drobne wydatki pracownika, przebywającego w podróży służbowej. Stawka diety jest zależna od państwa docelowego delegacji, a jeżeli w trakcie podróży zatrudniony przebywać ma w dwóch lub więcej krajach, pracodawca może wskazać na więcej niż jedno państwo docelowe delegacji.

Kwoty, które przysługują w ramach diety, obliczane są także w zależności od czasu trwania podróży. Dieta w pełnej wysokości przysługuje pracownikowi za każdą dobę zagranicznej podróży, jak tez wtedy, gdy podróż trwa powyżej 12 godzin. Jeżeli delegacja trwa do 8 godzin – zatrudnionemu należy się 1/3 diety, a jeśli trwa od 8 do 12 godzin – należy mu się 50% diety.

Gdy w trakcie delegacji pracownikowi zapewniono bezpłatne wyżywienie, kwota diety zmniejsza się odpowiednio o: 15% jej wymiaru (za śniadanie), 30% jej wymiaru (za obiad) oraz 30% jej wymiaru (za kolację). Oznacza to, że w przypadku zapewnienia nieodpłatnie całodziennego wyżywienia, dieta zatrudnionego wynosi 25% jej wartości. Ponadto: „Pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety”.

Dodać należy, że stawka diety jest również wyznacznikiem dla wysokości zwrotów części pozostałych kosztów. Zatrudniony skorzystać może z ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu (z i do dworca, portu, lotniska) w wysokości jednej diety lub jej połowy (jeżeli dojazdy obejmują wyłącznie jedną stronę). Może też otrzymać 10% wysokości diety na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w każdej dobie pobytu w delegacji. Ryczałty te nie przysługują jednak, jeśli pracownik porusza się np. samochodem, ma zapewnione dojazdy bezpłatnie lub w ogóle nie ponosi tego rodzaju kosztów.

Podkreślić trzeba, iż w przypadku podróży zagranicznych limity kosztów usług noclegowych nie są zależne od wysokości diety. Limity te – w zależności od państw docelowych – również określa rozporządzenie.

Delegacja zagraniczna 2018 - jak wyglądała dieta w 2018r.?

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach określa załącznik do rozporządzenia z 2013 roku. Stawki zależne są od państwa docelowego podróży zagranicznej, nie zmieniły się one jednak od czasu ogłoszenia rozporządzenia. W 2018 roku wysokość diety zagranicznej i limitu na usługi noclegowe wynosi więc:

 1. Afganistan – 47 / 140 EUR
 2. Albania – 41 / 120 EUR
 3. Algieria – 50 / 200 EUR
 4. Andora – 50 / 160 EUR
 5. Angola – 61 / 180 USD
 6. Arabia Saudyjska – 45 / 180 EUR
 7. Argentyna – 50 / 150 USD
 8. Armenia – 42 / 145 EUR
 9. Australia – 88 / 250 AUD
 10. Austria – 52 / 130 EUR
 11. Azerbejdżan – 43 / 150 EUR
 12. Bangladesz – 50 / 120 USD
 13. Belgia – 48 / 160 EUR
 14. Białoruś – 42 / 130 EUR
 15. Bośnia i Hercegowina – 41 / 100 EUR
 16. Brazylia – 43 / 120 EUR
 17. Bułgaria – 40 / 120 EUR
 18. Chile – 60 / 120 USD
 19. Chiny – 55 / 170 EUR
 20. Chorwacja – 42 / 125 EUR
 21. Cypr – 43 / 160 EUR
 22. Czarnogóra – 40 / 100 EUR
 23. Czechy – 41 / 120 EUR
 24. Dania – 406 / 1 300 DKK
 25. Egipt – 55 / 150 USD
 26. Ekwador – 44 / 110 USD
 27. Estonia – 41 / 100 EUR
 28. Etiopia – 55 / 300 USD
 29. Finlandia – 48 / 160 EUR
 30. Francja – 50 / 180 EUR
 31. Grecja – 48 / 140 EUR
 32. Gruzja – 43 / 140 EUR
 33. Hiszpania – 50 / 160 EUR
 34. Indie – 38 / 190 EUR
 35. Indonezja – 41 / 110 EUR
 36. Irak – 60 / 120 USD
 37. Iran – 41 / 95 EUR
 38. Irlandia – 52 / 160 EUR
 39. Islandia – 56 / 160 EUR
 40. Izrael – 50 / 150 EUR
 41. Japonia – 7 532 / 22 000 JPY
 42. Jemen – 48 / 160 USD
 43. Jordania – 40 / 95 EUR
 44. Kambodża – 45 / 100 USD
 45. Kanada – 71 / 190 CAD
 46. Katar – 41 / 200 EUR
 47. Kazachstan – 41 / 140 EUR
 48. Kenia – 41 / 150 EUR
 49. Kirgistan – 41 / 150 USD
 50. Kolumbia – 49 / 120 USD
 51. Kongo (DRK) – 66 / 220 USD
 52. Korea Południowa – 46 / 170 EUR
 53. Korea Północna – 48 / 170 EUR
 54. Kostaryka – 50 / 140 USD
 55. Kuba – 42 / 110 EUR
 56. Kuwejt – 39 / 200 EUR
 57. Laos – 54 / 100 USD
 58. Liban – 57 / 150 USD
 59. Libia – 52 / 100 EUR
 60. Liechtenstein – 88 / 200 CHF
 61. Litwa – 39 / 130 EUR
 62. Luksemburg – 48 / 160 EUR
 63. Łotwa – 57 / 132 EUR
 64. Macedonia – 39 / 125 EUR
 65. Malezja – 41 / 140 EUR
 66. Malta – 43 / 180 EUR
 67. Maroko – 41 / 130 EUR
 68. Meksyk – 53 / 140 USD
 69. Mołdowa – 41 / 85 EUR
 70. Monako – 50 / 180 EUR
 71. Mongolia – 45 / 140 EUR
 72. Niderlandy – 50 / 130 EUR
 73. Niemcy – 49 / 150 EUR
 74. Nigeria – 46 / 240 EUR
 75. Norwegia – 451 / 1 500 NOK
 76. Nowa Zelandia – 58 / 180 USD
 77. Oman – 40 / 250 EUR
 78. Pakistan – 38 / 200 EUR
 79. Palestyńska Władza Narodowa - 50 / 150 EUR
 80. Panama – 52 / 140 USD
 81. Peru – 50 / 150 USD
 82. Portugalia – 49 / 120 EUR
 83. Republika Południowej Afryki – 52 / 275 USD
 84. Rosja – 48 / 200 EUR
 85. Rumunia – 38 / 100 EUR
 86. San Marino – 48 / 174 EUR
 87. Senegal – 44 / 120 EUR
 88. Serbia – 40 / 100 EUR
 89. Singapur – 56 / 230 USD
 90. Słowacja – 43 / 120 EUR
 91. Słowenia – 41 / 130 EUR
 92. Stany Zjednoczone Ameryki – 59 / 200 USD (Nowy Jork – 350 USD na nocleg, Waszyngton – 300 USD na nocleg)
 93. Syria – 50 / 150 USD
 94. Szwajcaria – 88 / 200 CHF
 95. Szwecja – 459 / 1 800 SEK
 96. Tadżykistan – 41 / 150 EUR
 97. Tajlandia – 42 / 110 USD
 98. Tanzania – 53 / 150 USD
 99. Tunezja – 37 / 100 EUR
 100. Turcja – 53 / 172 USD
 101. Turkmenistan – 47 / 90 EUR
 102. Ukraina – 41 / 180 EUR
 103. Urugwaj – 50 / 80 USD
 104. Uzbekistan – 41 / 140 EUR
 105. Wenezuela – 60 / 220 USD
 106. Węgry – 44 / 130 EUR
 107. Wielka Brytania – 35 / 200 GBP
 108. Wietnam – 53 / 160 USD
 109. Włochy – 48 / 174 EUR
 110. Wybrzeże Kości Słoniowej – 33 / 100 EUR
 111. Zimbabwe – 39 / 90 EUR
 112. Zjednoczone Emiraty Arabskie – 39 / 200 EUR
 113. Państwa inne niż wymienione – 41 / 140 EUR

Delegacja zagraniczna 2019 - ile wynosi dieta?

Warto sprawdzić, czy diety zagraniczne 2019 r. zmieniły się w stosunku do poprzedniego roku. Dla przypomnienia należy podkreślić, że dieta przysługuje pracownikowi podczas podróży w pełnej wysokości za każdą dobę. Na liście znalazły się wyszczególnione państwa wraz z wysokością diety podanej w obowiązującej walucie oraz maksymalna kwota limitu na nocleg. Po przeanalizowaniu listy i stanu obecnego przepisów, trzeba stwierdzić, że dieta zagraniczna 2019 nie zmieniła. Spróbujmy w takim razie obliczyć przykładową wysokość diety zagranicznej. Powiedzmy, że wysyłamy pracownika do Hiszpanii. Delegacja potrwa tydzień. Pracownik, dla którego delegacja potrwa równe 7 dni, powinien otrzymać dietę w wysokości 350 euro. Dodatkowo pracodawca powinien zapewnić odpowiednią kwotę na nocleg oddelegowanego pracownika. Za sześć noclegów łączna kwota maksymalna może wynieść 960 euro. Oczywiście to tylko przykład nieuwzględniający ryczałtów za posiłki. Delegacje zagraniczne 2019 są zależne również od kraju, do którego kierowany jest pracownik.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.