·4 min czytania

Elastyczny czas pracy – wszystko, co musisz wiedzieć

Elastyczny czas pracy – wszystko, co musisz wiedzieć

Elastyczny czas pracy – co to znaczy?

Na rynku coraz częściej znajdują się oferty zatrudnienia, w których podkreślany jest elastyczny czas pracy. Równolegle mogą one liczyć na odpowiedź o wiele większej liczby kandydatów, co umożliwia znalezienie odpowiedniej osoby na dane stanowisko. Bezdyskusyjnie, jest to ogromny benefit pozapłacowy. Jednak przed podjęciem takiego zatrudnienia należy dokładnie zapoznać się z jego cechami charakterystycznymi, a także obejmujące elastyczny czas pracy zasady, które obowiązują pracownika. 

Występujący elastyczny czas pracy w Polsce, bywa zamiennie określany jako ruchomy czas pracy. W praktycznym ujęciu umożliwia dopasowanie grafiku do potrzeb wykazywanych przez pracodawcę jak i pracownika. Kluczowe jest, że każdorazowo elastyczny czas pracy przepisy kodeksu pracy musi honorować. W rzeczywistości, elastyczny czas pracy jest stosowany w dwóch sytuacjach:

  • Możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu pracy, co ma umożliwić realne dopasowanie grafiku do potrzeb pracownika lub pracodawcy. Tworzony jest wówczas elastyczny grafik pracy. 
  • Wyboru elastycznego czasu pracy, aby umożliwić zmianę organizacji i rozkładu czasu pracy. Najczęściej jest to pokłosie pracy zmianowej. 

Elastyczny czas pracy w kodeksie pracy

Posiadana przez elastyczny czas pracy definicja nie została zawarta w Kodeksie pracy, jest to określenie wynikające z praktycznego użycia. Jednocześnie, w Kodeksie pracy znajdują się zapisy, które odnoszą się do tego pojęcia. Pracodawca, który chce zapewnić swoim pracownikom elastyczny czas pracy, musi uwzględnić następujące przepisy prawne wynikające z Kodeksu pracy: 

  • art. 129 § 2, który uprawnia do wydłużenia okresu rozliczeniowego do maksymalnie 12 miesięcy;
  • art. 140 § 1 umożliwiający funkcjonowanie elastycznego czasu pracy;
  • art. 150, czyli zapisu stanowiącego, że elastyczny czas pracy może być wdrożony zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i na skutek pisemnej prośby złożonej przez pracownika. 

Kodeks pracy swoją ochroną obejmuje również osoby, które pracują w oparciu o elastyczny czas pracy. W konsekwencji pracownik posiada prawo do 11-godzinnego odpoczynku w ciągu doby, a także musi posiadać możliwość 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w przeciągu tygodnia. W tych 35 godzinach zawarte jest 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w trakcie doby. 

Pracodawca, który dąży do wprowadzenia elastycznego grafiku pracy dla wszystkich pracowników, musi przestrzegać zapisów prawnych związanych z jego wdrożeniem. Zatem jak wprowadzić elastyczny czas pracy? Przede wszystkim powinien skonstruować układ zbiorowy pracy lub zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowymi. Dopuszczalne jest również zawarcie porozumienia z wytypowanymi przedstawicielami osób zatrudnionych. 

Jak zawrzeć elastyczny czas pracy w regulaminie pracy

Po uzgodnieniu wprowadzenia elastycznego czasu pracy z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników. Najczęściej praktykowany jest zapis, który wskazuje, w jakich przedziałach czasowych pracownicy powinni rozpocząć i zakończyć pracę. Równolegle często pojawia się zapis, który podkreśla, że przestrzegane jest prawo pracownika do nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Warto wskazać, kto ponosi odpowiedzialność organizacyjną związaną z przestrzeganiem norm czasu pracy. Bez wątpienia, Rejestracja Czasu Pracy będzie kluczowa przy rozliczaniu pracowników. 

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jak powinien wyglądać wniosek o elastyczny czas pracy?

Elastyczny czas pracy na wniosek pracownika jest jedną z najczęstszych przesłanek odpowiedzialnych za jego wdrożenie, tzw. indywidualny rozkład czasu pracy. Nie istnieją jednoznacznie sprecyzowane przyczyny, którymi wniosek musi być umotywowany. Może być to wynikiem godzenia nauki z pracą, kwestią dogodniejszych dojazdów do pracy lub koniecznością zapewniania opieki dziecku w danych godzinach. Rodzice często zmuszeni są prosić o krótszy czas pracy. Równolegle pracownik musi posiadać świadomość, że pracodawca nie posiada obowiązku pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Często praktykowane rozwiązanie to wprowadzenie go na określony czas próbny i zweryfikowanie, czy w pełni realizowane są obowiązki. 

We wniosku skierowanym do pracodawcy należy przede wszystkim wskazać powód wnioskowania o ruchomy czas pracy. Dodatkowo należy wskazać proponowane godziny lub przedziały czasowe, w których może realizować obowiązki. Warto jednoznacznie wskazać godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. W trakcie może pojawić się maksymalnie 5-godzinna przerwa, czyli będzie to przerywany czas pracy

Rekomendujemy, aby po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez pracodawcę dopilnować obecności stosownej adnotacji o tym, że wyraża on zgodę. Powinno to być potwierdzone przez jego pieczątkę i podpis. W przypadku odrzucenia wniosku o elastyczny czas pracy, warto zaproponować pracodawcy zadaniowy system czasu pracy.

Elastyczny czas pracy a nadgodziny – czy można je kontrolować i rozliczyć?

Rozliczanie nadgodzin budzi sporo wątpliwości w odniesieniu do elastycznego czasu pracy. Najlepiej obrazują to elastyczny czas pracy przykłady pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownik, który w danym dniu przyjdzie do pracy na wcześniejszą godzinę niż rozpoczynał pracę w dniu poprzedzających, to w konsekwencji mówimy o dwukrotnym podjęciu pracy w danej dobie pracowniczej. Bez znaczenia jest także fakt, że zakończył wcześniej pracę i wymiar czasu pracy nie uległ zmianie. Ta wcześniejsza obecność powinna zostać odpowiednio zrekompensowana, np. poprzez wynagrodzenie z dodatkiem lub zapewnienie pracownikowi czasu wolnego. Pracodawca musi pamiętać, że nie może w ten sposób tworzyć grafiku, ponieważ jest to traktowane jako planowanie nadgodzin, które docelowo powinny być wynikiem szczególnych potrzeb pracodawcy. 

Elastyczny czas pracy – zalety i wady

Elastyczny system czasu pracy z pewnością wiąże się z ogromną liczbą zalet, które zwiększają atrakcyjność danego stanowiska. Wśród nich leży przede wszystkim podkreślić następujące aspekty:

  • posiadanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym;
  • mniej stresu, 
  • zwiększenie komfortu pracy i komfortu psychicznego pracownika, 
  • większą wydajność, a także spotęgowana efektywność podczas realizowania powierzonych zadań, 
  • uzyskanie pozytywnego wizerunku firmy, która zapewnia pracownikom optymalne możliwości. 

Po drugiej stronie medalu, znajdują się także kwestie, które związane są z wadami elastycznego czasu pracy. W pierwszej kolejności jest to metoda, która wymaga ogromnego zdyscyplinowania od pracowników. Powinni posiadać cenną umiejętność zarządzaniem czasem. Pracodawca może napotkać trudności związane z organizowaniem wspólnych spotkań jak i wykonywaniem zadań grupowych. Pozyskanie dobrego pracownika nierzadko wiąże się ze spełnieniem jego wymagań, wśród których często pojawia się elastyczny system czasu pracy. 

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.