·4 min czytania

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Wielu polskich rencistów oraz emerytów żyje w trudnych warunkach finansowych oraz mieszkaniowych. Nie każdy z nich jest także w stanie funkcjonować samodzielnie, bez pomocy bliskich lub wykwalifikowanych opiekunów. Nie wszystkich stać jednak na fachową pomoc czy przeniesienie do placówki, w której mieliby zagwarantowaną całodobową opiekę. Jednym ze świadczeń, które może nieco pomóc w codziennym życiu jest tak zwany dodatek pielęgnacyjny.

Polski ustawodawca oprócz świadczeń emerytalnych i rentowych przewiduje dla ich beneficjentów kilka innych dodatków, które można uzyskać po spełnieniu określonych w ustawach warunków. Oczywiście kwoty, jak i zakres tego wsparcia nie zawsze są w stanie pokryć realne potrzeby osób starszych, ale nie zmienia to faktu, iż świadczenie to choćby w niewielkim stopniu jest w stanie pomóc. Mówimy tutaj o dwóch rodzajach pomocy, a mianowicie dodatku oraz zasiłku pielęgnacyjnym.

Dodatek pielęgnacyjny ZUS a zasiłek pielęgnacyjny

Bardzo wiele osób myli oba pojęcia, uznając, że są one synonimami. Tak jednak nie jest, a brak rozróżnienia dodatku od zasiłku pielęgnacyjnego to spory błąd, którego nie można popełniać. W praktyce bowiem to dwa odmienne świadczenia, a dodatkowo każde z nich jest uregulowane za pomocą innych aktów prawnych. W obu przypadkach różnica polega również na tym, że środki pochodzą z innej puli, a więc zmienia się ich płatnik, a także organ, który ustala prawo do ich przyznania. W poniższym artykule skupimy się na wyjaśnieniu istoty dodatku pielęgnacyjnego z ZUS oraz na tym, kto może go otrzymać i w jakiej wysokości.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Co to jest dodatek pielęgnacyjny?

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym dokładnie jest dodatek pielęgnacyjny. Pod pojęciem tym kryje się comiesięczne świadczenie, które jest wypłacane łącznie z rentą lub emeryturą. Regulacje na ten temat znajdziemy między innymi w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku. W praktyce dodatek ten nie może istnieć bez świadczenia emerytalnego lub renty, ale te ostatnie mogą być przyznawane bez niego.

Dla kogo przewidziany jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny jest skierowany do wąskiej grupy beneficjentów. Aby go otrzymać osoby te muszą spełnić wymagane ustawowo kryteria, które nie są zależne od nich samych, lecz wynikają z przyczyn faktycznych i przede wszystkim wieku. O dodatek mogą starać się bowiem wyłącznie osoby uprawnione do świadczenia emerytalnego lub renty, które mają skończone 75 lat lub nie ukończyły 75 lat, ale zostały uznane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W jaki sposób należy rozumieć niezdolność do funkcjonowania? Przede wszystkim mowa tutaj o sytuacji, w której dana osoba nie jest sobie w stanie poradzić sama z codziennymi obowiązkami z powodu na przykład chorobowy. Musi więc mieć pomoc innej osoby, która będzie wspierać ją w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych takich jak spożywanie posiłków, mycie, utrzymanie porządku, zakup żywności, a także w sprawach formalnych takich jak uiszczanie opłat.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby dostać dodatek pielęgnacyjny?

Świadczenie to jest udzielane z urzędu, bez konieczności składania przez beneficjenta wniosków oraz dodatkowej dokumentacji, ale tylko osobom, które ukończyły 75. rok życia. ZUS jest wówczas w stanie sprawdzić w swoim systemie wszelkie dane dotyczące tych osób i do nich dotrzeć. Osoba taka ani jej bliski nie muszą więc samodzielnie udowadniać całkowitej niezdolności do samodzielnego życia. Jedyną czynnością pozostaje tutaj poddanie się badaniom lekarskim. Sprawa wygląda inaczej jeśli mówimy o tych, którzy nie mają jeszcze 75 lat, ale posiadają orzeczoną niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Wówczas konieczne jest złożenie w ZUS zaświadczenia o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej, a także wniosku o przyznanie prawa do dodatku. Wszystkie dokumenty można złożyć w dowolnej siedzibie ZUS osobiście albo przesłać pocztą. Istnieje również możliwość dostarczenia ich elektronicznie przy użyciu profilu zaufanego. W wyjątkowych sytuacjach można wskazać pełnomocnika, który będzie mógł działać w imieniu emeryta lub rencisty i realizować za niego wszelkie formalności związane z przyznaniem dodatku.

Dodatek pielęgnacyjny – kto przyznaje to świadczenie?

Dodatek jest przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie wspomnianych już unormowań prawnych. Co istotne, ze świadczenia tego nie mogą korzystać osoby, które zostały umieszczone w instytucjach zapewniających stałe i bezpłatne utrzymanie, a więc w różnego rodzaju placówkach społecznych, domach opieki czy innego typu zakładach opiekuńczo-leczniczym. Jeśli jednak beneficjent przebywa poza tymi placówkami dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu, wtedy dodatek pielęgnacyjny mu się należy. Warto więc pilnować terminów i dokładnie zapoznać się z uregulowaniami ustawowymi dotyczącymi tej kwestii. Urzędnicy nie zawsze mają bowiem obowiązek informowania o zaistniałych okolicznościach i ułatwieniach dla samego zainteresowanego. Dodatek pielęgnacyjny ile wynosi? Sprawdźmy!

Ile wynosi wysokość dodatku pielęgnacyjnego?

Dodatek pielęgnacyjny ZUS kwota - to jedno z popularniejszych pytań dotyczących tego świadczenia i nic w tym dziwnego, ponieważ każdego roku jest ona podwyższana. Następuje do jednak dopiero 1 marca, a więc na ten moment musimy bazować na obowiązujących jeszcze kwotach. Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? Obecnie jest to 229,91 złotych netto, ponieważ dodatek pielęgnacyjny nie podlega podatkowi dochodowemu. Poza tym, zgodnie z prawem, nie może zostać zajęty przez komornika oraz nie działa na niego egzekucja administracyjna. Kiedy jest wypłacany? Świadczenie to trafia na konta beneficjentów wraz z emeryturą oraz rentą. W wyjątkowych okolicznościach termin wypłaty może się zmienić, ale sami zainteresowani zostaną wówczas o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. W razie wątpliwości lub pytań warto zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.