·4 min czytania

KRUS a działalność gospodarcza – poznaj zasady

KRUS a działalność gospodarcza – poznaj zasady

Jakie wymagania trzeba spełnić, by prowadzić działalność gospodarczą w KRUS-ie?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Wiele osób uważa, że prowadzenie firmy jest możliwe jedynie wtedy, kiedy podlegamy ubezpieczeniom w ZUS. Okazuje się jednak, że rolnicy mają prawo prowadzić przedsiębiorstwo, nie rezygnując ubezpieczenia w KRUS. Koniecznie jest jednak spełnienie kilu warunków jak:

 • należy podlegać ubezpieczeniom nieprzerwalnie przez okres 3 lat;
 • brak pracy na etacie w innej firmie;
 • brak prawa do emerytury, renty i innych świadczeń KRUS społecznych;
 • złożenie w KRUS zawiadomienia o chęci kontynuacji ubezpieczenia, należy zrobić to w terminie do 14 dniu od dnia założenia firmy.

Warto wiedzieć, że kontynuacja działalności wiąże się z koniecznością przeliczania należnego podatku dochodowego. Przekroczenie określonego limitu wiąże się z koniecznością przejścia z KRUS na ZUS. Limit ten w 2022 roku wynosi 3723 złotych. Warto wiedzieć, że kwota ta jest waloryzowana co roku i ogłaszana jako obwieszczenie ministra rolnictwa. Publikowana jest co roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitorze Polskim".

Jak widać działalność na KRUS może być opłacalnym sposobem na zarobek podczas jednoczesnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Warto jednak wiedzieć, że własna działalność gospodarcza na KRUS-ie to konieczność opłacania podwójnej składki KRUS. Jej podwyższona wysokość, czyli połowa może zostać zaliczona do kosztów prowadzonej działalności, pomniejszając w ten sposób dochód przedsiębiorstwa i wpływając na wysokość podatku dochodowego. Składki KRUS płaci się kwartalnie:

 • 31 stycznia za I kwartał;
 • 30 kwietnia za II kwartał;
 • 31 lipca za III kwartał;
 • 31 października za IV kwartał.

Przypomnijmy, że obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS podlegają rolnicy oraz ich domownicy, którzy posiadają powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych bądź posiadają dział specjalny produkcji rolnej. Należy wiedzieć, że ubezpieczenie w KRUS jest obowiązkowe jedynie w sytuacji, gdy osoby te nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym w ZUS (np. praca na etacie, umowa zlecenie w wysokości minimum minimalnego wynagrodzenia).

Jak założyć firmę na KRUS-ie?

Rolnik korzystając z ubezpieczenia rolniczego opłaca KRUS. Planując rozpocząć działalność gospodarczą, nie musi rezygnować ze składek KRUS. W świetle prawa może nadal je płacić.Musi jednak zawiadomić Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o chęci kontynuacji ubezpieczenia w terminie do 14 dni od założenia działalności gospodarczej. Koniecznie należy przestrzegać terminu, gdyż jego przekroczenie może pozbawić prawa do ubezpieczenia rolniczego, a więc zmusi do opłacania ZUS-u. Jak założyć firmę na KRUS-ie? Takie pytanie z pewnością zadaje sobie wielu rolników, którzy chcą założyć własną działalność. Należy złożyć wniosek w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, dokładnie wniosek CEIDG-1. Podaje się w nim podstawowe dane, na podstawie których można założyć swoją firmę. Są to:

 • nazwa przedsiębiorstwa;
 • numer PESEL;
 • numer NIP (jeśli został nadany);
 • adres zamieszkania;
 • adres przedsiębiorstwa;
 • datę rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa;
 • numer PKD działalności, zgodny z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności;
 • dane kontaktowe.

Jaki zakres może mieć działalność gospodarcza na KRUS-ie?

Każdy rolnik, który zdecyduje się prowadzić własną firmę i nadal opłacać KRUS, musi spełnić kilka warunków. Dodatkowo może założyć pozarolniczą działalność gospodarczą, przez którą rozumie się działalność zarobkową:

 • budowlaną, usługową, wytwórczą, handlową;
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy i wartości niematerialnych oraz prawnych;
 • polegająca na szukaniu, rozpoznaniu oraz wydobywaniu kopalin ze złóż.

Taka działalność pozwala na kontynuację ubezpieczenia w KRUS. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków, które wskazaliśmy powyżej. W praktyce oznacza to, że rolnik-przedsiębiorca stosując się do określonych warunków może prowadzić wiele rodzajów działalności. Warto jednak wiedzieć, że rolnik-przedsiębiorca nie będzie mógł pozostać ubezpieczony w KRUS, w sytuacji gdy:

 • zostanie wspólnikiem spółek osobowych prawa handlowego np. spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej i jednoosobowej spółki z o.o.;
 • będzie wykonywał działalność osobiście jako jeden z wolnych zawodów. Są to wszystkie zawody wymienione w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, które są osiągane przez osoby fizyczne np. tłumacz, notariusz, adwokat, rewident, księgowy, doradca podatkowy, agent ubezpieczeniowy i wiele innych.

Istotnym jest fakt, iż nie każda działalność rolnika będzie wymagała założenia firmy. Otóż, przedsiębiorcą nie jest rolnik, który wykonuje działalność w zakresie:

 • wynajmu pokoi;
 • usług, które są związane z pobytem turystów;
 • sprzedaży produktów pochodzących z gospodarstwa;
 • rybactwa śródlądowego;
 • leśnictwa;
 • sprzedaży posiłków domowych.

Ważne! Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i opłaca KRUS musi pamiętać o tym, aby po rozliczeniu roku podatkowego, najpóźniej do 31 maja każdego roku musi złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego dla miejsca prowadzenia działalności urzędu skarbowego lub oświadczenie, o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy. Chodzi o złożenie oświadczenie o tym, że kwota podatku należnego nie przekroczyła kwoty granicznej określonej na dany rok podatkowy.

Jak uzyskać dotacje na otwarcie firmy w KRUS-ie?

Otwierając działalność w ZUS wielu przedsiębiorcom przysługuje ulga na start. Jak więc jest w przypadku działalności na KRUS? Otóż istnieje możliwość pozyskania sporych funduszy z dotacji unijnych. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. Istotnym warunkiem jest, aby działalność prowadzona była na wsi, a osoba starająca się o fundusze podlegała ubezpieczeniu rolniczemu przez okres co najmniej 12 miesięcy. Ważne jest jednak, że każdy rolnik, który chce rozpocząć działalność musi przejść na ZUS. Kwota dotacji może wynieść:

 • 150 tys. zł jeśli planowane jest jedno miejsce pracy;
 • 200 tys. zł jeśli planowane są dwa miejsca pracy;
 • 250 tys. zł jeśli planowane są trzy miejsca pracy.

Przyszły przedsiębiorca musi przygotować biznesplan i złożyć wniosek w ARMiR. Dotacja jest wypłacana w wysokości 80% po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy. Kolejne 20% otrzyma dopiero po realizacji całego biznesplanu, jednak nie później jak do 2 lat od wypłaty pierwszej raty. Takie finansowanie może okazać się pomocne, gdyż pozwala na rozkręcenie działalności i zakup potrzebnych maszyn i wyposażenia.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.