·4 min czytania

Ochotnicze Hufce Pracy – jak podjąć z nimi współpracę?

Ochotnicze Hufce Pracy – jak podjąć z nimi współpracę?

Hufiec pracy – co to za instytucja?

Niemalże każdy słyszał o tym, że funkcjonują hufce pracy - co to jest dokładnie mało osób potrafi opisać. Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową, która podlega pod nadzór Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach tej struktury można wyróżnić m.in.  Młodzieżowe Centra Kariery, Młodzieżowe Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej i Ośrodki Kształcenia Zawodowego. Powołanie OHP ma na celu przede wszystkim zapewnienie równych szans na rynku pracy, a równolegle zapobiega ewentualnemu wykluczeniu młodzieży z rynku pracy. Choć OHP jest kojarzony wyłącznie z edukowaniem i działalnością jako pośrednictwo pracy dla nieletnich, to także zapewnia również wsparcie dla młodzieży na innych płaszczyznach.

Pomoc oferowana przez hufce pracy kierowana jest dla:

  • młodzieży pomiędzy 15. a 17. rokiem życia, która pochodzi ze środowisk niewydolnych wychowawczo. Są to osoby nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, dlatego posiadają trudność z ukończeniem szkoły. W konsekwencji najlepszym rozwiązaniem dla nich jest zapewnienie możliwości do zdobycia kwalifikacji zawodowych.
  • osób pomiędzy 18. a 25. rokiem życia. W tej grupie znajdują się osoby, które szukają pracy oraz możliwości do przekwalifikowania. Z hufców pracy mogą skorzystać nie tylko bezrobotni, ale także absolwenci szkół jak i studenci.

Osoby uczestniczące w OHP zdobywają zarówno wiedzę ogólną, jak i przygotowanie zawodowe, które spełnia wymagania stawiane przez polski system oświaty. Nieletni mogą w tym miejscu kontynuować kształcenie ogólne, a równolegle uzyskują kwalifikacje zawodowe. Otoczenie opieką przez OHP nie ogranicza się wyłącznie do kwestii wykształcenia. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z nieodpłatnego noclegu, wyżywienia i całodobowej opieki wychowawczej, co odnosi się do pobytu w stacjonarnych jednostkach OHP. Oferowane są im umowy o prace, które są oparte o zapisy dotyczące pracowników młodocianych. W konsekwencji nieletni mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zatrudnienia podlega zaliczeniu jako staż pracy.

Hufce pracy odpowiadają za zapewnienie stałej opieki pedagogicznej, a równolegle wspierają młodych ludzi w rozwoju talentów artystycznych i sportowych. Szerzona jest działalność turystyczna, poprzez zachęcanie do uczestnictwa w wycieczkach, rajdach i biwakach. Wielopoziomowe oddziaływanie na rozwój młodzieży sprawia, że po zakończeniu pobytu w OHP, mogą sprawnie i przede wszystkim samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym. Dzięki temu, pomimo nierzadko błędnych wzorców rodzinnych, po zakończeniu uczestnictwa w OHP, mogą zmienić swój los i świadomie podejmować decyzje dotyczące kariery.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jak nawiązać współpracę OHP i dodać w nim oferty pracy?

Hufce pracy wykazują ogromną chęć nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami, którzy decydują się na zatrudnienie pracowników młodocianych w swoim przedsiębiorstwie. Najwłaściwszą metodą jest umówienie się na spotkanie z pracownikiem OHP i przedstawienie przygotowanej oferty miejsca pracy. Zajmuje się również inicjowaniem kontaktu pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem. Do OHP można kierować zarówno oferty pracy stałej jak i tej krótkoterminowej. Ponadto, pośrednik pracy posiada możliwość zorganizowania giełdy i targów pracy. Należy mieć na uwadze, że korzystanie z usług pośrednictwa pracy OHP jest bezpłatne. Pracownicy są pozytywni nastawieni na wszelką chęć współpracy, dlatego aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów w trakcie zatrudnienia nieletniego.

Dodawanie oferty pracy w OHP odbywa się w ramach spotkania z pośrednikiem pracy. Wówczas omawiane są warunki zatrudnienia, jak np. posiadanie książeczki sanepidowskiej czy zaświadczenie o niekaralności, a pracodawca ma okazję zapoznać się ze stawianymi wymaganiami. Jest doskonała okazja, aby uświadomić sobie ciężar obowiązku spoczywającego na pracodawcy w związku z przejęciem odpowiedzialności za rozwój kariery młodego człowieka. Równolegle można poznać wszelkie korzyści. Ostateczna decyzja o podpisaniu umowy z nieletnim spoczywa na pracodawcy, dlatego może on zdecydować, która osoba będzie najbardziej odpowiednia.

Czy OHP oferuje dobrą siłę roboczą?

Z OHP do pracy kierowani są młodzi ludzie, nierzadko z bagażem trudnych doświadczeń. W ramach podjętego przyuczenia zawodowego, mają przede wszystkim nauczyć się wykonywania określonych czynności. Pracodawca, który planuje w swoim zakładzie zatrudnić młodocianych z OHP, musi liczyć się z wystąpieniem dodatkowych obowiązków, ale także może liczyć na szereg korzyści. W ramach zatrudnienia musi przystosować stanowisko, aby nie występowały na nim zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia, a także ustanowić nieustanny nadzór podczas praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie nie może wymagać obecności młodocianego przez 5 dni w tygodniu, ponieważ muszą liczyć się z koniecznością zdobywania wiedzy. 

Zatrudnienie młodocianego to przede wszystkim ograniczenie kosztów osobowych w przedsiębiorstwie. Z powodzeniem mogą wykonywać szereg prac adekwatnych do zdobytej wiedzy i umiejętności. Ich wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o stosunek procentowy do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli młodociany pomyślnie zda egzamin, to pracodawca ma możliwość uzyskać dofinansowanie kosztów szkolenia jak i skorzystać z refundacji wynagrodzeń, które są wypłacane młodocianym pracownikom.

Najniższe stawki, które należy zaoferować młodocianym kształtują się następująco:

  • nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki,
  • nie mniej niż 6% w drugim roku nauki,
  • nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki.

Od 1 września 2022 r., kształtują się następująco: 307,81 zł, 369,38 zł, 430,94 zł.

Jednak największą korzyścią jest możliwość wyszkolenia pracownika, który będzie efektywny i sumienny. Nawiązanie współpracy z taką osobą w przyszłości może znacząco wpłynąć na wyniki finansowe jednostki. Należy pamiętać, że z OHP kierowani są ludzie młodzi, którzy chłoną wiedzę jak gąbkę, a jednocześnie chcą ją zdobywać. Zapewnienie odpowiedniej ilości czasu na naukę może okazać się jedną z najlepszych inwestycji. Szczególnie, że poza dodatkowym pracownikiem, można uzyskać także fundusze umożliwiające dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Młodzi ludzie przed którymi otwierają się drzwi do rozwoju poza posiadaną wdzięcznością posiadają także chęć do zagłębiania tajników zawodu. Szczególnie, kiedy jego wybór nie jest przypadkowy, a stanowi wypadkową jego zainteresowań jak i posiadanych umiejętności, co można ująć w grafiku pracy.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.