·3 min czytania

Promesa zatrudnienia – co to jest?

Promesa zatrudnienia – co to jest?

Często zdarza się, zwłaszcza przy zmianie pracy, że przyszły pracodawca wyznacza nieco odległy czasowo dzień, w którym podpisze z pracownikiem umowę i zgodnie z ustawą Kodeksu pracy rozpocznie się jego zatrudnienie. Pozytywną odpowiedź po rozmowie kwalifikacyjnej pracownik może uzyskać np. na początku danego miesiąca, ale z zaznaczeniem, że firma chce go zatrudnić dopiero za dwa miesiące. Może potrzebować wtedy promesy zatrudnienia.

Promesa zatrudnienia często wymagana jest również przez banki. Dowiedz się dlaczego i sprawdź, czym dokładnie jest promesa zatrudnienia. Co musisz wiedzieć tworząc promesę zatrudnienia dla pracownika? Wszystkich informacji dowiesz się z naszego artykułu.

Czym jest promesa zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia to dokument, w którym pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika w określonej przyszłości. Promesa jest jak zaświadczenie o przedłużeniu umowy, tyle że w tym przypadku to pisemna deklaracja. Trzeba wiedzieć, że promesa zatrudnienia uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, nie jak mogłoby się wydawać Kodeksu Pracy. Dokładnie o promesie zatrudnienia mówi artykuł 389 Kodeksu pracy:

Art. 389. § 1. Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Często promesa zatrudnienia określana jest również jako umowa przedwstępna.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Promesa zatrudnienia a umowa przedwstępna

Nie ma różnicy w definicji promesy zatrudnienia a umowy przedwstępnej. To po prostu dwa tożsame pojęcia, funkcjonujące w użyciu równolegle. Możemy więc posługiwać się nazewnictwem takim jak promesa zatrudnienia lub zastępować je umową przedwstępną – kontekst pozostanie ten sam. Kiedy więc pracownika najbardziej będzie potrzebować promesy zatrudnienia? Np. w przypadku, gdy zamierza ubiegać się o kredyt w banku. Jeśli pracownik kończy współpracę w danej firmie i przebywa na okresie wypowiedzenia, bank podczas oceny zdolności kredytowej może negatywnie ocenić ten fakt, co wpłynie na końcowy scoring wniosku o kredyt. Trzeba wiedzieć, że informacja o uzyskiwanych, stałych dochodach przez kredytobiorcę jest bardzo ważnym składnikiem zdolności kredytowej. Jeśli jednak pracownik posiada kończy obowiązki w danej firmie i posiada gwarancję zatrudnienia przez nowego pracodawcę, może zwrócić się z prośbą o wystawienie promesy zatrudnienia. Pracodawca, podpisując umowę przedwstępną musi później wywiązać się z obietnicy, inaczej będą grozić mu sankcje prawne. Co więcej, obie strony umowy mogą domagać się odszkodowania, jeśli któraś ze stron uchyla się od zawarcia umowy przedwstępnej. Po uzyskaniu promesy zatrudnienia, kredytobiorca może dołączyć ten dokument do wniosku o kredyt. Uzyskanie tego typu umowy przedwstępnej z pracodawcą, nie gwarantuje jednak pozytywnej oceny zdolności kredytowej, ponieważ dla banku oprócz wysokości uzyskiwanych dochodów, ważna jest też stabilność zatrudnienia. Promesa zatrudnienia promesa do kredytu może jednak bardzo pomóc w takiej sytuacji.

Jakie informacje musi zawierać promesa zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia wzór do stworzenia dokumentu – przede wszystkim promesa zatrudnienia musi zawierać następujące elementy:

  • dane obu stron sporządzonej umowy, czyli pracodawcy i pracownika
  • miejsce oraz czas wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia
  • wysokość wynagrodzenia za pracę – (netto i brutto),
  • wymiar pracy
  • termin podpisania umowy

W umowie przedwstępnej możemy zawrzeć informacje o konsekwencjach w przypadku niedotrzymania obietnicy umowy przyrzeczonej. Jeśli pracodawca nie zdecyduje się na zatrudnienie pracownika, co wynika z umowy przedwstępnej, będzie musiał ponieść konsekwencje prawne, które warto określić już na etapie sporządzania promesy zatrudnienia.

Jakie są zalety promesy zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia ma sporo zalet. Przydaje się przede wszystkich osobom, które starają się o pozwolenie na pobyt za granicą lub planują dłuższy pobyt w danym kraju. Wtedy promesa jest obowiązkowa. Podpisywania jest zwłaszcza, gdy pracownik domaga się zapewnienia, że po ustalonym czasie pracodawca na pewno go zatrudni. Dzięki temu pracownik nie ryzykuje utratą dotychczasowej pracy i uzyskiwanych dochodów. Promesa zatrudnienia jest bardzo korzystna również dla pracodawcy, ponieważ zabezpiecza go przed stratami np. związanymi z poszukiwaniem i zatrudnieniem pracownika. Podpisując promesę zatrudnienia daje pracodawcy pewność, że pracownik podejmie pracę w określonym terminie.

Promesa zatrudnienia a kredyt

Tak jak pisaliśmy, promesa zatrudnienia może pomóc kredytobiorcy podczas wniosku o otrzymanie kredytu w banku. Trzeba jednak pamiętać, że promesa zatrudnienia jest dla banku tylko gwarancją formalną – może zdarzyć się jednak, że umowa przedwstępna nie zostanie dotrzymana. Co prawda właśnie zawarta umowa określa konsekwencje prawne, ale one dotyczą wyłącznie stron danej umowy. Dla banku niedotrzymanie promesy umowy jednej ze stron może oznaczać, że pracownik będzie pozbawiony stałych źródeł dochodów, co w konsekwencji może grozić brakiem spłaty rat kredytu w terminie.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.