·4 min czytania

Ulga termomodernizacyjna: warunki i możliwość odliczenia

Ulga termomodernizacyjna – kiedy można z jej skorzystać i czy jest możliwa do odliczenia z PIT?

Ulga termomodernizacyjna – co to jest?

Odliczenia w ramach tej ulgi dokonuje się od podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Jak działa ulga termomodernizacyjna? Pozwala ona odliczyć wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Ulga termomodernizacyjna – co obejmuje?

Ulga termomodernizacyjna - co obejmuje? Dotyczy ona tych wydatków, które podatnik poniósł jako właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego, w którym zrealizowano przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Istotne jest, iż całość prac musi zamknąć się w okresie 3 lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym to poniesiono pierwszy wydatek w ramach przedsięwzięcia.

Ulga obejmuje przedsięwzięcia tylko w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, już wybudowanym w całości. Musi więc on stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Taki status budynek musi mieć najpóźniej na dzień dokonania obliczenia. Ulga obejmuje też takie sytuacje, w których nie ma możliwości zamontowania konkretnej instalacji na samym budynku mieszkalnym, ale montaż możliwy jest na innym budynku służącemu temu budynkowi mieszkalnemu (na przykład na garażu).

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Ulga termomodernizacyjna – kiedy można z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna może być wykorzystana przez podatników, którzy opodatkowują dochody zgodnie ze skalą podatkową lub też według jednolitej 19% stawki podatku. Z tego odliczenia skorzystają również osoby, które opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Istotne jest, iż podatnik nieposiadający tytułu prawnego do danej nieruchomości, z którego wynika prawo własności nie może skorzystać z odliczenia. Nie będzie więc do ulgi kwalifikował się posiadacz domu.

Wiemy już co to jest ulga termomodernizacyjna, co to jest jednak przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które ona obejmuje? Jest to przedsięwzięcie, które ma na celu ulepszenie, dzięki któremu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną po to, aby ogrzać lub podgrzać wodę użytkową i budynki mieszkalne. Efektem wykonania instalacji może być również zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych - co do zasady chodzi tu o działania podjęte po to, aby móc dostarczać mniej energii do budynków objętych termomodernizacją. Ulga obejmuje też przeróbki, w efekcie których obniżone zostaną koszty pozyskania ciepła oraz w wyniku których całkowicie uda się zamienić źródła energii na odnawialne.

Ulga termomodernizacyjna – ile można odliczyć w zeznaniu podatkowym?

Opisywana instytucja to ulga termomodernizacyjna - ile więc można odliczyć w zeznaniu podatkowym? Jeśli podatnik na przykład poniósł wydatek w wysokości 10 000 złotych w danym roku, może całą tę kwotę odliczyć. Jeśli wykazuje swój przychód w kilku zeznaniach PIT, może przyjąć dowolną proporcję - na przykład w jednym PIT odliczyć 5 tysięcy, w drugim tyle samo lub na przykład przyjąć proporcje 2000:8000. Warto też wspomnieć, omawiając zagadnienie "ulga termomodernizacyjna" - jak PIT nie wskazuje rocznego dochodu, od którego dałoby się odliczyć całą kwotę, można dokonać odliczenia w kolejnych latach, jednakże nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym, w związku z przedsięwzięciem poniesiono pierwszy wydatek. Datą poniesienia wydatku będzie dzień sprzedaży określony na fakturze VAT - to na jej podstawie ustala się bowiem faktyczną wartość poniesionych wydatków. Warto też wiedzieć, że jest limit ulgi jaka może zostać odliczona - określony jest on dla podatnika, nie jest natomiast zależny od ilości podjętych inwestycji termomodernizacyjnych.

Ulga termomodernizacyjna – kto może ubiegać się o jej zwrot?

Ulga termomodernizacyjna - ile zwrotu można uzyskać? Cała kwota odliczonych wydatków może zostać zwrócona, jeśli wydatki te kwalifikują się do jednej ze wspomnianych wyżej sytuacji.

Podatnik może po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymać zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W związku z tym powinien on poprzednio odliczone kwoty doliczyć z powrotem do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał zwrot. Jeśli więc podatnik otrzyma zwrot kosztów, musi przychód podwyższyć o wartość tego zwrotu. Podobnie jest też, jeśli dane przedsięwzięcie nie zakończy się w ciągu trzech lat.

Ulga termomodernizacyjna - na co przysługuje?

Ulga termomodernizacyjna na co konkretnie przysługuje? Przepisy wskazują konkretną listę materiałów i usług, która pomoże nam lepiej zidentyfikować jakie wydatki będziemy mogli odliczyć. Na liście znajdują się między innymi materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, zbiornik na gaz lub zbiornik na olej, pompa ciepła wraz z osprzętem, kolektor słoneczny wraz z osprzętem, wykonanie analizy termograficznej budynku, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej itd.

Warto przed przystąpieniem do prac zapoznać się z przepisami i sprawdzić jak najkorzystniej finansowo przeprowadzić termomodernizację.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.