·5 min czytania

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli – poznaj szczegóły.

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli – jakie warunki należy spełnić?

Nauczyciele stanowią wyjątkową grupę pracowniczą w społeczeństwie. Ich praca posiada specyficzny charakter, a dodatkowo wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Zgodnie z obowiązującym na terenie Polski Kodeksem pracy, nauczycielom przysługuje dodatkowa grupa spraw, ze względu na konieczność wykonywania zawodu obarczonego ryzykiem dla zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Jednym z najważniejszych przywilejów pracowników trudniących się zawodem nauczyciela jest możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Czym jest urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli? Co warto wiedzieć o tym specyficznym przywileju?

Urlop dla poratowania zdrowia – komu się należy?

Osoby będące w stosunku pracy z pracodawcą na podstawie podpisanej umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony posiadają liczne obowiązki oraz przywileje, które zgodnie z polskim prawem spisane są w Kodeksie pracy. Kodeks pracy jest aktem normatywnym, które stanowią zbiór przepisów, które prawnie regulują prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, który są objęci stosunkiem pracy względem siebie. Osoby będące zatrudnione na stanowisku nauczyciela w publicznej szkole lub przedszkolu, które prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego w pełni podlegają przepisom, które umieszczone są w karcie nauczyciela.

Specyficznym przywilejem, z którego w wyjątkowych sytuacjach, ściśle określonych w Karcie Nauczyciela, ma prawo skorzystać osoba pracująca na stanowisku nauczyciela jest tak zwany urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela. To urlop zdrowotny, który udzielany jest pracownikom w przypadku, gdy nauczyciel podlegający umowie o pracę nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, z uwagi na medyczną konieczność wdrożenia leczenia choroby lub przeprowadzenia rekonwalescencji po przebytej chorobie. W przypadku posiadania niektórych chorób, jedyną opcją na powrót do pełnej sprawności psychicznej i fizycznej jest skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia.

Prawo do skorzystania z tego przywileju, zgodnie z zapisami obecnymi w Karcie Nauczyciela ma pracownik, który nieprzerwanie pełni swoją misję zawodową przez co najmniej siedem lat w wymiarze godzin nie niższym niż połowa obowiązkowego czasu. Do wypisania wniosku o urlop zdrowotny do dyrekcji szkoły lub innego pracodawcy prawo posiadają nie tylko nauczyciele, ale również:

  • nauczyciele akademiccy - ich staż pracy nie powinien być krótszy niż pięć lat, a czas jednorazowego trwania urlopu zdrowotnego może trwać dłużej niż pół roku,
  • sędziowie oraz prokuratorzy - zgodę na skorzystanie z tego przywileju musi zatwierdzić aktualny minister zdrowia, a czas wypoczynku zdrowotnego nie może być dłuższy niż pół roku,
  • policjanci - wniosek o urlop zdrowotny w przypadku policjantów zatwierdza komendant, a czas trwania wypoczynku nie może przekraczać pół roku.

Aby otrzymać zgodę o urlop zdrowotny, zarówno nauczyciele, jak i inni przedstawiciele zawodów publicznych muszą spełniać konkretne warunki, które są ściśle opisane w Karcie Nauczyciela oraz zapiskach mówiących o pracy policjantów, sędziów oraz prokuratorów.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Roczny urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli – jakie są warunki?

Urlop nauczycielski, którego celem jest poprawa stanu zdrowia wymaga przygotowania odpowiedniego wniosku. Wniosek o świadczenie urlopowe należy przedłożyć do dyrektora placówki, który po jego rozpatrzeniu kieruje pracownika na badania lekarskie. Kwestie badań lekarskich ściśle reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia, a samo badanie musi zostać przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Po uzyskaniu skierowania, nauczyciel ma trzydzieści dni na zgłoszenie się na konsultację, a urlop dla poratowania zdrowia dla pracownika jest udzielany w celu:

  • konieczności przeprowadzenia leczenia uzdrowiskowego lub też rehabilitacji uzdrowiskowej,
  • konieczności przeprowadzenia leczenia choroby, która zagraża nauczycielowy wystąpieniem schorzenia zawodowego,
  • konieczności przeprowadzenia leczenia choroby, na której pojawienie się wpływają czynniki środowiskowe pracy, a także sposób jej wykonywania.

Po przeprowadzeniu badań z zakresu medycyny pracy, nauczyciel otrzymuje orzeczenie lekarskie, które upoważnia go do skorzystania z przywileju urlopu dla poratowania zdrowia. Zgodnie z informacjami obecnymi w Karcie Nauczyciela, aby otrzymać zgodę dyrekcji szkoły na skorzystanie z urlopu zdrowotnego osoba zatrudniona musi spełniać konkretne warunku, do których należą:

  • czas trwania umowy o pracę podpisanej przez nauczyciela powinien być nieokreślony,
  • nauczyciel zobligowany jest do wykonywania swoich zawodowych obowiązków przez okres co najmniej siedmiu lat w wymiarze godzin nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • nauczyciel powinien być zatrudniony w całkowicie pełnym wymiarze zajęć,
  • osoba zatrudniona powinna uzyskać specjalne orzeczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy, który potwierdza potrzebę skorzystania przez pracownika z urlopu dla poratowania zdrowia.

Koszty badań lekarskich, których przeprowadzenie jest niezbędne do wydania orzeczenia lekarskiego ponosi placówka zatrudniająca pracownika. Lekarz, wydając orzeczenie, ściśle określa w nim czas trwania wypoczynku, który jest niezbędny do przeprowadzenia rekonwalescencji.

Jakie wynagrodzenie przysługuje za urlop dla poratowania zdrowia?

Zgodnie z najnowszymi przepisami obowiązującymi na terenie Polski, podczas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, nauczyciel zachowuje prawo do pobierania comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowo, w trakcie trwała urlopu zdrowotnego osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela posiada prawo do otrzymywania dodatku pieniężnego, które jest należne za tak zwaną wysługę lat oraz innych świadczeń pracowniczych, o których mowa w kodeksie pracy oraz karcie nauczyciela.

Warto również podkreślić, że wszelkie koszty wynikające z przebywaniem nauczyciela na urlopie zdrowotnym spoczywają na barkach samorządów, które odpowiadają za funkcjonowanie i pracę konkretnej placówki oświatowej.

Urlop nauczyciela dla poratowania zdrowia – ile razy można skorzystać z urlopu?

Urlop dla poratowania zdrowia jest przywilejem, z którego może skorzystać osoba zatrudniona na tym właśnie stanowisku. Aby otrzymać zgodę na skorzystanie z niego, osoba zatrudniona musi spełniać konkretne warunki, a celem urlopu jest przeprowadzenie skutecznej rekonwalescencji i odzyskanie zdrowia, niezbędnego do wypełniania obowiązków zawodowych.

Ogólny, łączny czas trwania wszystkich urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczyciela nie może być dłuższy niż trzy lata. Wynika z tego, że każda osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela, po spełnieniu warunków może trzykrotnie skorzystać z rocznego urlopu zdrowotnego. W przypadku udzielenia urlopu wypoczynkowego o charakterze zdrowotnym na okres poniżej jednego roku, osoba zatrudniona posiada możliwość przejścia na niego więcej niż trzy razy.

Zawód nauczyciela jest bardzo trudny i wymagający. Aby osoba pracująca na tym stanowisku mogła cieszyć się zdrowiem, Karta Nauczyciela umożliwia mu skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia, który daje szansę na pełną rekonwalescencję organizmu.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.