·5 min czytania

Urlop wypoczynkowy w minutach – jak go wybrać?

Urlop wypoczynkowy w minutach – jak go wybrać?

Urlop wypoczynkowy to jeden z przywilejów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. O dni wolne możemy ubiegać się, składając wniosek o urlop wypoczynkowy. Bardzo pomocny może okazać się być też kalkulator urlopu wypoczynkowego, szczególnie, jeżeli uczęszczamy do swojej pierwszej pracy. Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy? Ile dni nam przysługuje? Jak zestawia się urlop wypoczynkowy z innymi urlopami? Te i wiele więcej innych informacji znajdziesz poniżej.

Urlop wypoczynkowy – kiedy nam przysługuje?

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu, kto zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. Wszystkie regulacje prawne odnośnie urlopu wypoczynkowego znajdziemy w Kodeksie pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od dotychczasowego stażu pracy pracownika. Co ciekawe, do stażu wlicza się okres edukacji. Aby jednak było to najbardziej opłacalne, do okresu pracy, wlicza się najkorzystniejszy okres pobierania nauki, gdyż te nie łączą się. Tak oto naliczamy:

  • do 3 lat w przypadku szkoły zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej,
  • do 5 lat w przypadku średniej szkoły zawodowej,
  • do 4 lat w przypadku średniej szkoły ogólnokształcącej,
  • do 6 lat w przypadku szkoły policealnej,
  • do 8 lat w przypadku szkół wyższych.

Co więcej, udając się do swojej pierwszej pracy, każdy pracownik uzyskuje prawo do urlopu wraz z upływem każdego miesiąca pracy. Jest to wymiar rzędu 1/12 wymiaru urlopu, jaki przysługuje po przepracowaniu całego roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem, prawo do urlopu pracy rośnie proporcjonalnie w miarę upływu okresu zatrudnienia oraz powiększa się z każdym przepracowanym miesiącem. Osobom, które dopiero rozpoczynają pracę, przysługuje rocznie 20 dni urlopu, co daje 1 i ⅔ wolnego dnia w każdym przepracowanym miesiącu.

Wymiar urlopu wygląda następująco:

  • 20 dni, jeżeli pracujemy mniej niż 10 lat,
  • 26 dni, jeżeli pracujemy więcej niż 10 lat.

Jak wygląda sytuacja w przypadku osób niepełnosprawnych?

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Czym różni się urlop wypoczynkowy od innych urlopów?

Czym różni się urlop wypoczynkowy od innych urlopów?

  • Urlop na żądanie a wypoczynkowy

Każdy, kto zatrudniony jest na umowę o pracę, może skorzystać z urlopu na żądanie. Wymiar takiego urlopu wynosi 4 dni w ciągu roku. Urlop ten możemy wykorzystać w terminie, jaki jest dla nas dogodny, najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, ale przed rozpoczęciem pracy. Co ciekawe, urlop na żądanie wlicza się w możliwe do wykorzystania dni urlopu wypoczynkowego.

Co musimy wiedzieć to fakt, iż pracodawca może odmówić nam udzielenia urlopu, jeżeli nasza obecność okaże się być niezbędna dla interesów przedsiębiorstwa. Bezpodstawna odmowa może wiązać się jednak z karą grzywny nałożoną na pracodawcę. Drugą rzeczą, jaką musimy wiedzieć, jest fakt, iż wykorzystanie przez nas urlopu na żądanie, bez zgody pracodawcy, zaliczane jest do ciężkich naruszeń obowiązków pracowniczych. Może skutkować to wystawieniem nagany pracownikowi lub rozwiązaniem umowy o pracę.

  • Urlop bezpłatny a wypoczynkowy

Pracownik, który po raz pierwszy podejmuje aktywność zawodową, ma takie samo praco do urlopu bezpłatnego, jak inne osoby, zatrudnione z większym stażem. Co ważne, podczas urlopu bezpłatnego stosunek pracy nie ustaje, a jedynie zostaje czasowo zawierzony. Taki rodzaj urlopu udzielany jest na wniosek pracownika, a jego realizacja zależy wyłącznie od tego, czy pracodawca przyzna nam taki urlop. Bez względu na przyczyny uzasadniające wniosek, pracodawca bez żadnych konsekwencji, może odmówić nam udzielenia urlopu. Istotą urlopu bezpłatnego jest zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia, z kolei pracownik nie ma wówczas obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Urlop bezpłatny nie ma limitu i możemy ubiegać się o niego znacznie częściej niż o płatny urlop wypoczynkowy. Bardzo często pracownicy wykorzystują go nadmiernie w momencie wypalenia zawodowego. Jak rozpoznać taki stan?

  • Urlop wychowawczy a wypoczynkowy

Urlop wychowawczy wynika z prawa pracowniczego. Mogą z niego skorzystać rodzice pragnący sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, których staż pracy wynosi co najmniej pół roku. Co ciekawe, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego pod karą grzywny. Maksymalny czas trwania urlopu wychowawczego wynosi 3 lata na obu rodziców. Istotny jest jednak fakt, że jeden z rodziców musi wykorzystać minimum miesiąc urlopu, więc drugiemu przysługuje maksymalnie 35 miesięcy. Podział okresu na opiekę nad dzieckiem może być dowolny. Rodzice mogą wziąć urlop w jednym czasie lub w zupełnie innych. Urlop może być wykorzystany do końca roku kalendarzowego, kiedy dziecko skończy 6 lat. Urlop wychowawczy jest nieodpłatny. To, ile dni urlopu wypoczynkowego naliczanych jest podczas urlopu wychowawczego zależy od wielu czynników. A co jeżeli nie wykorzystamy naszych urlopów?

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy – ile dni nam przysługuje?

Tak jak już pisaliśmy powyżej, urlop wypoczynkowy przysługuje nam w zależności od tego, ile dni przepracowaliśmy. Są jednak pewne wyjątki, a mówimy tu o pracy w niepełnym wymiarze godzin. Urlop wypoczynkowy - jak liczyć w takiej sytuacji?

Pracownik na pełnym etacie pracuje 40 godzin tygodniowo. Przysługuje mu wówczas 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Dla osób, które zostały zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin, urlop wypoczynkowy liczony jest godzinowo. Przykładowo, możemy mówić tu o sytuacji, kiedy pracownik, któremu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje 20 dni urlopu, zostaje zatrudniony na ½ etatu i przysługuje mu wówczas 10 dni urlopu po 8 godzin, czyli w sumie 80 godzin lub 4800 minut urlopu wypoczynkowego. W zależności od tego, jak rozłożony jest czas pracy w poszczególnych dniach, godzinowy czas pracownika zmienia się. Co ważne, urlop wypoczynkowy powinien obejmować cały jeden dzień pracy każdej osoby. Udzielenie urlopu na część dnia dopuszczalne jest jedynie w momencie, kiedy część urlopu, jaka pozostała do wykorzystania, jest niższa niż czas poświęcony na pracę w danym dniu, kiedy ma być udzielony urlop. A jeżeli jesteś pracownikiem, który pracuje chaotycznie i nie jesteś w stanie zapamiętać, kiedy przepracowałeś ile godzin, pomocny może okazać się rejestr czasu pracy. Jeżeli z kolei jesteś pracodawcą, możesz sprawdzić swoje obowiązki obliczania czasu pracy w wielu poradnikachCo jednak zrobić, kiedy nie wykorzystamy naszego urlopu?

Urlop wypoczynkowy w minutach – czy jest to zgodne z prawem?

Zagadnienie udzielania urlopów w minutach nie zostało wprost uregulowane w przepisach prawnych. Pracodawca może jednak prawidłowo wyliczyć urlop, który przysługuje pracownikowi i obejmuje nie tylko godziny, ale też minuty pracy. Wówczas zobligowany jest do udzielenia urlopu w pełnej wysokości. Zgodnie z Kodeksem pracy, żaden z pracodawców nie ma obowiązku zaokrąglania ani godzin ani minut, jeżeli wcześniejszy wymiar urlopu został obliczony prawidłowo. Przykładem takiego stanu rzeczy może być sytuacja, kiedy rozwiązujemy stosunek pracy, a nasz urlop wypoczynkowy nie został do końca wykorzystany. Wówczas pracodawca zobligowany jest do wypłacenia nam ekwiwalentu.

Współczynnik, który służy nam do ustalenia ekwiwalentu za dzień urlopu ustalany jest odrębnie w każdym roku kalendarzowym. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, wartość ta zmienia się proporcjonalnie do wymiaru czasu naszej pracy. Jak w takiej sytuacji odzyskać pieniądze za nadgodziny? Wykorzystać w formie urlopu czy ubiegać się o dodatkowe pieniądze?

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.