·4 min czytania

Wyjścia prywatne w godzinach pracy

Wyjścia prywatne w godzinach pracy

Z pewnością większości z nas zdarzyło się choć raz wyjść z pracy w prywatnym celu. Jak się okazuje, zachowanie takie rodzi pewne konsekwencje i chcąc zachować się zgodnie z prawem i obowiązującymi w firmie zasadami należy spełnić kilka podstawowych warunków. W jaki sposób zachować się, kiedy chcesz wyjść wcześniej z pracy lub po prostu oddalić się na chwilę? Właśnie dla osób zadających sobie takie pytania przygotowaliśmy krótki poradnik.

Konieczność odebrania ważnej paczki, załatwienia urzędowej sprawy lub dowiezienia dziecka do przedszkola czy szkoły - tego rodzaju sytuacje przydarzają się niezwykle często. Problem pojawia się jednak wówczas, gdy przebywamy w miejscu pracy i nie może tak po prostu wyjść. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Podpowiadamy!

Ewidencja czasu pracy w firmie

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę, jest z mocy prawa zobligowany do prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz listy obecności pracowników. Na podstawie tych dokumentów obliczane są później wynagrodzenia, wszelkiego typu urlopy oraz dni wolne. Bardzo często pracodawcy wymagają od swoich podwładnych także tego, aby pamiętali o tym, że z formalnego punktu widzenia należy złożyć wniosek o wyjście prywatne. Ma to bowiem szczególne znaczenie przede wszystkim w przypadku, gdy pracownik, który miał w danym czasie przebywać w miejscu pracy, będzie mieć wypadek lub dozna jakiegoś innego urazu. Przepustka w pracy lub przepustki do pracy pozwolą wykazać podczas kontroli ze strony ubezpieczyciela, czy pracownik o konkretnej godzinie znajdował się na terenie zakładu, czy też w innym miejscu.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Czym jest wyjście prywatne w godzinach pracy?

Jak się okazuje, opuszczenie miejsca pracy bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu pracodawcy lub reprezentującemu go w tej materii pracownikowi jest poważnym naruszeniem obowiązków pracowniczych. Ustawodawca wskazuje, że w niektórych sytuacjach przedsiębiorca nie ma możliwości odmówienia przepustki pracownikowi. Należą do nich przede wszystkim okoliczności, gdy osoba zatrudniona musi stawić się w sądzie, prokuraturze czy w komendzie policji. Wówczas przepustka w pracy zostaje przyznana od ręki i pracownik może opuścić firmę na tak długo, jak to będzie konieczne.

Wyjścia prywatne w godzinach pracy - o czym trzeba pamiętać?

To, że w Kodeksie pracy uwzględniono wyjścia prywatne w godzinach pracy nie oznacza, że należy prawa tego nadużywać. Zaleca się oczywiście zachowanie umiaru i wnioskowanie wyłącznie w ważnych sprawach, które nie mogą zaczekać. W przepisach nie znajdziemy co prawda listy powodów, dla których możemy opuścić zakład pracy, ale przyjmuje się, że należą do nich na przykład wizyta u lekarza czy wszelkiego rodzaju obowiązki związane z opieką nad dziećmi. Bardzo wiele zależy w tym obszarze także od wielkości przedsiębiorstwa i liczby zatrudnionych w nim osób. Inaczej sytuacja będzie wyglądać w dużych zakładach pracy, w których listę obecności i rejestrację czasu pracy traktuje się bardzo poważnie, a inaczej w niewielkich firmach, gdzie dopuszcza się większą elastyczność. Jak już wspomniano, wszystko jest kwestią rozsądku i świadomości, z jakimi następstwami wiąże się wniosek o wyjście prywatne.

Odpracowywanie wyjść prywatnych?

Kluczowe znaczenie w przypadku wyjść prywatnych ma to, w jaki sposób należy uwzględniać je przy obliczaniu miesięcznego czasu pracy. Zgodnie z uregulowaniami ustawowymi, wyjść takich nie można zaliczyć do czasu pracy, a więc w praktyce konieczne jest odpracowanie wyjścia prywatnego w innym terminie. Nie ma tutaj znaczenia to, jaki dzień wybierzemy. Bardzo często pracownicy po prostu zostają danego dnia dłużej w pracy i tym samym mogą mówić o przepracowaniu pełnego wymiaru czasu pracy wynikającego z umowy. Wyjście prywatne może także zająć nawet kilka godzin i niezbędne będzie odpracowanie tego czasu stopniowo, na przykład przez kilka dni. Wszystko zależy tutaj od porozumienia między pracownikiem i pracodawcą. Najważniejszą kwestią jest bowiem wypracowanie takiego modelu, który będzie odpowiadać obu stronom.

Jak prowadzić ewidencję wyjść prywatnych?

Odpracowanie wyjść prywatnych nie może powodować jednak, że pracownik nie będzie mógł zachować wymaganego przepisami odpoczynku dobowego lub tygodniowego. Zgodnie z Kodeksem pracy osobie zatrudnionej przysługuje prawo do minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu jednej doby i 35 godzin w tygodniu. Co do zasady, pracownik powinien odrobić godziny do końca roku rozliczeniowego, ale jeśli jest to niemożliwe, obowiązek ten zostanie przeniesiony na kolejny rok. Pod tym względem bardzo ważne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy, w tym także wyjść prywatnych. Coraz więcej pracodawców prowadzi elektroniczny rejestr, dzięki czemu wszystkie potrzebne dane są katalogowane w jednym miejscu i można w łatwy sposób je odszukać. W ewidencji należy zanotować datę oraz godzinę opuszczenia zakładu pracy oraz powrotu do firmy, jak i celu wyjścia prywatnego. Przy każdym wpisie musi znaleźć się podpis pracownika oraz osoby udzielającej przepustki.

Wyjścia prywatne w godzinach pracy a wynagrodzenie

Opuszczenie siedziby firmy w czasie godzin pracy wiąże się nie tylko z koniecznością późniejszego odpracowania tych godzin, ale może skutkować także zmianą wysokości wynagrodzenia. Istnieją jednak przypadki, w których pracodawca może wydać decyzję o tym, że pracownik otrzyma wypłatę za okres, w którym korzystał z możliwości wyjścia prywatnego. Mowa jednak wyłącznie o szczególnych sytuacjach takich jak wspomniana już wcześniej wizyta w sądzie czy prokuraturze. W pozostałych okolicznościach, jeśli pracownik odrobi godziny, może liczyć na standardowe i zgodne z umową wynagrodzenie. Jeżeli z jakichś powodów odrobienie tego czasu nie będzie możliwe, wtedy strony mogą dojść do porozumienia polegającego na tym, że pensja zostanie zmniejszona proporcjonalnie do liczby godzin, które pracownik przebywał poza zakładem pracy.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.