·3 min czytania

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – o czym warto pamiętać?

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – o czym warto pamiętać?

Co to jest wypadek w drodze do pracy lub z pracy?

W wyniku wypadku pracownik nie musi wcale przebywać na zwolnieniu lekarskim, ale jeśli ma to miejsce, może uzyskać korzystne świadczenia.

Według ustawowej definicji, wypadek określa się jako zdarzenie i nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną. Ten konkretny rodzaj ponadto wydarza się w w sytuacji, gdy obrana trasa była najkrótszą i nieprzerwaną. Tu są wyjątki - przerwanie może być życiowo uzasadnione lub też droga niekoniecznie była najkrótsza, ale dogodniejsza lub bezpieczniejsza.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy - co warto wiedzieć?

Warto wiedzieć, że pracownik musi niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o wypadku. Niezwłocznie oznacza tu najszybciej jak będzie to możliwe, jeśli na przykład pracownik jest nieprzytomny, oczywistym jest, że nie będzie w stanie powiadomić pracodawcy. Jeśli bowiem nastąpi wypadek w drodze do pracy świadczenia będą wypłacane w oparciu o ustalenie okoliczności wypadku. Pracodawca w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o wypadku musi sporządzić jego kartę.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – na jakiej trasie może się wydarzyć?

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy może się wydarzyć na trasie z domu do pracy lub z pracy do domu (przez dom rozumiemy miejsce pobytu, jeśli na przykład pracownik jest w delegacji i akurat mieszka w hotelu, będziemy ten hotel traktować w kategoriach domu). Może być to również trasa z innego zatrudnienia lub innej działalności będącej tytułem ubezpieczenia rentowego. Warto zauważyć, że kwalifikuje się również trasa przebywana do miejsca zwykłego spożywania posiłków, do punktu odbywania nauki lub studiów oraz do zwykłego wykonywania funkcji zawodowych lub społecznych.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – jaki rodzaj świadczeń przysługuje przy zwolnieniu?

Wypadek w drodze do pracy - kto płaci? Przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (lub 14, w przypadku pracownika, który ukończył już 50 rok życia) wynagrodzenie chorobowe wypłaca się w wysokości 100% należnego wynagrodzenia.

Gdy zdarza się wypadek w drodze do pracy, ZUS przejmuje obowiązek pracodawcy, gdy ten zgłaszał na 30 listopada ubiegłego roku mniej niż 20 osób. Jeśli jednak to pracodawca jest płatnikiem zasiłków, to on w dalszym ciągu wypłaca świadczenia. Zasiłek chorobowy wypłacany jest maksymalnie przez 182 dni. Później możliwe jest uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego, wtedy gdy leczenie i rehabilitacja pozwolą na powrót pracownika do pracy. Jeżeli efektem wypadku jest całkowita niezdolność do pracy, można starać się o rentę. Warto wiedzieć, że jednorazowe odszkodowanie ZUS z tytułu wypadku w drodze do pracy nie przysługuje. Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy możemy uzyskać jeśli wykupimy sobie prywatnie polisę.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – jak przeprowadzić postępowanie powypadkowe?

Jeśli chodzi o postępowanie powypadkowe, to po wspomnianym zawiadomieniu pracodawcy, następuje ustalenie okoliczności i przyczyn. W karcie wypadku uznanie za wypadek w drodze do lub z pracy nastąpić może na podstawie oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków wypadku - w tych oświadczeniach ustala się czas, miejsce i okoliczności. Ponadto, inne dowody i okoliczności ustala się z osobami, które udzieliły pierwszej pomocy. Do karty wypadku dołącza się zebrane oświadczenie, dokumenty medyczne oraz dokumenty uzyskane od podmiotów prowadzących dochodzenie. Kartę wypadku sporządza się w dwóch egzemplarzach - jeden dla poszkodowanego drugi dla celów dokumentacji powypadkowej.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.