·3 min czytania

Wypadek przy pracy: co robić i jak ubiegać się o odszkodowanie?

Wypadek przy pracy – jak postąpić kiedy do niego dojdzie? Jak starać się o odszkodowanie?

Co to jest wypadek w drodze do pracy lub z pracy?

Wypadek w drodze do pracy lub wypadek w drodze z pracy może odbyć nie w czasie świadczenia pracy, ale kiedy przemieszczamy się na miejsce pracy lub z niego wracamy. Tego rodzaju sytuacja nie musi skutkować zwolnieniem lekarskim, ale jeżeli wypadek będzie na tyle poważny, że pracownik trafi na L4, może uzyskać korzystne dla niego świadczenia.

Warto zastanowić się czym właściwie jest wypadek - określa to szczegółowo ustawa. Przede wszystkim, wypadek stanowi zdarzenie nagłe, które wywołane zostało przyczyną zewnętrzną. Jeśli więc na przykład jedynym powodem uszczerbku na zdrowiu był zawał spowodowany złym stanem zdrowia - nie można mówić o wypadku. Co więcej, w przypadku tego konkretnego rodzaju wypadków, musi on wydarzyć się w sytuacji, gdy obrana do pracy lub z pracy trasa była najkrótsza i nieprzerwana. Są od tej reguły wyjątki - trasa może być przerwana z powodu życiowo uzasadnionego (na przykład odbiór dziecka z przedszkola, odbiór paczki na poczcie) o ile przerwa mieściła się w odpowiednich ramach czasowych. Ponadto, droga może nie być najkrótszą, jeśli wybrana trasa była dogodniejsza lub bezpieczniejsza.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy - co warto wiedzieć?

Niezwłocznie po wypadku, pracownik musi zawiadomić o nim pracodawcę. Niezwłocznie, czyli najwcześniej jak to będzie możliwe. Oczywistym jest, że jeśli ofiara wypadku jest na przykład nieprzytomna nie będzie w stanie dopełnić tego obowiązku od razu. Świadczenia należne pracownikowi zostaną wypłacone w oparciu o dokładne ustalenie okoliczności wypadku. Pracodawca będzie musiał w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o zdarzeniu sporządzić jego kartę.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – na jakiej trasie może się wydarzyć?

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy zazwyczaj ma miejsce na trasie dom - praca lub praca - dom. Nie zawsze jednak będzie to taka opcja - domem w tej sytuacji nazywamy miejsce pobytu, może więc zdarzyć się, że wypadek będzie miał miejsce na trasie do hotelu, w którym pracownik mieszka w czasie delegacji. Kwalifikuje się także droga z innego miejsca zatrudnienia lub też innej działalności, która stanowi tytuł ubezpieczenia rentowego. Istotne jest, że tego rodzaju wypadek może też wydarzyć się na trasie przebywanej do miejsca zwykłego spożywania posiłków, odbywania nauki czy też wykonywania innych funkcji zawodowych i społecznych.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – jaki rodzaj świadczeń przysługuje przy zwolnieniu?

Wypadek w drodze do pracy - kto płaci? Co do zasady przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego wynagrodzenie chorobowe wynosi 100% należnego wynagrodzenia. W przypadku pracownika, który ukończył już 50 rok życia okres ten wynosi 14 dni.

Gdy ma miejsce wypadek w drodze do pracy, ZUS przejmuje obowiązki pracodawcy. Ma to miejsce w sytuacji, gdy pracodawca na 30 listopada ubiegłego roku zgłaszał mniej niż 20 osób. Jeśli płatnikiem zasiłków jest pracodawca, to on wypłaca dalsze świadczenia.

Zasiłek chorobowy można otrzymywać przez maksymalnie 182 dni, natomiast jeśli niezdolność do pracy przedłuża się, możliwe jest uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego. Przyznaje się je gdy leczenie i rehabilitacja pozwolą na powrót pracownika do pracy. Może zdarzyć się, że w wyniku wypadku nastąpi całkowita niezdolność do pracy - wtedy pracownik może starać się o rentę. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku w drodze do pracy nie przysługuje. Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy można otrzymać na przykład w oparciu o wykupioną prywatnie polisę - warto rozważyć takie rozwiązanie.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – jak przeprowadzić postępowanie po wypadkowe?

Jeśli nastąpi wypadek w drodze do pracy, świadczenia uzyskać można na podstawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. We wspomnianej karcie uznaje się zdarzenie za taki rodzaj wypadku bazując na oświadczeniach poszkodowanego, członków jego rodziny lub świadków wypadku. Dowody i okoliczności sytuacji mogą też zaprezentować osoby, które udzieliły pierwszej pomocy. Do karty należy załączyć także dokumenty medyczne czy dokumenty uzyskane od podmiotów prowadzących dochodzenie. Karta wypadku powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach - dla poszkodowanego i dla celów dokumentacji powypadkowej.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.