·5 min czytania

Zadaniowy system czasu pracy – co to takiego?

Zadaniowy system czasu pracy – co to takiego?

Zadaniowy czas pracy – co to takiego?

System zadaniowy pracy oraz związane z nim kwestie są zagadnieniami regulowanymi przez przepisy, które są zawarte w kodeksie pracy. Akt normatywny tłumaczy jasno wszelkie najistotniejsze sprawy w tejże kwestii. Zgodnie z jego treścią czas pracy opiera się na tym, iż pracodawca rozlicza pracowników z zadań, które wykonali, nie zaś z ilości godzin, które poświęcili na poczet ich wypełnienia. Jest to zatem system nastawiony wyłącznie na rezultaty i liczbę zawodowych obowiązków, nie zaś na czas pracy.

Zadaniowy system czasu pracy i związane z nim kwestie to zagadnienia regulowane przez przepisy zawarte w kodeksie pracy. Akt normatywny jasno tłumaczy wszystkie najważniejsze sprawy w tej materii. Zgodnie z nim zadaniowy czas pracy polega na tym, że pracodawca rozlicza pracownika z zadań, które wykonał podwładny, a nie z liczby godzin, którą poświęcił na ich wypełnianie. Jest to więc system nastawiony na efekty i ilość obowiązków zawodowych, a nie na czas pracy. Ujmując to jeszcze prościej, zadaniowy tryb pracy polega na tym, iż pracodawcy zlecają zadania do wykonania swoim podwładnym, a ci je wypełniają, wyznaczając sobie zupełnie samodzielnie czas konieczny do ich zrealizowania. Istotne będzie przy tym uwzględnianie regulacji mających związek z wymiarem czasu pracy. Inaczej mówiąc, pracodawcy muszą zlecać podwładnym takie zadania, żeby ci byli w stanie uporać się z nimi w przeciągu 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin w tygodniu. Co istotne, umowa zadaniowa musi zostać uzasadniona organizacją oraz rodzajem pracy, jak również miejscem, w którym będzie świadczona praca.

Ewidencja czasu pracy i obecności w systemie zadaniowym

W zadaniowym czasie pracy pracownicy nie mają narzuconego rozkładu czasu pracy. Powinni oni jednakże wykonać powierzone im zadania, które wymagają realizacji w wybranym przez pracodawcę czasie. Pracownicy rozliczani są więc z wykonanych zadań, a nie z przepracowanych godzin.

Dla pracowników pracujących w ten sposób obowiązkiem jest jednak ewidencja czasu pracy w systemie zadaniowym, którego wzór nie zmienia się. Zakłada wprowadzanie informacji na temat nieobecności nieusprawiedliwionych albo usprawiedliwionych, delegacji czy urlopów. Nie istnieje jednak zależność między zadaniowym systemem czasu pracy a listą obecności. Ewidencja czasu pracy powinna także zawierać informację na temat zachowania minimalnego odpoczynku dobowego (11 godzin wolnego czasu między zakończeniem a rozpoczęciem zmiany), jak i tygodniowego (35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu).

Ewidencja czasu pracy i lista obecności, to dwa zupełnie różne dokumenty. Warto mieć na względzie, iż ewidencja czasu pracy winna stanowić dokument, na którego podstawie pracodawcy dokonują rozliczenia czasu pracy oraz ustalają wynagrodzenia za zadaniowy system czasu pracy, a lista obecności ma posłużyć tylko celem potwierdzenia pobytu w pracy. W wypadku zadaniowego czasu pracy pracownicy zatrudnieni w wymienionym systemie nie mają obowiązku podpisywania listy obecności, a swoją obecność mogą potwierdzać np. mailowo albo telefonicznie - zależnie od specyfiki wybranego zakładu pracy.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Zadaniowy czas pracy a kodeks pracy. Co mówią przepisy?

Zadaniowy czas pracy nie może zostać wprowadzony w przypadku każdego pracownika i dla każdego typu pracy. Zgodnie z artykułem 140 Kodeksu pracy w przypadkach uzasadnionych typem świadczonej pracy albo jej organizacją czy miejscem wykonania, może zostać zastosowany zadaniowy czas pracy. Kodeks pracy, nakazuje w tym przypadku ustalenie przez pracodawcę po porozumieniu się z pracownikiem czasu koniecznego do wykonania zleconych zadań, przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy wynikającego z norm, które są określone w artykule 129 tzn. tak, ażeby miał szansę wykonać je w przeciągu ośmiu godzin na dobę i zwykle 40 godzin w trwającym pięć dni tygodniu pracy w założonym okresie rozliczeniowym. Zlecanie pracownikom zadań, których to wykonanie w normalnym czasie pracy będzie niemożliwe, równoznaczne jest z poleceniem świadczenia pracy w czasie przekraczającym ewidentnie normy w zakresie czasu pracy. Jeżeli z góry wiadome jest, iż zadań, które mają wykonywać pracownicy, nie da się wykonać w ramach podstawowego czasu pracy, to nie będzie dopuszczalna umowa o pracę w formie zadaniowego czasu pracy. Wzór, nie przewiduje również jej zastosowania, w wypadku gdy pracodawca narzuca z góry pracownikom godziny zaczęcia oraz zakończenia pracy. Pracownicy bowiem samodzielnie decydują o czasie wykonywania zadań.

Zadaniowy czas pracy a urlop, nadgodziny i inne szczegóły

Jak wygląda zależność między zadaniowym czasem pracy a urlopem? Wymiar urlopu wylicza się identycznie u pracowników pracujących w zadaniowym, jak i zwykłym systemie pracy. Wszystko zależne będzie od ich stażów pracy. Rozpatrując zależność między zadaniowym systemem czasu pracy a nadgodzinami, należy zauważyć, iż pracodawca ma obowiązek zapłacić pracownikom więcej, jeżeli ci poświęcili większą ilość czasu na poczet wykonania zadań, aniżeli zostało to przewidziane w normach w artykule 129 kodeksu pracy. Jeśli chodzi zaś o zwolnienie lekarskie, musi ono skutkować ograniczeniem ilości zadań dla pracowników pracujących w zadaniowym systemie pracy. Chorzy pracownicy nie mogą realizować powierzonych im zadań, zaś po powrocie z lekarskiego zwolnienia nie mogą pracować podwójnie celem ich nadrobienia.

Zadaniowy czas pracy – plusy i minusy tego rozwiązania

Jakie ma plusy i minusy zadaniowy czas pracy? Zacznijmy od zalet tego rozwiązania. Przede wszystkim taki system zapewni dużą elastyczność - pracownicy mogą samodzielnie ustalać harmonogram pełnienia obowiązków. Poza tym mają więcej swobody i niezależności. Nie muszą bez przerwy być obecni w siedzibie przedsiębiorstwa, co może być bardzo komfortowe. Z perspektywy pracodawców zadaniowy system pracy, przynosi także korzyści. Po pierwsze, pozwala na ułatwienia - nie wymaga, chociażby prowadzenia obowiązkowej ewidencji czasu pracy. Najistotniejsze jednakże, iż osoby pracujące w taki sposób mogą być wydajniejsze, jak również zmotywowane, jak również zmotywowane, co przekłada się bezpośrednio na sukces całej firmy.

Należy mieć na względzie, iż zadaniowy system pracy ma również pewne wady. Z perspektywy pracownika najważniejszą z nich będzie to, iż dosyć trudne do udowodnienia będzie prawo do otrzymania wynagrodzenia za nadgodziny. Poza tym nie każdy będzie się nadawał do pełnienia obowiązków zawodowych właśnie w takim trybie. Z kolei pracodawcy mają możliwość mniejszej kontroli nad pracownikami.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.