·4 min czytania

Zasiłek dla bezrobotnych - Kompendium wiedzy

Zasiłek dla bezrobotnych - Kompendium wiedzy

Część rejestrujących się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne uzyskuje prawo do pobierania zasiłku. Aby tak się jednak stało niezbędne jest spełnienie kilku zasadniczych kryteriów. Komu dokładnie należy się tzw. kuroniówka? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i jakich warunków trzeba dopełnić, aby go otrzymać?

W Polsce od lat bezrobocie utrzymuje się na w miarę równym i stosunkowo niewielkim poziomie. W przeciwieństwie do wielu innych europejskich państw nie mamy się pod tym względem czego wstydzić. Instytucją pomagającą naszym rodaków w ponownym wejściu na rynek pracy są urzędy pracy, zwane potocznie “pośredniakami”. To właśnie tam trafiają w pierwszej kolejności osoby, które straciły zatrudnienie lub od lat nie potrafią znaleźć dla siebie zajęcia.

Czym jest zasiłek dla bezrobotnych?

Państwo nie zostawia osób, które straciły pracę bez żadnej pomocy. Osoby bezrobotne mogą otrzymać bowiem zasiłki dla bezrobotnych. Na wstępie warto więc zastanowić się, czym w istocie jest wspomniana już tzw. kuroniówka? Najkrócej wyjaśniając, to podstawowa forma wsparcia dla rodaków, którzy uzyskali status bezrobotnego i spełniają jeszcze inne ważne warunki, które dokładnie opiszemy w dalszej części tekstu. Wysokość świadczenia dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne uzależniona jest od przepracowanego okresu.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych warunki, które trzeba spełnić - to pytanie pada niezwykle często w kontekście tego świadczenia. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych uzyskują osoby, które zarejestrowały się we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy i nie ma dla nich odpowiedniej propozycji pracy, stażu, płatnych praktyk czy też przygotowania zawodowego. Ponadto, niezbędnym warunkiem jest to, aby w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy osoba ta była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie co najmniej w wysokości minimalnej krajowej lub opłacała składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Warto jednak zaznaczyć, że zasiłki dla bezrobotnych nie należą się byłym przedsiębiorcom, którzy korzystali z możliwości uiszczania preferencyjnych składek ZUS.

Kiedy można stracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Istnieje grupa podmiotów, którym z konkretnie wymienionych w ustawie powodów nie przysługuje zasiłek dla osób bezrobotnych. Świadczenia nie dostaną na przykład osoby, które mimo takiej możliwości nie skorzystały z propozycji urzędu pracy dotyczącej odbycia płatnego stażu czy też szkolenia. Kuroniówka nie należy się także osobie, która pół roku przed dokonaniem rejestracji jako bezrobotna rozwiązała stosunek pracy za porozumieniem stron albo odbywa odpłatną praktykę absolwencką, otrzymując z tego tytułu comiesięczne wynagrodzenie. W wielu przypadkach urzędnicy podchodzą do danej sprawy bardzo indywidualnie i zanim wykreślą kogoś z listy osób, którym należy się zasiłek, dokładnie sprawdzają wszelkie przesłanki.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2021?

Wiadomo już, komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, warto więc teraz spojrzeć na kwoty, które można otrzymać w ramach tego typu świadczenia. Zasiłki dla bezrobotnych różnią się jeśli chodzi o ich wysokość w zależności od okresu pracy. Należy jednak zaznaczyć, że przez pierwsze miesiące osoba bezrobotna uzyskuje wyższy zasiłek niż w kolejnych miesiącach. Można wyróżnić trzy stawki: 80% - 960,00zł brutto i w kolejnych miesiącach 753,90zł brutto (w przypadku stażu pracy nieprzekraczającego 5 lat), 100% - 1200,00zł brutto i 942,30zł brutto (staż od 5 do 20 lat) oraz 120% - 1440,00zł brutto i 1130,80zł brutto (powyżej 20 lat pracy). Jako okres pracy należy traktować nie tylko stricte posiadanie zatrudnienia na umowie o pracę, ale także wszelkich innych umowach z tytułu których odprowadzane są składki ZUS.

Okres pobierania zasiłku

Wysokość zasiłku zmienia się w zależności od inflacji. Kwota podlega waloryzacji raz w roku - 1 czerwca. Określa się ją na podstawie cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzedzającym, które ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Podane wcześniej stawki są wyrażone wartością brutto i będą obowiązywać do końca maja 2020 roku. Zasiłek przyznawany jest na 6 lub 12 miesięcy z możliwością jego wstrzymania decyzją urzędu pracy. Osoba bezrobotna i pobierająca świadczenie musi powiadomić urzędników o każdej istotnej zmianie w swoim życiu zawodowym, przy czym nie może oczywiście pracować i jednocześnie być zarejestrowana w PUP jako bezrobotny.

Jakie dokumenty należy złożyć starając się o zasiłek dla bezrobotnych?

Aby zarejestrować się w urzędzie pracy należy wypełnić odpowiedni wniosek. Konieczne będzie ponadto okazanie wszelkich świadectw czy dokumentów, które potwierdzają uzyskane wykształcenie albo kwalifikacje zawodowe. Duże znaczenie ma świadectwo pracy (o ile się takie posiada), referencje od byłych pracodawców, umowy i wszystko, co może wskazywać na posiadane doświadczenie zawodowe oraz uzyskane kompetencje. Byli przedsiębiorca natomiast zostaną poproszeni o okazanie zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego o niezaleganiu ze składkami i podatkami.

Czy można wrócić na listę bezrobotnych?

To pytanie pojawia się bardzo często w kontekście osób, które nie wykorzystały swojej szansy i praktycznie same pozbawiły się możliwości sięgnięcia po zasiłek dla bezrobotnych. Zdarzają się bowiem przypadki, że wypłata świadczenia zostaje wstrzymana, przerwana lub po prostu dana osoba traci status bezrobotnego i nie ma prawa ubiegać się o żadną pomoc państwa. Co należy zrobić w takich okolicznościach i przede wszystkim - czy to oznacza, że już nigdy nie będzie mieć szansy na uzyskanie zasiłku? Okazuje się, że przepisy dopuszczają możliwość ponownej rejestracji w urzędzie pracy i starania się o wsparcie finansowe. Jest to jednak możliwe najwcześniej po 120 dniach od wykreślenia, a decyzja w pełni należy do urzędników, którzy mogą znaleźć podstawy, aby nie dokonać rejestracji. Jak więc widać, nie wszystko stracone. Wystarczy tylko chcieć i skorzystać z drugiej szansy.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.