·5 min czytania

Zasiłek pogrzebowy – co to za rodzaj świadczenia i komu się należy?

Zasiłek pogrzebowy – co to za rodzaj świadczenia i komu się należy?

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie, które ma umożliwić pokrycie całości lub chociaż części wydatków poniesionych z tytułu pogrzebu. Jest to szczególna forma wsparcia finansowego, która przysługuje wyłącznie dla osoby ponoszącej koszty pogrzebu. O wypłacenie zasiłku pogrzebowego należy ubiegać się w placówce, do której w ciągu życia zmarłego, były odprowadzane składki. Może to być zarówno ZUS, KRUS jak i MSWiA. Środki finansowe ze świadczenia mają umożliwić choć częściowe pokrycie kosztów związanych z pochówkiem. Zasiłek może być także formą pomocy rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, jeżeli po opłaceniu pogrzebu pozostała część pieniędzy do dyspozycji, ponieważ nie jest konieczne rozliczenie się z wydatkowanej kwoty. 

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy w ZUS-ie, należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, 
 • oryginały rachunków związanych z poniesieniem wydatków związanych z pogrzebem, 
 • akt zgonu,
 • zaświadczenie płatnika, które potwierdza podleganie pod ubezpieczenie emerytalne lub rentowe, 
 • dokumenty, które ukazują stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą. 

W przypadku urodzenia martwego dziecka, zamiast aktu zgonu przedstawia się akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe lub też odpis zupełny aktu urodzenia, w którym dodana jest adnotacja, że dziecko urodziło się martwe. 

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego, pomimo upływu wielu lat nie ulegają zmianie. Wniosek o zasiłek pogrzebowy mogą złożyć osoby, które poniosły koszty z tytułu organizacji pogrzebu lub też miały w tym swój finansowy udział. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokładnie sprecyzował, kto może ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Są to osoby fizyczne, które zaliczane są do członków rodziny, a także członkowie prawni Kościoła. Ponadto, zasiłek pogrzebowy może przysługiwać także jednostkom samorządu terytorialnego - gminie lub powiatowi, jeżeli to na nich spoczywał obowiązek pochówku. Pogrzeb może sfinansować także pracodawca i jemu również wówczas przysługuje prawo do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy.  

Dodatkowo, ZUS dokładnie precyzuje, kto z członków rodziny może ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego:

 • małżonek, w tym również osoby, które pozostawały w separacji orzeczonej przez wyrok sądu, 
 • rodzice, ale również może to być macocha, ojczym i osoba przysposabiająca, 
 • dzieci własne, jak i dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, 
 • dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie w ramach prowadzonej rodziny zastępczej, 
 • dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie i utrzymaniezanim osiągnęły pełnoletność, 
 • rodzeństwo zmarłego,
 • dziadkowie, 
 • wnuki
 • osoby, które posiadały ustanowioną opiekę prawną. 

Istotne jest, aby wniosek o zasiłek pogrzebowy złożyła osoba, która jest wskazana na rachunkach odnoszących się do kosztów związanych z organizacją pogrzebu. Może to dotyczyć zarówno zakupu urny, trumny, usługi ze strony zakładu pogrzebowego, czy też ceremonii pochówku. 

Zasiłek pogrzebowy nie jest uznawany przez ustawę o podatku dochodowym jako dochód, dlatego nie należy uwzględniać go w deklaracji rozliczeniowej i opłacać od niego podatek. 

Równie ważne jest to, komu nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Wnioskować o wypłatę zasiłku pogrzebowego można, jeżeli jest spełniona jedna z poniższych przesłanek:

 • osoba wnioskująca o wypłatę jest objęta przez ubezpieczenie rentowe w ZUS lub pobiera emeryturę albo rentę, a osoba zmarła była członkiem rodziny. Wówczas jest to zasiłek pogrzebowy na nieubezpieczonego członka rodziny. 
 • osoba zmarła była objęta przez ubezpieczenie rentowe ZUS lub też była świadczeniobiorcą emerytury albo renty. Ewentualnie kwalifikują się do tego także osoby, które spełniały warunki, aby uzyskać emeryturę albo rentę. 
 • osoba zmarła nie posiadała ubezpieczenia, jednak była świadczeniobiorcą zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego z powodu ustania ubezpieczenia. 

Zasiłek pogrzebowy – ile wynosi?

Nie trzeba zbyt długo zastanawiać się ile wynosi zasiłek pogrzebowy. Wysokość zasiłku pogrzebowego w 2022 roku wynosi 4000 zł i jest niezmienna od marca 2011 roku. Wcześniej ta kwota była wyższa. Przed zmianami wynosiła 6395,70 zł, jednak została zmniejszona z uwagi na konieczność dostosowania wartości zasiłku do europejskiej średniej i planów oszczędnościowych. W debatach parlamentarnych nieraz już wracał temat wartości zasiłku pogrzebowego. Pojawiały się głosy o konieczności podniesienia tej kwoty do 6000 zł, a nawet proponowano 7000 zł, jednak obecnie nikt nie planuje nic zmieniać. Ten wzrost byłby sporym wydatkiem dla budżetu państwa. 

Zatem wysokość zasiłku pogrzebowego pozostaje niezmienna od przeszło 11 lat i wynosi 4000 zł. Jest to kwota graniczna, która jest wypłacana przez instytucję i choć nie może być wyższa, to jednak może być mniejsza. Rodzina zmarłego otrzymuje 4000 zł, jednak inaczej sprawa kształtuje się w przypadku osób niespokrewnionych. W sytuacji, gdy obowiązek organizacji pogrzebu spoczywa na przyjaciołach, gminie czy też pracodawcy, to kwota zasiłku uzależniona jest od poniesionych kosztów, jednak nie może przekroczyć 4000 zł.

W przypadku, gdy kilka osób przedstawia poniesione koszty związane z pochówkiem jednej osoby, to są one rozdzielane pomiędzy wnioskodawcami w sposób proporcjonalny do poniesionych wydatków. 

Osoby najbliższe wskazane w ustawie, mogą wykorzystać urlop okolicznościowy na załatwienie tych formalności w urzędzie. Istotne jest, aby pracodawca uzyskał informację o śmierci bliskiej osoby, co pozwoli mu na naniesienie zmian w grafiku.

Czy pieniądze z zasiłku pogrzebowego wystarczą na pochówek?

Należy pamiętać, że koszty pogrzebu a zasiłek pogrzebowy to dwie, zupełnie odmienne kwestie. Niebezpodstawnie wiele osób zastanawia się czy zasiłek pogrzebowy wystarczy na pochówek. Najczęściej w dużych miastach koszt pochówku jest o wiele wyższy od zasiłku pogrzebowego, ponieważ ceny poszczególnych usług znacząco windują w górę. Przy skromnej ceremonii w małej miejscowości ta kwota może wystarczyć na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. 

Zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS bardzo często bywa mylony z odprawą, która jest zupełnie inną formą wsparcia finansowego dla rodziny osoby zmarłej. Odprawa pośmiertna regulowana jest przez kodeks pracy, a jej wysokość uzależniona jest od okresu zatrudnienia i jej wypłacenie występuje niezależnie od zasiłku pogrzebowego. Ponadto, jeżeli do śmierci bliskiej osoby poszło w miejscu zatrudnienia na skutek wypadku przy pracy, to rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Zasiłek pogrzebowy jest natomiast jednorazową formą wsparcia finansowego w wysokości 4000 zł, która umożliwia sfinansowanie całości lub części wydatków poniesionych na pochówek bliskiej osoby. 

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.