Umowa uaktywniająca dla niani. Pobierz darmowy wzór.

umowa-uaktywniajaca

Planujesz zatrudnienie opiekunki do dziecka? Podpisz z nią umowę uaktywniającą. Będzie ona nie tylko zabezpieczeniem dla obu stron umowy, ale też podstawą do ubiegania się o ewentualne dotacje.

Umowa uaktywniająca dla niani - wzór gotowy do pobrania!

Zatrudnienie niani do opieki nad dzieckiem to najlepszy sposób, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo i dodatkowe wsparcie w jego rozwoju, w czasie gdy jego rodzice muszą skoncentrować się na swoich obowiązkach zawodowych lub realizacji innych ważnych zadań. Jadnak, aby obie strony czuły się pewnie, warto zawrzeć umowę, która sprecyzuje warunki zatrudnienia oraz obowiązki zarówno pracodawcy, jak i zatrudnionej opiekunki do dziecka. Taka umowa chroni interesy obu stron, z jednej strony zwiększając poczucie bezpieczeństwa zarówno dla rodziców, jak i niani, poprzez uregulowanie wszelkich kwestii związanych z opieką nad dzieckiem, a z drugiej zapewniając klarowność co do wynagrodzenia, harmonogramu pracy, świadczeń dodatkowych i innych istotnych kwestii. Jak powinna wyglądać taka umowa uaktywniająca dla niani? Sprawdź przygotowany przez nas wzór umowy a wszystko stanie się dla Ciebie jasne!

Umowa uaktywniająca dla niani - wzór z omówieniem

Przygotowanie umowy w związku z zatrudnieniem niani nie jest trudne, bowiem nie odbiega ona mocno od standardowej umowy zlecenia. Najważniejsze jest to, że jako umowa cywilnoprawna musi być ona zgodna z przepisami Kodeksu cywilnego. 

Umowa uaktywniająca to umowa zlecenie dla osoby fizycznej, która opiekuje się dzieckiem w wieku:

 • od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata,

lub

 • do 4 lat — jeśli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

Umowa uaktywniająca powinna zostać zawarta w formie pisemnej i powinna być zawarta między nianią a rodzicami lub rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

W umowie uaktywniającej muszą zostać podane:

 • dane stron umowy uaktywniającej,
 • cel i przedmiot umowy,
 • godziny, w jakich niania będzie sprawować opiekę nad dzieckiem,
 • miejsce, w którym niania będzie sprawować opiekę nad dzieckiem,
 • liczba dzieci, które będą podlegać opiece niani,
 • szczegółowe obowiązki opiekunki do dziecka,
 • wynagrodzenie opiekunki oraz sposób i termin wypłaty wynagrodzenia,
 • czas, na jaki umowa uaktywniająca zostaje zawarta,
 • warunki zmiany lub rozwiązania umowy.
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Zgodnie z prawem umowa uaktywniająca dla niani powinna być zgłoszona do ZUS w ciągu 7 dniu od rozpoczęcia pracy przez nianię. Warto jednak wiedzieć, że składki, które pobiera Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą być dofinansowane wtedy, gdy rodzice zatrudniający nianię nie są na urlopie macierzyńskim, ojcowskim ani rodzicielskim, nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej, a także pracują na umowę o pracę lub zlecenie albo powadzą działalność rolniczą lub pozarolniczą, a do tego nie korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjne,. Budżet państwa pokryje składki od minimalnego wynagrodzenia, a rodzice dziecka będą opłacać składki tylko od kwoty, która przewyższa minimalne wynagrodzenie, jeśli strony umowy ustalą wyższe wynagrodzenie, niż minimalne. Wyjątek stanowi nieobowiązkowe ubezpieczenie chorobowe. Jeśli niania będzie chciała zostać nim objęta, to wysokość składki należy potrącić z jej pensji i odprowadzić do ZUS.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Umowa darowizny

Podstawową cechą darowizny jest bezpłatny charakter dokonanego świadczenia. Pobierz DARMOWY wzór/druk Umowy Darowizny w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
umowa-darowizny

Umowa o dzieło

Darmowy wzór umowy o dzieło w formacie doc (Word) lub pdf gotowy do wykorzystania w Twoim przedsiębiorstwie.

·
umowa-o-dzielo-z-przeniesieniem-praw

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.