Każdy, kto prowadzi firmę, wie jakie koszty są najbardziej obciążające, a jednocześnie niezbędne, aby firma mogła normalnie funkcjonować. Co prawda w różnych obszarach działalności można zaoszczędzić, ale w innych jest to wykluczone. Nie zrobimy tego na pewno, obcinając pensję pracownikom lub oferując im gorsze umowy. Pracownik to wartość dodana każdej firmy, ale oczywiście kosztuje. No właśnie, jaki jest całkowity koszt zatrudnienia pracownika?


Podstawą jest wynagrodzenie

Nie ma firmy bez codziennej pracy, bez walki o klienta i stawania się bardziej konkurencyjnym na rynku. Nie wszystkie firmy potrzebują do tego pracowników (na przykład firmy jednoosobowe), w wielu jednak, osoby odpowiedzialne za wykonywanie określonych zadań są nie do przecenienia. Nie żyjemy jeszcze w świecie z futurystycznych wizji, gdzie roboty zastępują ludzi (choć w wielu branżach zdarza się to coraz częściej), to ciągle człowiek - ze swoimi umiejętnościami, umysłem i siłą fizyczną zapewnia każdej organizacji normalne funkcjonowanie. Żeby jednak był wydajny, musi być wynagradzany. To jak wysoka jest pensja, zależy od firmy i od tego, jak wyglądają ustalenia między pracownikiem a pracodawcą, jednak na pensję nie składa się tylko to, co zatrudniony dostanie “do ręki”.


Koszty pracodawcy zależne są od umowy, na której zatrudniony jest pracownik. Może to być umowa o pracę, ale też umowa cywilnoprawna. I tu trzeba pamiętać, że w zależności od różnych aspektów, koszty zatrudnienia pracownika mogą się zmieniać. To może trochę niepokoić, bo czy rzeczywiście prawidłowo obliczamy ten koszt? Jeśli nie są Państwo pewni albo chcą potwierdzić swoje przypuszczenia na ten temat, zapraszamy do artykułu, w którym wszystkie te zagadnienia dokładnie omówimy.


Umowa o pracę - ile to kosztuje?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, pracownicy mogą być zatrudnieni na różnych umowach. Najczęściej jest to umowa o pracę, a tu kosztem uzyskania przychodu firmy jest z jednej strony wynagrodzenie brutto, z drugiej - składki ZUS obciążające pracodawcę. Mamy tu taką sytuację, że składki ZUS są potrącane zarówno z pensji pracownika, jak i kieszeni przedsiębiorcy. Całkowity koszt pracodawcy w tej sytuacji to 9,76% składek emerytalnych, 6,50% rentowych, dodatkowo Fundusz Pracy - 2,45% oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,1%. Niektórzy muszą też płacić wypadkowe (1,67%), ale to zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty pracownika są też emerytalne (takie same jak u pracodawcy: 9,76%) oraz rentowe (1,50%), a ponadto płaci on na chorobowe (2,45%) oraz zdrowotne (9,00%).


Jak to się prezentuje, gdy te procenty przełożymy na realne liczby, czyli wypłatę? W 2020 roku najniższa krajowa wypłata została ustalona na poziomie 2600 PLN brutto, a więc każdy pracodawca, który płaci taką pensję na umowie o pracę, musi tak naprawdę wyłożyć 3 132,48 PLN (2600 PLN dla pracownika + 532,48 PLN składek). ZUS pracodawcy, jak i inne koszty każdego roku się podnoszą, a dobrze to obrazują koszty, jakie trzeba było ponieść w 2016 roku. Porównując całkowity koszt zatrudnienia pracownika etatowego widać, że wzrósł on o 750 PLN, bo w 2016 roku minimalna pensja wynosiła 1850 PLN.

koszt zatrudnienia pracownika

A jak to będzie wyglądać w 2021 roku? Na jakie kwoty się przygotować?

Jak w poprzednich latach, tak i w 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie większe, a więc i koszty pracodawców wzrosną. Nie zmienia się za to zasada, co do płatności składek ZUS, jak i podatku - to pracodawca jest płatnikiem tych należności, więc to jego obowiązek, z którego musi się wywiązywać. Kwota minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku wyniesie 2800 zł brutto (czyli więcej o 200 zł brutto niż w roku poprzednim). Jeśli dodamy do tego składki (573,44 zł), to całkowity koszt pracodawcy w 2021 roku wyniesie 3 373,44 zł (2800 zł + 573,44 zł). Jak widać, różnica między 2020 a 2020 wyniesie 240,96 zł za jednego pracownika pełnoetatowego.


Koszty w przypadku innych umów

Nie każdy pracownik ma jednak umowę o pracę, bo coraz częściej oferowana jest umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Jak w tym przypadku wyglądają wyliczenia? Na pewno są mniej skomplikowane od tradycyjnej umowy, bo wszystko uzależnione jest od kilku czynników, które charakteryzują zatrudnioną osobę. Jeśli dla pracownika umowa zlecenie jest jedynym źródłem zatrudnienia, to tak jak w przypadku tradycyjnej umowy o pracę kosztem pracodawcy są: wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS. Inaczej to wygląda, jeśli pracownik jest zatrudniony dodatkowo w innej firmie, w której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu - w tej sytuacji pracodawca ponosi tylko koszty wynagrodzenia brutto. To samo występuje, gdy zatrudnionym jest student do ukończenia 26. roku życia - tu też liczymy tylko brutto.


Zupełnie zaś nie ma problemu z umową o dzieło, gdyż tutaj nie trzeba odprowadzać żadnych składek do ZUS-u. Nietrudno zgadnąć, że w tej sytuacji liczy się tylko wynagrodzenie brutto i to jest koszt, który z tego tytułu musi ponieść pracodawca.


Na koniec sprawdźmy, czy obciążenia tego rodzaju są dla pracodawcy duże, czy małe, a może po prostu średnie. Jeśli popatrzymy na dane Eurostatu z 2016 roku, to zauważymy, że nie jest tak źle. Wynagrodzenie za godzinę w Polsce to 7 euro, aż przeszło trzykrotnie mniej, niż średnio w Unii Europejskiej. Oczywiście nie zawsze jest to miarodajne, bo kraje lepiej rozwinięte, gdzie koszty pracy są wyższe, mają lepszej jakości świadczenia publiczne, a poza tym zarobki są wyższe, więc komfort życia stoi na lepszym poziomie.


Patrząc obiektywnie, utrzymanie pracownika nie jest tanie, ale też nie są to kwoty, które mogą przerazić. Dobrze zarządzanej firmie, która skutecznie realizuje swoje cele, niestraszne są takie obciążenia. Poza tym, dobry pracownik czasami jest nawet więcej wart, więc to inwestycja na lata.