Każdy, kto prowadzi firmę, wie jakie koszty są najbardziej obciążające, a jednocześnie niezbędne, aby firma mogła normalnie funkcjonować. Co prawda w różnych obszarach działalności można zaoszczędzić, ale w innych jest to wykluczone. Nie zrobimy tego na pewno, obcinając pensję pracownikom lub oferując im gorsze umowy. Pracownik to wartość dodana każdej firmy, ale oczywiście kosztuje. No właśnie, jaki jest całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

Koszty pracy w Polsce - co warto wiedzieć 


Koszty pracy w Polsce nie należą do niskich, mimo iż pod względem średnich zarobków netto plasujemy się na odległych miejscach w europejskich rankingach. Niestety, z każdym kolejnym rokiem koszty pracodawcy, jakie musi ponieść jeśli chce zatrudniać pracowników, są coraz wyższe, a lwią część przedsiębiorcy oddają państwu. Oprócz samego wynagrodzenia sporym wydatkiem są składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a także zobowiązania podatkowe. Koszty pracy wynikają również z konieczności spełnienia wielu narzuconych przez prawodawcę obowiązków takich jak przeprowadzenie badań lekarskich (w tym wstępnych, kontrolnych i okresowych) oraz szkoleń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i wielu innych. Na uwagę zasługuje również fakt, że pracodawca jest zobligowany do zapewnienia pracownikowi płatnego urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłaty wynagrodzenia chorobowego w przypadku chorób zakaźnych itp. Nie można zapominać także o wydatkach, które wiążą się ściśle ze sprawami formalnymi, czyli np. obowiązkiem prowadzenia i późniejszego przechowywania pełnej dokumentacji pracowniczej. Zdarzają się również szczególne sytuacje, w których pracodawca musi sięgnąć do kieszeni mimo tego, że pracownik nie wykonuje swojej pracy. Mowa tutaj w szczególności o okresie przestoju niezawinionego przez samego pracownika. 


Podstawą jest wynagrodzenie

Nie ma firmy bez codziennej pracy, bez walki o klienta i stawania się bardziej konkurencyjnym na rynku. Nie wszystkie firmy potrzebują do tego pracowników (na przykład firmy jednoosobowe), w wielu jednak, osoby odpowiedzialne za wykonywanie określonych zadań są nie do przecenienia. Nie żyjemy jeszcze w świecie z futurystycznych wizji, gdzie roboty zastępują ludzi (choć w wielu branżach zdarza się to coraz częściej), to ciągle człowiek - ze swoimi umiejętnościami, umysłem i siłą fizyczną zapewnia każdej organizacji normalne funkcjonowanie. Żeby jednak był wydajny, musi być wynagradzany. To jak wysoka jest pensja, zależy od firmy i od tego, jak wyglądają ustalenia między pracownikiem a pracodawcą, jednak na pensję nie składa się tylko to, co zatrudniony dostanie “do ręki”.

Na wynagrodzenie za pracę składają się zawsze elementy określone w stałej miesięcznej wysokości (pensja zasadnicza, dodatki) oraz elementy zmienne w zależności od okoliczności, czyli np. premie, prowizje, stawka godzinowa itp. Pierwszy element jest normą, wszelkie dodatkowe rozwiązania pracodawca ustala z pracownikiem indywidualnie i mogą być one wypłacone dobrowolnie. Najczęściej stanowią jeden ze sposobów na jeszcze większe zmotywowanie pracownika lub po prostu są nagrodą za dobre wyniki, wysoką skuteczność czy też wyższe niż zazwyczaj nakłady pracy. System premiowy jest już standardem w wielu branżach, w tym przede wszystkim wśród handlowców, prowizje spotkamy z kolei w sektorze bankowości itp. Wypłata takiego wynagrodzenia jest ściśle regulowana przez przepisy Kodeksu pracy i wiele innych szczegółowych aktów prawnych, musi być także w odpowiedni sposób udokumentowana i zaksięgowana. 


Koszty pracodawcy zależne są od umowy, na której zatrudniony jest pracownik. Może to być umowa o pracę, ale też umowa cywilnoprawna. I tu trzeba pamiętać, że w zależności od różnych aspektów, koszty zatrudnienia pracownika mogą się zmieniać. To może trochę niepokoić, bo czy rzeczywiście prawidłowo obliczamy ten koszt? Jeśli nie są Państwo pewni albo chcą potwierdzić swoje przypuszczenia na ten temat, zapraszamy do artykułu, w którym wszystkie te zagadnienia dokładnie omówimy.


Umowa o pracę - ile to kosztuje?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, pracownicy mogą być zatrudnieni na różnych umowach. Najczęściej jest to umowa o pracę, a tu kosztem uzyskania przychodu firmy jest z jednej strony wynagrodzenie brutto, z drugiej - składki ZUS obciążające pracodawcę. Mamy tu taką sytuację, że składki ZUS są potrącane zarówno z pensji pracownika, jak i kieszeni przedsiębiorcy. Całkowity koszt pracodawcy w tej sytuacji to 9,76% składek emerytalnych, 6,50% rentowych, dodatkowo Fundusz Pracy - 2,45% oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,1%. Niektórzy muszą też płacić wypadkowe (1,67%), ale to zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty pracownika są też emerytalne (takie same jak u pracodawcy: 9,76%) oraz rentowe (1,50%), a ponadto płaci on na chorobowe (2,45%) oraz zdrowotne (9,00%). Przyjrzyjmy się, jak sprawa wygląda w 2022 roku. 

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2022 roku - co się zmienia?Ile pracodawca płaci za pracownika w 2022 roku? Rozpatrując ten temat warto sięgnąć do najnowszych danych dotyczących wynagrodzeń w 2022 roku. Podobnie, jak w latach poprzednich, wzrosła minimalna płaca za pracę, a tym samym w górę poszybowały koszty samych pracodawców. Najniższe krajowe wynagrodzenie w tym roku wynosi 3010 zł brutto (w 2021 roku - 2800 zł brutto). Jeśli więc pracodawca zatrudnia daną osobę na podstawie umowy o pracę i to w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. cały etat) koszt całkowity wynosi 3 626,46 zł przy wysokości 3 373,44 zł w 2021 roku. Składają się na niego składki: emerytalna (9,76% - 293,78 zł); rentowa (6,50% - 195,65 zł); wypadkowa (1,67% - 50,27 zł); na Fundusz Pracy (2,45% - 73,75 zł); na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1% - 3,01 zł). Razem daje to 616,46 zł przy 573,44 zł w 2021 r. Jeśli chodzi o umowę zlecenie, minimalna stawka godzinowa w 2022 r wynosi 19,70 zł brutto. koszt zatrudnienia pracownikaUmowa zlecenie - ile wynosi koszt całkowity zatrudnienia pracownika?

Nie każdy pracownik ma jednak umowę o pracę, bo coraz częściej oferowana jest umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Jak w tym przypadku wyglądają wyliczenia? Umowa zlecenie koszty pracodawcy - jak do tego podejść? Na pewno są mniej skomplikowane od tradycyjnej umowy, bo wszystko uzależnione jest od kilku czynników, które charakteryzują zatrudnioną osobę. Jeśli dla pracownika umowa zlecenie jest jedynym źródłem zatrudnienia, to tak jak w przypadku tradycyjnej umowy o pracę kosztem pracodawcy są: wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS. Inaczej to wygląda, jeśli pracownik jest zatrudniony dodatkowo w innej firmie, w której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu - w tej sytuacji pracodawca ponosi tylko koszty wynagrodzenia brutto. To samo występuje, gdy zatrudnionym jest student do ukończenia 26. roku życia - tu też liczymy tylko brutto.Zupełnie zaś nie ma problemu z umową o dzieło, gdyż tutaj nie trzeba odprowadzać żadnych składek do ZUS-u. Nietrudno zgadnąć, że w tej sytuacji liczy się tylko wynagrodzenie brutto i to jest koszt, który z tego tytułu musi ponieść pracodawca.


Na koniec sprawdźmy, czy obciążenia tego rodzaju są dla pracodawcy duże, czy małe, a może po prostu średnie. Jeśli popatrzymy na dane Eurostatu z 2016 roku, to zauważymy, że nie jest tak źle. Wynagrodzenie za godzinę w Polsce to 7 euro, aż przeszło trzykrotnie mniej, niż średnio w Unii Europejskiej. Oczywiście nie zawsze jest to miarodajne, bo kraje lepiej rozwinięte, gdzie koszty pracy są wyższe, mają lepszej jakości świadczenia publiczne, a poza tym zarobki są wyższe, więc komfort życia stoi na lepszym poziomie.


Patrząc obiektywnie, utrzymanie pracownika nie jest tanie, ale też nie są to kwoty, które mogą przerazić. Dobrze zarządzanej firmie, która skutecznie realizuje swoje cele, niestraszne są takie obciążenia. Poza tym, dobry pracownik czasami jest nawet więcej wart, więc to inwestycja na lata.

Umowa o dzieło - ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika? 

Koszty pracodawcy umowa o pracę - to zagadnienie pojawia się niezwykle często, ponieważ nadal wiele milionów naszych rodaków pracuje na umowach cywilnoprawnych, w tym właśnie w ramach umowy o dzieło. W obecnym stanie prawnym każda umowa o dzieło musi być zarejestrowana przez przedsiębiorcę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale mimo wszystko nadal ten rodzaj pracy nie podlega obowiązkowemu oskładkowaniu. Wiele wskazuje na to, że możemy spodziewać się zmian w tym zakresie, ale czas pokaże kiedy nastąpią i czego dokładnie będą dotyczyć. Brak oskładkowania z jednej strony zmniejsza koszty całkowite pracodawcy, z drugiej jednak sprawia, że osoba realizująca umowę nie może liczyć nawet na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku umowy o dzieło koszt pracodawcy wynosi tyle, co wynagrodzenie brutto wskazane w umowie i później na rachunku. W przeciwieństwie do umowy zlecenia nie mamy tutaj jednak do czynienia z minimalną stawką godzinową, lecz wyceną całego dzieła. Z podatkowego punktu widzenia kluczowe jest również to, czego dotyczy dzieło, ponieważ m.in. w przypadku przekazania przez wykonawcę praw autorskich zlecający wykonanie dzieła ma możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu, w pozostałych przypadkach - 20%. Warto dodać, że istnieje jeden wyjątek, w którym umowa o dzieło staje się tytułem do ubezpieczenia. Chodzi mianowicie o sytuację, gdy dana osoba zawiera umowę o dzieło ze swoim pracodawcą. 

Jak wyliczyć całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2022 roku? 

Jak więc widzimy, dokładne wyliczenie kosztów zatrudnienia pracownika z jednej strony nie jest tak trudnym wyzwaniem, jak się może wydawać, z drugiej jednak istnieje tutaj szereg szczegółów, które mogą wpłynąć na końcowy wynik. Z tego powodu warto zlecić to zadanie profesjonalistom, w tym np. wykwalifikowanej księgowej, która będzie czuwać nad całością. Jeśli jednak przedsiębiorca chce dokonać obliczeń samodzielnie, świetnym rozwiązaniem jest kalkulator wynagrodzeń koszty pracodawcy, z którego można skorzystać online. Kalkulator umowa o pracę - dzięki temu można mieć pewność co do prawidłowości oraz dokładności obliczeń, które są zgodne z obowiązującymi przepisami. Kluczowe jest jednak wskazanie wszelkich niezbędnych danych dotyczących samej umowy, obowiązkowych składek, wysokości wynagrodzenia netto oraz brutto itp.