Współczesne miejsca pracy często stawiają pracowników w sytuacjach, które mogą narażać ich na długotrwały stres. Źródłem stresu mogą być między innymi wysokie oczekiwania ze strony przełożonych, nadmierna rywalizacja pomiędzy pracownikami, szybkie tempo pracy i presja czasu, trudności w kontaktach z klientami. 

Niezależnie od przyczyny, przewlekły stres związany z pracą prowadzi do trudności z koncentracją i podejmowaniem właściwych decyzji, obniżenia produktywności i efektywności pracy, spadku zaangażowania, powstawania błędów i opóźnień w realizacji zadań, pogorszenia atmosfery w miejscu pracy, wypalenia zawodowego, a nawet problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Dlatego nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem leży zarówno w interesie pracowników, jak i pracodawców. Jak pomóc pracownikom radzić sobie z objawami stresu?

Promowanie otwartej komunikacji w miejscu pracy

Podstawą działania jest umiejętne rozpoznawanie sygnałów stresu u pracowników oraz identyfikacja źródeł stresu w miejscu pracy. Pracownicy często sygnalizują swoje odczucia poprzez różne zachowania i symptomy, takie jak zmiany w nastroju, spadek wydajności, zwiększona liczba błędów czy częste absencje. Kluczowe jest zrozumienie, że objawy te mogą przybierać różne formy. Jednocześnie wsłuchanie się w głos pracowników, a także przeprowadzenie ankiet, rozmów indywidualnych czy analizowanie wyników ewaluacji, pozwala zidentyfikować główne źródła stresu. Dostarczenie pracownikom bezpiecznej przestrzeni do wyrażania swoich obaw oraz systematyczne monitorowanie sygnałów stresu to kluczowe narzędzia, które mogą prowadzić do skuteczniejszego zarządzania stresem, tworzenia bardziej zrównoważonego środowiska pracy i w miarę możliwości eliminowania przyczyn stresu.


Elektroniczne wnioski urlopowe z inEwi!

Sprawdź, jak sprawnie możesz zarządzać elektronicznymi wnioskami urlopowymi w swojej firmie, dzięki wnioskom urlopowym online.

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy

Pracodawca, który chce zadbać o komfort psychiczny pracowników, musi postarać się stworzyć odpowiednie warunki pracy. Oznacza to zarówno zagwarantowanie stabilnej formy zatrudnienia, która daje poczucie bezpieczeństwa, dbałość o ergonomię stanowisk pracy, jak i wprowadzenie rozwiązań pozwalających pracownikom zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Dobrym pomysłem jest wprowadzenie elastycznych godzin pracy dostosowanych do potrzeb pracowników, jak i umożliwienie pracownikom świadczenia pracy w trybie zdalnym.

Eliminowanie najczęściej spotykanych przyczyn stresu

Dążąc do zagwarantowania pracownikom komfortowych warunków pracy, należy starannie eliminować przyczyny stresu, które są zależne od pracodawcy. 

Warto zdać sobie sprawę, że negatywne emocje może budzić nadmierne obciążenie pracą i niedostosowanie obowiązków do predyspozycji pracowników. W takim przypadku trzeba przyjrzeć się, w jaki sposób zadania są rozdzielane pomiędzy pracowników i w razie konieczności dokonać niezbędnych zmian, tak aby nie doprowadzać do nadmiaru obowiązków, presji czasu i poczucia niesprawiedliwości. 

Innym elementem, na który pracodawca ma wpływ jest przestawienie jasnych oczekiwań i celów działania. Brak klarownych wytycznych powoduje stres i zdecydowanie nie działa mobilizująco, dlatego trzeba wyraźnie wyrażać, czego oczekujemy od pracowników. 

Do najczęstszych przyczyn stresu w pracy należą też konflikty w zespole, zwłaszcza jeśli są ignorowane lub pozostawiane bez rozwiązania. Dlatego trzeba przyglądać się relacjom pomiędzy pracownikami, a w razie konieczności rozwiązywać problemy, zanim złe emocje doprowadzą do poważnych problemów. Warto też zachęcać do otwartej komunikacji, aby wyeliminować plotki, oczernianie i nieporozumienia.

Nie można też zapomnieć, że stres może wywoływać brak wsparcia ze strony kadry zarządzającej. Dlatego warto dążyć do zwiększania kompetencji kierownictwa w zakresie zarządzania zespołem i zwiększania umiejętności komunikacyjnych.

Zachęcanie do aktywności fizycznej i promowania zdrowego stylu życia


Powszechnie wiadomo, że aktywność fizyczna, podobnie jak zdrowa dieta czy odpowiednia ilość snu, pomagają zmniejszyć odczuwanie stresu. Dlatego warto zachęcać pracowników prowadzenia zdrowego stylu życia. Można ich w tym wspierać, zarówno organizując różnorodne zajęcia w miejscu pracy, prowadząc działania edukacyjne czy też oferując pracownikom catering dietetyczny albo karty sportowe. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w miejscu pracy nie tylko redukuje stres, ale również przyczynia się do ogólnego poprawienia zdrowia i dobrostanu pracowników, co z kolei ma korzystny wpływ na efektywność pracy i kulturę organizacyjną.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

Choć stres jest powszechnym problemem i prowadzi do wielu problemów, to tak naprawdę nie uczy się ludzi, na przykład w szkole, jak radzić sobie ze stresem. Dlatego często osoby odczuwające nadmierny stres sięgają po nieodpowiednie metody radzenia sobie ze stresem, jak choćby spożywanie alkoholu i innych środków odurzających. Nie trzeba mówić, że w ten sposób można jedynie pogłębić swoje problemy. Dlatego warto uczyć pracowników jak pokonać stres. Pracownicy, którzy poznają i zastosują techniki relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie, medytacja czy progresywne rozluźnianie mięśni, lepiej poradzą sobie z negatywnymi emocjami i wyzwaniami, jakie niesie praca.

Zapewnienie pracownikom perspektyw rozwoju zawodowego

Pracodawca powinien mieć świadomość, że stres w pracy może powodować frustracja z powodu braku perspektyw na rozwój zawodowy. Wielu pracowników chce się rozwijać zawodowo, zdobywać nowe doświadczenia i awansować w strukturze organizacyjnej firmy, a przy tym zwiększać swoje zarobki. Należy pamiętać, że pozbawianie pracowników możliwości rozwoju to prosty przepis na stres w pracy, a w dalszej perspektywie - na wypalenie zawodowe. Dlatego warto organizować szkolenia, powierzać doświadczonym pracownikom nowe, bardziej wymagające zadania, zachęcać do zdobywania nowych kompetencji. Wszystko to zwiększa kreatywność, motywację do pracy i jednocześnie obniża poziom stresu.

Choć pracodawca nie jest w stanie wyeliminować wszystkich czynników, które mogą powodować dyskomfort psychiczny, to wprowadzenie odpowiednich rozwiązań znacząco poprawia samopoczucie pracowników. W efekcie zyskuje się zmotywowanych, produktywnych i wydajnych pracowników, przyjazną atmosferę w miejscu pracy, która wpływa również na jakość obsługi klientów, mniejszą rotację pracowników i wiele więcej.


Zobacz również:

Stres w pracy – czym jest i jak z nim walczyć?

Motywowanie pracowników – 5 najlepszych technik

Cechy charakteru, które świadczą, że jesteś dobrym pracownikiem