·5 min czytania

Co oznacza netto, a co brutto? Jaka jest różnica?

Co oznacza netto, a co brutto? Jaka jest różnica?

O pojęciach brutto i netto z pewnością słyszała większość osób. Na co dzień spotykamy się z nimi w trakcie zakupów, ustalania wysokości zarobków w nowej pracy, czy wykonywania różnorodnych transakcji. W poniższym artykule przedstawimy różnice między kwotami netto i brutto, przedstawimy ich charakterystykę, a także przedstawimy zestawienie brutto vs netto.

Czym różni się kwota brutto od kwoty netto?

Ten akapit przeznaczony jest dla osób zastanawiających się nad pytaniem „Brutto co to znaczy?”. Najczęściej pojęcia mają one zastosowanie w finansach, bądź przy charakterystyce wagi towarów. Zarówno cena brutto, jak i netto odnosi się do wartości danej usługi lub towaru. Ich różnicą jest natomiast wysokość tej wartości – cena brutto jest kwotą, na której ciążą różnorodne obciążenia (m.in. podatek). Natomiast cena netto możemy zdefiniować, jako tę pozbawioną wszelakich obciążeń. Odpowiadając zwięźle na pytania: "Brutto co to" oraz "Czym jest netto?".

Wszystkim pracodawcom polecamy wprowadzenie rejestracji czasu pracy, dzięki któremu możesz m.in. monitorować nieobecności swoich pracowników, ich spóźnienia, bądź nadgodziny.

Netto vs brutto

  • netto – wartość usługi, bądź towaru nieposiadająca jakichkolwiek obciążeń;
  • brutto – wartość usługi, bądź towaru posiadająca różnorodne obciążenia.

Cena brutto, a netto — różnice

Produkty, które widzimy na sklepowych półkach, są wyrażone w cenach brutto. W skład takiej ceny oprócz ceny netto wchodzi podatek VAT wynoszący 23%.

Poznaj różnice między wynagrodzeniem netto i brutto — jest to bardzo pomocne zestawienie, dzięki któremu odpowiedź na pytanie "Brutto, netto co to?" stanie się jeszcze prostsza.

Różnica pomiędzy ceną netto a ceną brutto w umowie o pracę?

Charakterystyka pojęć brutto i netto w kontekście wynagrodzeń:

  • wartość brutto wynagrodzenia – jest to kwota wynagrodzenia, która zawiera dodatkowe obciążenia, na które składają się: podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT, ubezpieczenie społeczne, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • wartość netto wynagrodzenia – kwota, jaką otrzymuje pracownik od swojego pracodawcy po odbiciu wcześniej wspomnianych podatków i składek (jest to tzw. kwota "na rękę”).

Warto, aby kandydaci ubiegający się o dane stanowisko znali różnicę między pojęciami cena netto a brutto, ponieważ pracodawca proponując wynagrodzenie prawdopodobnie będzie miał na myśli kwotę brutto, czyli tę, od której należy odliczyć wszelkie obciążenia. Z kolei potencjalnego pracownika będzie interesować cena netto, czyli kwota, jaką otrzyma za wykonywaną przez siebie pracą.

Dochód, a przychód — czym się różni?

Zarówno w umowie o pracę, jak i w umowie zlecenie, pracodawcy odliczają od pensji swoich pracowników nie tylko podatek dochodowy, ale i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne.

Składki te obejmują:

  • składkę zdrowotną – dzięki jej opłacaniu, pracownicy mają prawo do korzystania z pomocy medycznej, która zostanie sfinansowane ze środków publicznych. Od pensji pracownika zostaje odliczone 9%, które stanowi składkę na ubezpieczenia społeczne.
  • składkę chorobową – ubezpieczenie chorobowe jest bardzo istotne w razie nieszczęśliwego wypadku w trakcie pracy. Pensja pracownika zostaje pomniejszona o 2,45%. Dzięki regularnemu odprowadzaniu takiej składki osoby zatrudnione mają prawo do otrzymania renty w razie niezdolności do pracy.
  • składkę emerytalną – stanowi ona 19,52% wynagrodzenia. Jest to obowiązkowa składka, która gwarantuje prawo otrzymania emerytury po osiągnięciu wymaganego wieku. Z pensji pracownika odtrąca się 9,76%. Drugą połowę płaci pracodawca.
  • składkę rentową – pracodawca jest zobowiązany do wpłacenia na rzecz ZUS 8% pensji brutto. Z kolei pracownik w celu uzyskania prawa do otrzymania renty musi oddać 1,5% pensji brutto.

Warto dodać, że na pracodawcy ciąży wymóg wpłacania składki w wysokości 2,45% na rzecz Funduszu Pracy. Tego kosztu nie pokrywa pracownik.

W trakcie przeliczania kwoty brutto na netto (poza wyżej wymienionymi składkami) uwzględnia się dodatkowo odliczenie zaliczki przeznaczonej na podatek dochodowy. Wysokość oddawanego procentu zależy m.in. od wysokości wynagrodzenia oraz od źródła dochodów (umowa o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej itp.). Na stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć regularną wysokość przelicznika kwoty brutto na netto, ponieważ ten często ulega zmianie.

Zastanawiasz się, jakie są obowiązki pracodawcy względem pracownika? Wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie netto – jakie ma znaczenie przy różnym rodzaju wymiaru pracy?

Z art. 87 § 1 Kodeksu pracy możemy dowiedzieć się, że wynagrodzenie zawarte w umowie o pracę powinno występować jako brutto, to znaczy bez odliczenia podatku i wszelkich składek. Napisaliśmy „powinno”, ponieważ pracodawca może zawrzeć w umowie kwotę netto, jaką proponuje swojemu pracownikowi.

Biorąc pod uwagę rodzaje wymiaru pracy — pełny etat wynosi 40 godzin w tygodniu, comiesięcznie daje 160 godzin. Załóżmy, że liczba godzin wzrosła do 184. Pracodawca zobowiązany jest do ustalenia przedziału czasu, za który będzie rozliczał swoich pracowników. W celu obliczenia wymiaru czasu pracy pracownika, pracodawca wykonuje następujące działanie:

(40 godzin * 4 tygodnie) + (8 godzin * 3 dni).

Z kolei pracownik, który pracuje w systemie akordowym i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, bądź umowy zlecenie ma prawo do otrzymywania pensji, która nie jest niższa niż 2800 zł brutto (najniższa średnia krajowa). Minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł brutto. Jeśli stawka ta okaże się niższa, pracodawca zobowiązany jest ją podnieść do kwoty, która wyniesie 18,30 zł brutto/1h. Aby dowiedzieć się, czy takie dopełnienie jest konieczne, pracownik może podzielić swoją pensję przez ilość przepracowanych godzin.

Umowa śmieciowa a umowa o pracę — która jest lepsza?

Jaka jest różnica kwotowa pomiędzy wynagrodzeniem brutto a wynagrodzeniem netto na umowie o dzieło i zlecenie?

Umowa o dzieło i umowa zlecenie różnią się od siebie kilkoma kwestiami. W umowie o dzieło nie występują składki ZUS, jest to tzw. umowa rezultatu, przedmiotem umowy jest otrzymanie danego rezultatu. Z kolei umowa zlecenie zawiera składki ZUS, określa minimalną stawkę godzinową, a przedmiotem umowy jest wykonanie dokładnej czynności. W kwestii wynagrodzeń – umowa o dzieło jest korzystniejsza, co obrazuje poniższy przykład:

Pan Krzysztof jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie. Jego pensja wynosi 3000 zł brutto. Pan Jakub jest zatrudniony na podstawie umowy o dzieło. Jego pensja również wynosi 3000 zł brutto. Skoro pracując w ramach umowy o dzieło, pracodawca nie odlicza od pensji pracownika składek oraz ubezpieczeń, wynagrodzenie netto będzie wyższe niż w przypadku umowy zlecenie, w której to składki i ubezpieczenia występują. Podsumowując – Pan Jakub otrzyma pensję netto pomniejszoną jedynie o podatek, z kolei Pan Krzysztof – otrzyma pensję netto pomniejszoną o podatek, składki oraz ubezpieczenia.

Koszt zatrudnienia pracownika — poznaj praktyczne wskazówki

Jak widać, warto znać różnice zachodzące pomiędzy brutto i netto. Jest to bardzo przydatne m.in. podczas negocjacji dotyczących wysokości pensji pracownika. Biorąc pod uwagę dwa rodzaje umów — zlecenie i o dzieło, znacznie korzystniejsze jest zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło, ponieważ pracownicy otrzymują wyższą pensję netto, niż w przypadku umowy zlecenie.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.