·4 min czytania

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne i komu przysługuje?

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne i komu przysługuje?

W życiu każdego z nas może zdarzyć się okres, w którym w wyniku choroby lub innych okoliczności, nie będziemy w stanie wykonywać działalności zawodowej. W takich sytuacjach jedną z możliwości jest ubieganie się o zasiłek chorobowy, który może pomóc nam finansowo w tym trudnym czasie. Co jednak w chwili, gdy świadczenie przestaje nam przysługiwać, lecz nadal nie jesteśmy w stanie wrócić do pracy?

Choroba nie wybiera i może dopaść każdego. Bardzo często dzieje się to w najmniej oczekiwanym momencie, a dla osób pracujących na etacie czy prowadzących własną firmę to mało komfortowa sytuacja. Wszelkiego rodzaju zasiłki wypłacane przez ZUS kiedyś się bowiem kończą, a dojście do pełnej sprawności na przykład po przebytym urazie może trwać tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Wówczas pojawia się pytanie, co dalej? Jakie mamy możliwości, aby nie popaść w kłopoty finansowe, a przede wszystkim nie stracić pracy?

Wypłata zasiłku chorobowego

Każda osoba opłacająca przez dłuższy czas składki na ubezpieczenie chorobowe uzyskuje prawo do świadczenia chorobowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczenia Społecznego. Zgodnie z przepisami, prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony pracownik nabywa, gdy niezdolność do pracy trwa ponad 33 dni lub więcej niż 14 dni, jeśli mowa o osobie powyżej 50. roku życia. Świadczenie chorobowe wypłacane jest nie dłużej niż przez 182 dni, a w sytuacji, gdy ubezpieczony choruje na gruźlicę lub niezdolność do pracy następuje w okresie ciąży, mówimy nawet o 270 dniach. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi co do zasady 80%, a gdy chodzi o okres pobytu w szpitalu przysługuje 70% podstawy wymiaru.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne?

Co jednak wówczas, gdy niezdolność do pracy trwa o wiele dłużej i osoba ubezpieczona nie ma już możliwości otrzymywania zasiłku chorobowego? W takiej sytuacji może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Środki te także wypłaca ZUS, a ich celem jest umożliwienie ubezpieczonemu spokojnej rekonwalescencji lub rehabilitacji i powrót do pracy. Aby otrzymać tego typu wsparcie należy spełnić kilka kluczowych warunków, w tym złożyć stosowny wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne ZUS - kto jest uprawniony?

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że świadczenia rehabilitacyjne może otrzymać wyłącznie osoba, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym lub wypadkowym. W gronie osób, które są uprawnione do tego typu wsparcia znajdziemy więc pracowników etatowych, wykonujących pracę nakładczą, członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych. Ponadto, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne będą mogły złożyć osoby, które pracują odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywają karę pozbawienia wolności lub są tymczasowo aresztowane, pracują na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, a także współpracują z taką osobą. Uprawnieni są również ci, którzy prowadzą pozarolniczą działalność lub współpracują z taką osobą, są duchownymi albo odbywającą służbę zastępczą.

Świadczenia rehabilitacyjne - kto nie otrzyma?

Zupełnie inna sytuacja dotyczy między innymi emerytów, osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, rentę z tytułu niezdolności do pracy czy też zasiłek dla bezrobotnych, a nawet nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Świadczenie i renta rehabilitacyjna nie należą się poza tym osobom przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie bezpłatnym czy wychowawczym, a także niezdolnych do pracy na skutek umyślnego przestępstwa lub wykroczenia.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie to należy się osobie, która wyczerpała już możliwość pobierania zasiłku chorobowego, ale nadal nie jest w stanie wrócić do pracy. Starając się o świadczenie rehabilitacyjne należy udowodnić, że stan zdrowia się poprawia i istnieje możliwość podjęcia na nowo pracy. Okoliczności te są przedmiotem kontroli ze strony lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który bada ubezpieczonego i wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków. Od takiego postanowienia przysługuje oczywiście odwołanie. Świadczenie jest przyznawane na maksymalnie dwanaście miesięcy.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Zanim przejdziemy do omówienia, ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne, zajmijmy się treścią wniosku, który jest niezbędny do tego, aby w ogóle je otrzymać. Jak informuje sam ZUS, ubiegając się o pieniądze należy dostarczyć wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza i w niektórych przypadkach wywiad zawodowy z miejsca pracy. Często potrzebne jest także zaświadczenie o opłacie wszystkich składek. Sam wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne dane płatnika składek, a także informacje o pobieranych już świadczeniach. Jeśli osoba ulegał wypadkowi w miejscu swojej pracy, musi dołączyć do dokumentacji kartę wypadku oraz protokół z całego zajścia. Co ważne, zaświadczenie płatnika składek nie jest wymagane, jeżeli było złożone do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i nie uległy zmianie okoliczności, które mają wpływ na prawo, wysokość i podstawę wymiaru świadczenia.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na konto płatnika przez pierwsze trzy miesiące trafia 90% wynagrodzenia wypłacanego w czasie, gdy pobierał zasiłek chorobowy. Kobiety w ciąży, a także osoby niezdolne do pracy z powodu wypadku w miejscu pracy otrzymują z kolei 100%. Okoliczności zmieniają się jednak w kolejnych miesiącach, gdy świadczenie wynosi już 75% podstawowego wynagrodzenia. Mimo to, świadczenie rehabilitacyjne to spore ułatwienie dla osób ciężko chorych, po wypadkach lub z urazami, które leczy się miesiącami. Dzięki niemu ubezpieczony zyskuje komfort psychiczny, ale i finansowy. Rehabilitacja to spory koszt i wysiłek, a tego rodzaju wsparcie materialne pozwala przejść ją bez obawy utraty źródła utrzymania.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.