·3 min czytania

Podatek u źródła – co to i kto powinien go odprowadzać?

Podatek u źródła – co to i kto powinien go odprowadzać?

Tak zwany podatek u źródła reguluje kwestię obowiązków podatkowych istniejących pomiędzy zagranicznym beneficjentem transakcji a polskim przedsiębiorcą. Stanowi, kto jest zobowiązany do zapłaty podatku, a kto do obliczenia jego wysokości oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego. Ponadto wyznacza katalog usług objętych podatkiem oraz określa maksymalną kwotę, po przekroczeniu której obowiązek traci aktualność.

Podatek u źródła – co to jest?

Podatek u źródła to instytucja, która została przewidziana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 nakłada ona na osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne będące przedsiębiorcami obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz tego samego podatnika. Dotyczy to tylko tych należności, które nie przekraczają wartości 2 mln złotych.

Nie jest to jednak obowiązek o charakterze bezwzględnym, tzn. istnieją pewne okoliczności, które wyłączają jego zastosowanie. Obowiązek pobrania podatku nie powstaje, jeśli między Polską a krajem rezydencji odbiorcy wypłacanej należności funkcjonuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, a polski przedsiębiorca posiada ważny certyfikat rezydencji podatkowej podmiotu zagranicznego.

podatek-u-zrodla-co-to-jest

Podatek u źródła (cit) – stawka

Stawka zryczałtowanego podatku u źródła jest zróżnicowana w zależności od rodzaju transakcji i może wynieść 10% lub 20% kwoty należności. Jednak na podstawie umowy międzynarodowej funkcjonującej między Polską a Unią Europejską można wprowadzić inny, przewidziany w niej przelicznik. Wówczas jednak płatnik, a więc polski przedsiębiorca, który jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od kwoty należności, musi posiadać ważny certyfikat rezydencji podatkowej podmiotu, z którym przeprowadza transakcję.

Kto odprowadza podatek u źródła?

Instytucja podatku u źródła wyróżnia dwa typy podmiotów zobowiązanych – podatnika oraz płatnika. Podatek pobierany jest o przychodów podatnika, czyli w tym przypadku od podmiotu zagranicznego, którego obowiązuje ograniczony obowiązek podatkowy. Ponadto, aby odciągnąć podatek, podmiot ten musi osiągać przychód na terytorium Polski. Kwota podatku jest więc odprowadzana z przychodu podatnika, jednak to nie on oblicza jego wysokość i wpłaca tę należność do urzędu skarbowego. Ten obowiązek spoczywa na płatniku, którym jest polski podmiot wypłacający podatnikowi (czyli swojemu kontrahentowi) opodatkowaną należność.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Podatek u źródła – jakie usługi obejmuje?

Podatek u źródła nie dotyczy jednak wszystkich przeprowadzanych transakcji, które nie przekraczają wartości 2 mln złotych, ale tylko tych wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Art. 29 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 21 ust. 1 ustawy o CIT stanowią, że podatkiem u źródła objęte są m.in. przychody z:

  • praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym także ze sprzedaży tych praw;
  • z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej;
  • z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Ponadto art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodaje do tego katalogu przychody uzyskane z udziałów w dochodach osób prawnych oraz dywidend.

kto-odprowadza-podatek-u-zrodla

Podatek u źródła – termin zapłaty

Pobraną od podatnika kwotę podatku płatnik wpłaca do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania albo siedziby płatnika. Termin zapłaty wynosi:

  • 7 dni, gdy wpłacana kwota jest podatkiem dochodowym od osób prawnych;
  • 20 dni, gdy wpłacana kwota jest podatkiem dochodowym do osób fizycznych.

Termin dotyczy miesiąca, który następuje po miesiącu pobrania podatku.

Podatek u źródła – zmiany w roku 2019

Wraz z początkiem nowego roku weszły w życie przepisy, które nieco zmieniają kwestię związane z podatkiem u źródła. Od 1 stycznia płatnik nie może bezpośrednio stosować preferencyjnych stawek lub zwolnień. Obecnie w pierwszej kolejności musi odprowadzić należność podatkową do urzędu skarbowego, a dopiero potem ubiegać się o zwrot zapłaconej kwoty. Jeśli natomiast płatnik będzie chciał skorzystać ze stawek przewidzianych w umowach międzynarodowych albo zwolnień ustawowych w momencie wpłaty należności do urzędu skarbowego, będzie zobowiązany do:

  • złożenia oświadczenia potwierdzającego zasadność zastosowania zwolnień lub preferencyjnych stawek,
  • uzyskania opinii organu podatkowego o stosowaniu zwolnienia. Opłata od wniosku o wydanie opinii wynosi 2.000 zł.

Ponadto płatnik musi zachować należytą staranność przy weryfikowaniu warunków skorzystania ze zwolnienia albo preferencyjnej stawki podatku, która również podlega ocenie. Niestety ustawodawca zrezygnował z precyzyjnego wyjaśnienia, czym ta należyta staranność jest.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.